Liikenne 14.11.2017

EU:n rajatarkastus halutaan automatisoida – matkustajat vierastavat itsepalvelua

EU:n ulkorajoihin liittyvät turvallisuusriskit ja tehokkuuspaineet korostuvat matkustajamäärien kasvaessa. Automatisoinnilla pyritään yhdistämään rajatarkastuksiin turvallisuutta, nopeutta, kustannustehokkuutta ja luotettavuutta.

EU:n ulkorajoihin liittyvät turvallisuusriskit ja tehokkuuspaineet korostuvat matkustajamäärien kasvaessa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT  kertoo osallistuneensa kumppaneineen kansainväliseen FastPass-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kartoittaa ja kehittää automaattisen rajatarkastuksen parhaita käytäntöjä.

Automatisointi tuo VTT:n esittämän näkemyksen mukaan rajatarkastuksiin turvallisuutta, nopeutta, kustannustehokkuutta ja luotettavuutta. Matkustajille uusia toimitatapoja rajamuodollisuuksien hoitamisessa täytyy vielä kaupata sitkeästi.

Trendi koko Euroopassa

Matkustajien itsepalvelu rajatarkastuksessa on kasvava trendi Euroopan ulkorajoilla. Harmonisoiduilla ratkaisuilla matkustajille on luvassa nopeampia rajatarkastuksia ja lyhyempiä jonotusaikoja, mutta ei aivan heti.

Automaation vastaanotto on ollut varautunut. Itsepalvelun sijaan moni kaipaa vielä palvelua, vaikka itsepalvelun edut vaikuttavat kiistämättömiltä.

Hyödyt ja helppous korostuvat, kun laitteet ja käytettävyys yhtenäistyvät EU-tasolla. Taustalla jyllää toki myös kustannustehokkuus.

VTT kertoo FastPass -hankkeen keskittyneen parhaiden käytäntöjen ja uuden sukupolven automaattisten rajatarkastusmenetelmien  luomiseen ja käyttöönottoon.

Malli tulevaisuudelle

Hankkeessa kehitetyt automaattiset rajatarkastusjärjestelmät toimivat yleisenä mallina tulevaisuuden automatisoiduille ABC (Automated Border Control) -rajatarkastusratkaisuille maailmanlaajuisesti ja luovat mallia tulevaisuuden järjestelmien tekniselle ja toiminnalliselle yhteneväisyydelle ja yhteensopivuudelle.

Ratkaisujen kerrotaan olevan eettisesti kestäviä ja yksityisyyttä kunnioittavia. Ne tehostavat EU:n ulkorajojen turvallisuusriskien hallintaa ja lisäävät viranomaisten kapasiteettia käsitellä kasvavia matkustajavirtoja.

– Arvioimme hankkeessa automaattisten rajatarkastusjärjestelmien riskejä ja haavoittuvuuksia henkilöllisyyden tunnistamisessa. Kehitimme rajatarkastusprosesseja, joita testattiin ja arvioitiin menestyksekkäästi eri toimintaympäristöissä lentoasemilla, risteilyaluksella ja henkilöautoille maarajalla. Kehitimme älykkääseen datankäsittelyyn perustuvia hälytysratkaisuja, kertoo VTT:n hankevastaava Sirra Toivonen.

Lisäksi kiinnostavaa kehitystyötä tapahtuu valvontaohjelmistojen ja sormenjälkitunnistustekniikan saralla. Hankkeen myötä tapahtunut kansainvälinen vertailu osoitti suomalaisosaamisen olevan kansainvälistä kärkeä.

Itsepalvelu vaatii totuttelua

 

Itsepalveluautomaattien käyttö ei ole kuitenkaan vielä vakiintunut, ja erityisesti matkustajat vasta opettelevat ja totuttelevat niihin.

VTT: näkemys itsepalvelun tulevaisuudesta on kannustava.

Kun saadaan enemmän ihmisiä kulkemaan tehokkaasti automaattisten rajatarkastusjärjestelmien kautta, on tavoitteena se, että rajatarkastajat voivat keskittyä entistä paremmin matkustajiin, jotka vaativat tarkempaa kontrollia.

Neljä vuotta FastPass -yhteistyötä

Kehitettyjä innovatiivisia toimintamalleja testattiin ja arvioitiin käytännössä rajanylityspaikoilla Itävallassa lentoasemalla, Kreikassa satamassa ja Romaniassa maarajalla.

Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti oli 15,5 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 11,3 miljoonaa euroa. Projekti päättyi vuonna 2017, ja sitä koordinoi AIT Itävallasta.

Suomesta osallistuvat VTT:n lisäksi Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoulu, Finavia Oyj, Mirasys Oy, Deltabit Oy ja Tampereen yliopisto. Suomen lisäksi 27 partnerin joukossa on osallistujia Itävallasta, Saksasta, Belgiasta, Isosta-Britanniasta, Puolasta, Kreikasta ja Latviasta.

Lähde: VTT Kuvituskuvat: AIT ja MAGNETIC Autocontrol

Jaa artikkeli