polkupyörä

Liikenne Tieliikennelaki Uutinen 15.5.2017

Lakiesitys: punainen takavalo polkupyörään

Pyöräliitto pitää esitystä perusteettomana.

Tieliikennelaki kaipaa monilta osiltaan tuoreuttamista. Nykyinen laki on vuodelta 1982, ja monin tavoin vanhentunut – myös pyöräilijöiden näkökulmasta. Lakiluonnoksessa on lukuisia uudistuksia liittyen pyöräilyyn. Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2017.

Yksi lakiluonnoksen uudistusesityksistä koskee pyörien valoja. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että pyöriin tulisi punainen takavalo valkoisen etuvalon lisäksi.

Takavalo on Pyöräliiton mukaan suositeltava polkupyörän varuste erityisesti taajaman ulkopuolisilla valaisemattomilla teillä.

Takavalon voisi Pyöräliiton mukaan määrätä lailla pakolliseksi, jos se voitaisiin hyvin perustella esimerkiksi onnettomuustilastoilla. Luonnoksessa ei kuitenkaan ole Pyöräliiton mukaan esitetty vahvoja perusteluja, eikä takavaloa ole syytä varmuuden vuoksi määrätä pakolliseksi.

Takavaloa ei Pyöräliiton mukaan ole perusteltua vaatia polkupyöräilijältä niin kauan, kun se ei ole pakollinen kiinteä varuste myytävissä polkupyörissä. Liitto toteaa, että irrallisten pyörävalojen ylläpito on jo nyt useimmille hankalaa – niitä varastetaan, ne katoavat tai hajoavat helposti – ja siksi vaatimusten lisääminen tässä suhteessa on kohtuutonta ja hankaloittaa pyöräilyä.

Pyöräliiton mukaan ei ole esitetty näyttöä, että polkupyörän takavalo olisi Suomessa merkittävä onnettomuuksia ehkäisevä tekijä.

Kirjoittajan näkökulma: Etu- ja takavalot pakollisiksi!

Kaikkiin uusiin lokasuojilla varustettuihin ja katukäyttöön tarkoitettuihin polkupyöriin tulisi asentaa tehokkaat etu- ja takavalot pakollisiksi ja kiinteiksi vakiovarusteiksi. Kiinteät valaisimet vähentäisivät niiden varastamisen vaaraa.

Poikkeuksena ovat ainoastaan ilman lokasuojia olevat urheilupyörät, kuten maastopyörät sekä kapearenkaiset maantiepyörät, joihin kiinteiden valaisimien asentaminen on vaikeaa.

Niissä on käytettävä tarvittaessa irrotettavia valaisimia.

Edulliset led-valaisimet säästävät energiaa ja keventävät pyöräilyä rengasta kuluttavaan raskaaseen dynamoon verrattuna.

Nykypyörien valot voivat olla paristo- tai akkukäyttöiset. Voimanlähteenä voi olla myös napadynamo tai vaikkapa sähköavusteisen pyörän ajoakku.

Valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava etuvalo on pyörässä toki tärkein, mutta punainen takavalo lisää myös turvallisuutta ratkaisevasti.

On hyvä, että punaisesta takavalosta tulisi pakollinen. Erityisesti valaisemattomilla maanteillä takavalo on hyödyllinen – ilman sitä en uskaltaisi ajaa pimeällä lainkaan.

Punaisesta takavalosta on turvallisuushyötyä pimeän aikaan myös taajamassa. Kääntymistä suunnitteleva autoilija näkee takavalon ansiosta jo etukäteen, että viereisellä pyörätiellä onkin pyöräilijä tulossa ja kääntyvän autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittävää, suoraan ajavaa pyöräilijää. Hyvin näkyvän pyöräilijän voi siten ennakoida jo ennen kääntymistä.

Joskus pyörätie on katuvalojen katveessa tai jokin näköeste heikentää näkyvyyttä pyörätielle.

Kun pyörässä on kunnon valot edessä ja takana ja lisäksi pyöräilijällä on heijastimia tai turvaliivit, autoilija havaitsee pyöräilijän ajoissa ja osaa valmistautua ja väistää tarvittaessa.

Tummissa vaatteissa ajavaa valotonta pyöräilijää voi olla tosi vaikea havaita ja väistämisvelvollinen autoilija saattaa ajaa pyöräilijän eteen tahattomasti, koska ei ole lainkaan havainnut pimeää pyöräilijää.

Pidän polkupyörän takavalopakkoa erittäin hyvänä parannuksena.

Kirjoittaja Timo Turkula on pyöräillyt ahkerasti läpi elämänsä, tyypillisesti huhtikuusta lokakuulle. Sähköavusteisilla polkupyörillä hän on ajanut vuodesta 2009 alkaen.

Jaa artikkeli