Suomenlinna

Liikenne Uutinen 23.5.2017

Autonominen meriliikenne kirii – seilataanko Itämerellä etäohjattuna jo 2025?

Merenkulkualan ja IT-osaajien visiona on mahdollistaa täysin etäohjattavien alusten käyttö Itämerellä kolmen vuoden kuluessa ja autonominen kaupallinen meriliikenne vuoteen 2025 mennessä.

Itämeri ei pian ole tunnettu enää vain mataluudestaan, vähäsuolaisuudestaan ja saastuneisuudestaan. Jos merenkulku- ja IT-alan osaajien vuonna 2016 perustama One Sea -hanke etenee tavoitteiden mukaan, on maailman ensimmäinen autonomisten laivojen ekosysteemi käyttökunnossa kolmessa vuodessa ja autonominen kaupallinen meriliikenne käynnistysvalmiudessa vuoteen 2025 mennessä.

Autonomiset ajoneuvot ovat osa meriliikenteen tulevaisuutta samaan tapaan kuin tieliikenteessäkin.

Autonomiset laivat toimivat ekosysteemissä, jossa päätöksenteko perustuu tietoon, älykkäisiin algoritmeihin, tekoälyyn ja optimointiin. Autonomia ja digitalisoituminen tuovat alalle mahdollisuuksia, jotka muokkaavat perinteistä meriliikennettä uuteen uskoon. Aluksella olevan miehistön, tekoälyn ja maissa olevan, etäohjauksesta vastaavat miehistön roolit arvioidaan ja määritellään uudelleen.

One Sea ‑ekosysteemi on älykäs ympäristö, jossa älykkäät laitteet ja ratkaisut käyttävät ja analysoivat massadataa, viestivät keskenään ja tekevät myös itsenäisiä päätöksiä. Autonomian meriliikenteelle tuomien etujen laajuutta voi laskea kustannusten, luotettavuuden ja tehokkuuden perusteella. Lisäksi sen yhteydessä tehdyt innovaatiot tuovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Merenkulku digitalisoituu

– Ekosysteemi on seuraava luonnollinen vaihe merenkulkualan digitalisoitumisessa. Autonomiseen meriliikenteeseen liittyviä kaupallisia hankkeita on jo aloitettu ja niiden määrän voidaan olettaa kasvavan jatkossa. One Sea varmistaa huolelliseen tutkimukseen perustuvan, testatun ja erittäin tehokkaan autonomisen meriliikenteen verkoston, hanketta johtavan DIMECC:n toimitusjohtaja Harri Kulmala kertoo.

One Sea

Ekosysteemiin osallistuvat yritykset ovat jo aloittaneet osaltaan autonomisen liikenteen mahdollistavien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen.

Autonomisen meriliikenteen One Sea on puolestaan ryhtynyt laatimaan tiekarttoja kohti merenkulkualan autonomista tulevaisuutta. Niiden avulla se pyrkii edistämään autonomista liikennettä kansainvälisesti. Konkretiasta ei vielä kuitenkaan puhuta, vaikka tavoiteaikataulu on tiukka.

Säännökset ja määräykset vanhenevat käsiin

Tiekartoissa on määritetty aikajana kohti vuotta 2025 sekä pääasialliset tutkimusteemat ja merenkulun autonomian tasot. Niiden tarkoituksena on vähentää onnettomuuksia, pienentää meriliikenteen ympäristövaikutuksia ja kehittää tehon parantamiseen ja uusiin kaupallisiin sovelluksiin pyrkiviä mahdollisuuksia.

Autonomisen meriliikenteen ennakoitu aikajana osoittaa, että uusia säädöksiä on ryhdyttävä hyväksymään aiempaa nopeammin. Teknologia kehittyy sellaista vauhtia, että säännöt ja määräykset ovat vaarassa vanhentua.

Vuonna 2016 perustettu One Sea ‑hanke kokooaa yhteen kansainväliset autonomisesta meriliikenteestä kiinnostuneet yritykset. Perustajajäseniä ovat muun muassa ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto ja Wärtsilä. Meriteollisuus-yhdistys tukee työtä ja innovaatiorahoituskeskus Tekes on investoinut ekosysteemiin. Kokonaistuutta johtaa DIMECC.

Lähde ja kuvitus: One Sea Artikkelin avauskuva: Antti Hentinen

Jaa artikkeli