Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 18.8.2021

LähiTapiola kysyi: Mikä jännittää autoilijoita eniten?

LähiTapiola selvitti kyselytutkimuksella mikä jännittää autoilijoita. Ikä vaikuttaa selvästi vastauksiin.

Autoilun haastavaksi koetut tilanteet ovat yhtä yksilöllisiä kuin mikä tahansa muukin elämänalue. Tästä huolimatta selviä taipumuksia on havaittavissa. Vakuutusyhtiö LähiTapiola selvitti kyselytutkimuksellä, mikä jännittää autoilijoita liikenteessä kaikkein eniten.

Vastausten perusteella huono ajokeli ja taskuparkkeeraus nousivat kaikkein korkeimmalle. Myös parkkeeraaminen ja jonossa ajaminen koettiin epämiellyttäväksi. Iäkkäät kuljettajat jännittävät kyselyn mukaan nuoria kuljettajia useammin tilanteissa, joissa he eivät voi täysin itse vaikuttaa.

Mikä jännittää autoilijoita?

Autolla ajaessa tulee väistämättä eteen hankalia ja joskus vähän pelottaviakin hetkiä. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä tiedusteltiin suomalaisilta, millaisissa tilanteissa ajaminen heitä jännittää tai tuntuu epämiellyttävältä. Selvästi yleisimmäksi vastaukseksi nousi huono ajokeli: runsas puolet eli 54 prosenttia vastaajista kertoo jännittävänsä huonolla ajokelillä, kuten runsaassa sateessa tai liukkaalla tiellä, ajamista.

Seuraavaksi eniten autoilijoita jännittää taskuun parkkeeraaminen (34 %) ja jonossa ajaminen, jos turvavälit ovat liian lyhyet (27 %). Vastaajat saattoivat valita kyselyssä useita, itseensä osuvia vaihtoehtoja.

– Kärkipäässä on monia sellaisia liikennetilanteita, joissa on monia kuljettajasta riippumattomia tekijöitä. Huonon ajokelin ohella esimerkiksi noin joka neljäs kertoo jännittävänsä pimeässä, jonomuodostelmassa tai hirvieläinvaara-alueella ajamista. Huoli on ymmärrettävä, koska liikenteessä emme voi vaikuttaa muiden ratkaisuihin tai ulkoisiin olosuhteisiin. Omalla ajotavallamme voimme yrittää varautua niihin, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudessa vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

– Meistä jokaisen on hyvä ratin takana muistaa, että vaikka jokin liikennetilanne ei tuntuisi itsestä pelottavalta, se voi olla jollekulle toiselle hyvin epämiellyttävä. Esimerkiksi jonossa ajaessa kannattaa aina pitää toisiin reilusti turvaväliä, koska se voi parantaa niin muiden ajokokemusta kuin yleistä turvallisuutta.

Kokemusta kartuttaen

Liikenteessä jännittäväksi koetut tilanteet ovat toki yksilöllisiä. Kokemukseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, millaisessa ympäristössä ja kuinka paljon on ajanut. Kyselytulosten perusteella vastauksiin heijastuu jonkin verran ikä, asuinpaikka ja sukupuoli.

Nuorista, alle 25-vuotiaista kuljettajista keskimääräistä useampi kertoo jännittävänsä taskuun parkkeeraamista ja moottoritielle liittymästä kiihdyttämistä. Esimerkiksi taskuparkki on taito, jota ei voi oppia harjoittelematta. Kaikkein vanhimmassa eli 65 vuotta täyttäneiden vastaajajoukossa taas nuoria ikäpolvia yleisemmäksi huoleksi nousee jonossa, pimeässä tai hirvieläinvaara-alueella ajaminen sekä kaikista ikäryhmistä vahvimmin huono ajokeli.

– Taskuparkkeeraaminen ja moottoritielle kiihdyttäminen ovat sellaisia liikennetilanteita, joissa varmuus kehittyy ajokokemuksen myötä. Pitkään ajaneilla voi olla niistä rutiinia, kun taas nuoria kuljettajia tilanteet voivat ymmärrettävästi jännittää. Varttuneemmilla kuljettajilla ajamisen haasteet eivät välttämättä liity enää omaan osaamiseen, jolloin itsestä riippumattomat tai yllättävät tekijät voivat korostua. Iän myötä myös vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen voi alkaa tuntua aiempaa hankalammalta, pohtii Alaviiri.

Kaikissa kysytyissä liikennetilanteissa useampi naisista kuin miehistä kertoo jännittävänsä. Selvimmin sukupuolten välinen ero näkyy taskuun parkkeeraamisessa ja huonossa ajokelissä ajamisessa.

– Eroa voi selittää niin erilainen ajokokemus kuin ihan se, että naiset saattavat vastata kysymyksiin rehellisemmin. Meistä jokaiselle tulee kuitenkin varmasti liikenteessä epämiellyttäviä tilanteita.

Lähde: LähiTapiola Kuvituskuva: Antti Hentinen/Moottorin arkisto

Jaa artikkeli