Tiestö kaipaa 200 miljoonaa euroa lisää joka vuosi Suomen Tieyhdistys

Liikenne Uutinen 30.8.2022

Kyselytutkimus: perheauton käyttövoima 61-prosenttisesti bensiini

Huonot tiet ja kadut sekä niiden ylläpito kismittävät kyselytutkimuksen vastaajia.

Perheauton käyttövoima on 61 prosentin osuudella bensiini. Dieselautojen osuus on viidennes (20 %). Tiedot käyvät ilmi Autoliiton teettämästä kyselytutkimuksesta.

Hybridien (bensiini/diesel, ja ei-ladattava sähkö) osuus oli 5 %, ladattavien hybridien (bensiini/diesel, ja ladattava sähkö) osuus 2 % ja täyssähköautojen osuus 1 %.

Oma auto on suosituin liikkumisratkaisu arjen työ- ja opiskelumatkoilla.

Vastaajista 48 prosenttia käyttää pääsääntöisesti omaa autoa näihin liikkumistarpeisiin. Joukkoliikenteen pääsääntöisiä käyttäjiä vastaajista oli 11 %, yhteiskäyttöautolla tai kimppakyydillä kulkevia 10 % ja pääsääntöisesti kävellen matkat taittavia 7 %. Kuusi prosenttia vastaajista kertoi työskentelevänsä tai opiskelevansa pääsääntöisesti etänä.

Kehnot tiet kismittävät

Kun vastaajilta kysyttiin, mikä on suurin ongelma Suomen liikenteessä, nousi huonot tiet ja kadut sekä niiden ylläpito kärkeen. Kaikista vastaajista 56 % oli tätä mieltä: naisista 53 % ja miehistä 59 % oli tällä kannalla.

Seuraavaksi suurimmaksi ongelmaksi vastaajat mielsivät piittaamattomuuden autoilijoiden keskuudessa. Kaikista vastaajista 16 % piti tätä suurimpana ongelmana Suomen liikenteessä.

Kolmanneksi epäkohdaksi nousi pysäköintipaikkojen puute 9 %:n osuudella. Ruuhkia pahimpana ongelmana piti vain 4 % vastaajista.

Näin tutkittiin

Autoliiton Barometri -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa huhtikuun lopulla 2022. Kohderyhmänä olivat 16–79-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä tuhat.

Lähde: Autoliitto

Jaa artikkeli