Liikenne Uutinen 26.8.2017

Joka kolmas ajaa stop-merkin ohi pysähtymättä

Liikenneturvan seurantojen mukaan kolmasosa autoilijoista ajaa stop-merkin ohi pysähtymättä. Stop-merkin tarkoitus on varoittaa kuljettajaa hankalasta risteyksestä.

Liikenneturva seurasi kesällä 2017 muutamia stop-merkillä varustettuja risteyksiä yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla ympäri Suomen. Tuloksista selviää, että joka kolmas (36%) ajoi stop-merkin ohi hidastamatta. Tieliikenneasetus määrää pysäyttämään ajoneuvon aina stop-merkin pysäytysviivan kohdalle tai ennen risteävää tietä paikkaan, josta mahdollisimman hyvä näkyvyys tielle.

”Tulos on kyllä hätkähdyttävä. Tietämättömyydestä ei voi olla kyse, sillä lapsikin tietää, mitä stop-merkki tarkoittaa”, puuskahtaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen.

”Stop-merkki velvoittaa pysäyttämään ja väistämään risteyksen muuta, etuajo-oikeutetusta suunnasta tulevaa liikennettä. Osassa stop-merkillisistä risteyksistä on pysähtymisen paikka merkitty pysäytysviivalla. Jos pysäytysviivaa ei ole, on tärkeää, että kuljettaja pysähtyy paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys kaikkiin olennaisiin suuntiin”, Nieminen kertaa.

Stop-merkki kertoo hankalasta risteyksestä

Stop-merkkiä käytetään usein risteyksissä, joissa on syytä olla tarkempana. Syynä tähän voi olla huono näkyvyys eri suuntiin, väistettävän liikenteen suuri määrä tai eri tekijöiden yhdistelmä. Stop-merkki voi kertoa myös siitä, että risteyksessä tai liittymässä on sattunut paljon onnettomuuksia tai vaaratilanteita, joita merkillä pyritään ehkäisemään.

”Stop-merkillä varmistetaan, että kuljettaja pysähtyy ennen risteystä, jotta vaarallisessa paikassa ei ajettaisi etuajo-oikeutettua tietä ajavan eteen. Merkki tulisikin ottaa vakavasti ja vähintään yhtä voimakkaana signaalina kuin punainen valo”, Nieminen painottaa.

Nieminen pitää selvänä sitä, että syy stop-merkin noudattamatta jättämiseen löytyy ratin ja penkin välistä. Jos stop-merkki jää huomaamatta, ei syy todennäköisesti ole merkin sijoittelussa, vaan kuljettajan keskittymisen herpaantumisessa liikenteestä esimerkiksi kännykkään. Myös väärä tilannenopeus voi nostaa kynnystä pysähtymiseen.

”Pysähtymishaluja stop-merkillä voi vähentää myös tuttu reitti ja tunne tilanteen vaarattomuudesta. Monella kyse voi olla myös silkasta liikennesäännöistä piittaamattomuudesta”, päättää Nieminen.

Liikenneturva seurasi kesällä 2017 muutamia stop-merkillä varustettuja risteyksiä yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla ympäri Suomen: Mikkelissä, Jyväskylässä, Kouvolassa, Helsingissä, Ylöjärvellä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Oulussa ja Turussa yhdessä tarkkailupaikassa paikkakuntaa kohden. Yhteensä havaintoja tehtiin 4081. Noin kolmannes (36 %) kuljettajista ajoi pysähtymättä stop-merkin ohi.

Kuka väistää ja ketä?

Liikennepeli Ifiltä – kuka väistää ja ketä?

Jaa artikkeli