Liikenne Autoilu Autoilun hinta Uutinen 14.9.2023

Autoliitto: polttoaineiden hinnoilla on suuri merkitys muun muassa työssäkäynnin kustannuksiin

Suomen suurin auton käyttäjien etujärjestö kaavaillusta veromuutoksesta: pikemminkin vaatimaton, kuin suuri. Dieselautojen käyttövoimaverosta voisi Autoliiton mukaan luopua.

Autoliiton mukaan hallituksen tuore esitysluonnos polttoaineveron alentamisesta on oikeansuuntainen toimenpide liikkumiskustannusten nousun hillitsemiseksi. Autoliiton lausunnossa lakiaikeesta tuodaan myös painokkaasti esiin, että liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen korotustahdin hidastaminen on kannatettava asia.

Suomessa ladattavien henkilöautojen markkinaosuus uusien autojen kaupasta on jo varsin korkea. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita tieliikenteen laajamittaista sähköistymistä. Suomalaiset liikkuvat vielä pitkään polttomoottorien voimin, sillä henkilöautokannan keski-ikä on 13 vuotta ja autokannasta ladattavia on edelleen hyvin pieni osa – noin kuusi prosenttia. Täyssähköautojen osuus viime vuoden lopussa oli 1,6 %.

Autoliitolla on selkeä näkemys, mitä autokannan käyttövoimajakauma tarkoittaa kasalaisten liikkumisvalintojen näkökulmasta: ”Polttoaineiden hinnoilla on suuri merkitys muun muassa suomalaisten työssäkäynnin kustannuksiin.”

Hintatilaston kalleimpien joukossa

Veron alennuksen suuruus ei kuitenkaan saa haukkomaan henkeä: polttoaineveronalennuksen määrä ei ole tavaton.

Autoliitto huomauttaa, että toimenpiteitä tehtiin muissa EU-maissa jo viime vuonna. ”Esimerkiksi Ruotsissa alennettiin polttoaineveroja sekä maksettiin jokaiselle autonomistajalle vähintään tuhannen kruunun kertakorvaus. Suomessa päätettiin olla alentamatta veroja, minkä takia me olemme olleet koko ajan polttoaineiden hintatilastoissa kahden kalleimman EU-maan joukossa.”

Verrattaessa hallituksen esitystä muissa EU-maissa tehtyihin veronalennus- ja tukiratkaisuihin, sitä voi Autoliiton mukaan pitää ”pikemminkin vaatimattomana, kuin suurena veromuutoksena.” Veronalennuksesta saatava hyöty menee Autoliiton mukaan niille, joiden arjessa tarve oman auton käyttöön on suurinta.

Autoliitto tuo myös tuoreesti esiin, että Ruotsissa on esitetty tässä kuussa jo jatkotoimia, joilla polttoaineveroja alennettaisiin bensiinin osalta noin 14 sentillä litralta. Dieselin veroa aiotaan Ruotsissa alentaa neljällä sentillä, jolloin vero olisi EU:n edellyttämällä vähimmäistasolla.

”Lisäksi Ruotsissa biokomponenttien jakeluvelvoite on vuosina 2024–2026 vain kuusi prosenttia, mikä vähentää omalta osaltaan kuluttajahintapainetta”, Autoliitto vertaa.

Käyttövoimaverosta voisi luopua

Lausunnon perustelujen mukaan biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen lisääminen luo hintapainetta erityisesti dieselpolttoaineelle, sillä biokomponentteja voidaan lisätä dieselpolttoaineeseen enemmän kuin bensiiniin ilman ajoneuvoteknisiä muutoksia.

Autoliiton näkemyksen mukaan dieselpolttoaineen suurempi veronalennus on perusteltu.

Autoliiton mielestä olisi syytä pohtia dieselautojen käyttövoimaverosta luopumista, sillä dieselautot kantavat jo nyt suuremman taakan päästövähennystavoitteiden kustannuksista.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli