Pyöräilykypärä

Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 2.6.2023

Tässä Liikenneturvan vaatimukset hallitusohjelmaan

Pasi Anteroinen: Liikenteestä käytävä keskustelu on kärjistynyt, mutta olisi muistettava, että suuri osa ihmisistä on liikenteen sekakäyttäjiä.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroisen terveiset hallitusohjelmaa muotoileville kiteytyvät kolmeen keskeisimpään liikenneturvallisuuden haasteeseen, joihin tulisi löytää kohennusta tai ratkaisu.

– Keskeisimmät haasteet ovat nuorten liikenneturvallisuus, päihteet liikenteessä ja ylinopeudet, Anteroinen linjaa.

Hän on huolissaan siitä, että liikenteestä käytävä keskustelu on kärjistynyt, etenkin sosiaalisen median alustoilla, ja mielipiteiden äänenpainot ovat voimistuneet.

– Olisi muistettava, että kuitenkin suuri osa ihmisistä on liikenteen sekakäyttäjiä – ja rooli liikenteessä vaihtuu kulloisenkin kulkumuodon mukaan. Ja kun niukoista resursseista on kova kilpailu, herättävät varsinkin kaupunkitilan jakamisessa kaikki muutokset intohimoja.

Kypärä päähän polkijoille!

Liikenneturva on aiemminkin tuonut esiin kantanaan, esimerkiksi 2020 käyttöön otetun uuden tieliikennelain muokkaamisen yhteydessä, että polkupyöräilyyn ja kypärän käyttöön tulisi tehdä lakitekstiin muutos: kirjaus ”yleensä käytettävä” tulisi muuttaa selkeästi muotoon ”on käytettävä”.

– Uudessa tieliikennelaissa olisi silti käyttämättömyyden sanktioimattomuus voitu säilyttää jättämällä käyttövaatimuksen rikkominen ilman liikennevirhemaksua. Pyöräilyssä kypärän käyttöaste on vähitellen noussut noin 50 %:n tasolle, Anteroinen taustoittaa.

Hänen mukaansa yhteiskäyttöisten polkupyörien ja sähköpotkulautojen osalta kypärän käyttö on vaatimatonta.

– Ensin meidän pitää päästä tasolle, että enemmistö kansasta vaatii kypärän käyttöä, ja ei hyväksy palvelua, jossa suojavälineitä ei ole tarjolla.

Vakavasti otettavaa ajoneuvon ajamista

Pyöräily ja sähköpotkulautailu tulisi Anteroisen mukaan nähdä vakavasti otettavina liikennemuotoina ja ajoneuvon ajamisena.

– Ajoneuvon ajamiseen turvallisesti ei kuulu päihtyneenä ajaminen. Ehdotus promillerajasta pyöräilyyn ja potkulautailuun on yksi keino kohti päihteettömämpää liikennettä.

Sähköpotkulautailun liikennesäännöt – Liikenneturva

Liikenneturva pitää tärkeänä, että tuleva hallitus sitoutuu liikenteen nollavisioon ja välitavoitteeseen puolittaa liikennekuolemien määrä vuoteen 2030 mennessä.

Nopeusrajoitukset uusharkintaan

Anteroinen kannattaa kaupunkikeskustoissa nopeusrajoitusten uusharkintaa.

– Nopeusrajoituksen laskeminen 30 km/h on yksi keino. Kaupungeissakin tarvitaan myös autoliikenteen sujuvuutta, silloin tulee suojattoman liikenteen turvallisuus turvata muilla keinoin. Kaikkiaan nopeusrajoituksen alentaminen yksi ei riitä, vaan tarvitaan myös keinot nopeusrajoitusten noudattamiseen.

Liikennekasvatus retuperällä

Liikennekasvatus on Anteroisen mukaan jäänyt liian vähälle koulujen arkiopetuksessa.

– Liikennekasvatus tulisi kirjata toisen asteen ja ammattikoulujen opetussuunnitelmiin velvoittavaksi.

Onko käynyt niin, että ne nuoret, jotka eivät suorita ajokorttia, eivät myöskään aidosti tunne liikennesääntöjä? Onko ongelma, jos sääntöjen tuntemus on pintapuolista, ja tämä joukko on kuitenkin muilla kulkuneuvoin mukana liikenteessä?

– Yhdellä sanalla kyllä.

– Ajokortin suorittaminen on toimenpide, jossa viimeistään on liikennesääntöjä opeteltava ja osattava tutkinnon suorittamiseksi. Kun se jää pois, niin silloin on riski, että sääntötietämys jää puutteelliseksi tai virheelliseksi, Anteroinen tähdentää.

Hänen mukaansa ajokortin suorittamiseen liittyy sääntöjen lisäksi myös muuta liikennekasvatuksellista näkökulmaa.

Uudella ministerillä riittää työsarkaa

Pasi Anteroisen mukaan uudelle pian valittavalle liikenneministerille kuuluu edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt ajokorttien poikkeuslupamenettelyn uudistaminen, jossa hänen mukaansa tulee huomioida uudistettavana olevan ajokorttidirektiivin tuomat muutokset.

– Sähköpotkulautojen turvallisuusongelmien ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty useita toimenpiteitä. Liikenneturva kannattaa edelleen kuntien toimilupamenettelyyn pohjautuvaa ratkaisua.

Päihteettömämpään liikenteeseen tarvitaan Anteroisen näkemyksen mukaan useita toimenpiteitä, jossa liikenneministeri tarvitsee oikeusministeriä avuksi.

– Muun muassa alkolukkojen käyttöä tulee lisätä, ja siihen ajokieltojen pidentäminen muiden Pohjoismaiden tapaan on yksi keino. Myös huumausaineita liikenteessä koskevan lainsäädännön uudistamiseen löytyy malleja naapureista. Sisäministeriä ja valtiovarainministeriä taas tarvitaan saattamaan liikennevalvonnan resurssit kuntoon.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuvat: Liikenneturva / Nina Mönkkönen Lähde: Liikenneturva 

Otsikkoa muokattu 5.6. klo 15.32. Artikkelia muokattu 8.6. klo 11.15.: onnettomuuskustannuksia koskevat lainaukset selvyyden vuoksi poistettu.

Jaa artikkeli