Liikenne Uutinen 16.9.2017

Lisää kaasua Keski-Suomeen – uusi kaasutankkausasema pystyyn osin EU-rahalla

Suomen kaasutankkausverkosto kasvaa. Vuonna 2017 on avattu jo neljä uutta asemaa, niistä tuorein elokuussa Jyväskylässä. Asemahanke toteutui osin EU:n tarjoaman tuen turvin.

Jyväskylässä Keski-Suomen kaasuinfrastruktuuria vahvistava tankkausasema tarjoaa tankattavaksi paineistettua maa- ja biokaasua, jotka käyvät polttoaineeksi muun muassa henkilö-, jakelu- ja jäteautoihin sekä busseihin.

Asemalta voi tankata myös nesteytettyä maakaasua, joka soveltuu puolestaan raskaan liikenteen ajoneuvoihin.

Asemaverkoston kehitys on edellytys kaasuautojen määrän kasvulle. Jakeluasemistaan useimmille tuttu Gasum kertoo yhtiön olevan vahvasti sitoutunut kaasuautoilun ja puhtaamman liikenteen kehittämiseen.

Lähivuosien tavoitteekseen Gasum kertoo kaikkiaan 35:n uuden tankkausaseman avaamisen.

LNG nosteessa Euroopassa

Maakaasun ja biokaasun lisäksi nesteytetty maakaasu LNG tarjoaa Gasumin mukaan keinon vähentää päästöjä raskaassa liikenteessä. Mallia voidaan hakea Euroopasta, jossa kyseinen markkina kehittyy jo vauhdilla tankkausasemaverkoston laajetessa ja LNG-käyttöisten raskaiden ajoneuvojen yleistyessä.

Suomessa kehitys ei ole aivan yhtä vauhdikasta. Jyväskylään avattu kaasutankkausasema on Suomen toinen asema, joka tarjoaa polttoainetta sekä kevyen että raskaan liikenteen tarpeisiin. Raskaan liikenteen tarpeisiin LNG on saatavilla tämän vuoden aikana Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä ja pian myös Vantaalla.

– Liikennekaasun lähteet laajenevat ja saatavuus paranee eri toimijoiden uusien kaasutankkausasemien myötä koko ajan. Jyväskylässäkin kasvavaan liikennekaasun kysyntään vastaa nykyisellään kaksi tankkausasemaa. Myös kaasua käyttävien ajoneuvomallien valikoima kasvaa parhaillaan ja kaasuajoneuvoja onkin saatavilla kaikilta tunnetuilta autonvalmistajilta kevyen ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Olen iloinen, että uuden tankkausaseman myötä myös Jyväskylän runkoliikenteellä on oiva mahdollisuus vähänpäästöisempiin energiaratkaisuihin, toteaa Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.

Energiakysymykset kiinnostavat

Tuoreen paneelitutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (76 %) on kiinnostunut energia-asioista.*

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat myös sitoutuneita puhtaampiin energiaratkaisuihin. Samalla yksityisautoilusta ei kuitenkaan haluta tinkiä. Vastatakseen kuluttajien toiveisiin sekä tiukkeneviin päästötavoitteisiin kaupunkien ja yritysten tulee löytää ja tarjota liikenteeseen uusia ratkaisuja.

– Jyväskylän kaupungille tänä vuonna laaditun uusiutuvan energian kuntakatselmuksen mukaan meillä on hyviä mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen. Uusilla liikenneratkaisuilla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa, ja siksi olemme todella tyytyväisiä saadessamme Jyväskylään uuden tankkausaseman, joka palvelee monipuolisesti alueen liikennettä, kertoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Kaasutankkausasema kiinnostaa yrityksiä

Myös Niemi Palvelut Oy:n asiakassuhdejohtaja Juha Niemi kokee, että yritysten tulee aktiivisesti ottaa käyttöön uusia tapoja, joilla liikenteen päästöjä voidaan pienentää.

– Aloitimme yhteistyön Gasumin kanssa vuonna 2015, ja nyt käytössämme on jo 15 ajoneuvoa, jotka kulkevat kotimaisella biokaasulla. Tavoitteenamme on saada pienhiukkaspäästömme nollaan vuoteen 2040 mennessä. Tankkausasemaverkoston kasvaminen mahdollistaa sen, että voimme ottaa biokaasuautot käyttöömme myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Olemmekin nyt uuden tankkausaseman myötä päässeet ottamaan käyttöön ensimmäisen biokaasulla kulkevan ajoneuvon Jyväskylässä.

Gasum muistuttaa, että yhtiön tarjoama biokaasu on kotimainen ja uusiutuva biopolttoaine. Se on toistaiseksi ainoa Suomessa myytävä liikennepolttoaine, jolle on myönnetty sekä pohjoismainen Joutsenmerkki että Avainlippu-tunnus.

Biokaasun tuotantoon liittyy vahvasti kiertotalous, sillä kaasua tuotetaan muun muassa biojätteestä, joka on päätynyt aiemmin kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen. Kiertotalous luo yrityksille ja kunnille myös mahdollisuuden hyödyntää ajoneuvoissa polttoaineena omista biojätteistään tuotettua biokaasua.

– Eerola-yhtiöt siirtyi ensimmäisenä Suomessa ajamaan kotimaisella ja uusiutuvalla, itse keräämistään jätteistä tuotetulla biokaasulla. Aikaisemmin keräämämme ravintoloiden rasvakaivoliete on päätynyt hyödyntämättömänä jätevedenpuhdistamolle ja kaatopaikalle, mutta nyt saamme rasvan energiamäärän biokaasulaitoksella uusiokäyttöön. Kun tankkaamme kahdeksaan ajoneuvoon vuoden ajan biokaasua, vähenevät käytöstä syntyvät CO2-päästöt yhteensä 2 600 tonnia vuodessa, kertoo Tom Sundell, Eerola-Yhtiöt Oy:n markkinointijohtaja.

Lähde: Gasum Kuvituskuvat: Moottorin arkisto ja Jari Saarentaus

* Tutkimuslähde: Pitkänen, Ville; Westinen, Jussi. Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa, Ajatuspaja e2, 2017.

Jaa artikkeli