Liikenne Uutinen 3.12.2015

Kansa kaipaa muutoksia nopeusrajoituksiin

Kysely paljastaa, että suomalaisia kismittävät ajokortin hinta, sen hankinnan työläys ja kalenterin mukaan määräytyvät nopeusrajoitukset.

Liikenne- ja viestintäministeriö keräsi lokakuussa näkemyksiä siitä miten liikenne- ja viestintäalan sääntelyä voisi ja pitäisi karsia tai miten sitä pitäisi muuttaa.

Ei ole yllätys, että eniten ehdotuksia keräsi liikennepolitiikka ja etenkin maaliikenne. Näkemyksiä annettiin ajokorttisäännöksistä, nopeusrajoituksista, tavaraliikenteestä ja taksielinkeinosta.

Ajokorttisäännösten osalta palautetta annettiin eniten ajokortin hinnasta ja sen hankkimisen vaikeudesta.

Kansalta sai kannatusta tutkintopainotteinen ajokortti sekä netin kautta tehtävä teoriaopetus. Toiveita esitettiin myös ajokorttivaatimuksiin, hankinnan eri vaiheisiin ja opetusluvan rooliin. Toivottiin myös 16-vuotiaille harjoitteluoikeutta ja mopoautojen korvaamista nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla.

Kalenterin mukaan määräytyvät nopeusrajoitukset kismittivät osaa kyselyn vastaajista. He toivoivat nopeusrajoitusten sovittamista nykyistä paremmin ajokeliin.

– Kyselyssä esille tulleet aiheet tukevat hyvin niitä säädösten muutostavoitteita, joita olemme normipurun hengessä ja digitalisaation edistämiseksi ministeriössä suunnitelleet. Liikennekaaren valmistelu on aloitettu ja kuljettajakoulutusuudistus on suunnitteilla, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo.

Jaa artikkeli