mopoauto vai kevytauto

Liikenne Uutinen 22.10.2020

LVM: Kevytautolait kumotaan – syynä EU:n komissio

Kevytautolait kumotaan kaikkien odotusten mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvisti asian tuoreessa tiedotteessaan ja syyttävä sormi osoittaa EU:n komission suuntaan, joka ei antanut Suomelle poikkeuslupaa kevytautojen käyttöönottoon.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tiedottanut, että kevytautolait kumotaan EU:n komission kannasta johtuen. Monimutkainen vääntö on jatkunut jo vuosien ajan alkuajatuksesta ja kehittelystä Teknisen Kaupan Liiton valituksiin ja aina lain korjaamiseen asti.

Moottori on ollut vahvasti ajan hermolla ja ottanut osaa keskusteluun. Moottorin suorittama koeajovertailu kevytauton ja mopoauton välillä on paljon puhuva muun muassa jarrutusmatkojen ja kolariturvallisuuden osalta. Nyt asialla ei ole ainakaan hetkeen mitään merkitystä.

Kevytautolait kumotaan

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi eduskunnan päätöksen mukaisesti kevytautolait kumoavan lain. Tasavallan presidentti vahvisti lain torstaina 22. lokakuuta 2020, ja se tulee voimaan 1. marraskuuta 2020. Tämä selviää liikenne- ja viestintäministeriön tuoreesta tiedotteesta.

Kevytautolait kumotaan nyt, koska EU:n komissio ei antanut Suomelle poikkeuslupaa kevytautojen käyttöönottoon. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo Suomen viranomaisten pyrkineen aktiiviseen vaikuttamistyöhön asian edistämiseksi.

Komission mukaan Suomessa vuonna 2018 hyväksytyt lait ovat EU:n ajokorttidirektiivin vastaisia. Komission toimenpiteiden taustalla vaikuttavat sen vastaanottamat useat Suomen kevytautolakeja koskevat kantelut.

Alun perin kevytautolakien oli tarkoitus tulla voimaan 1.11.2019 alkaen, mutta eduskunta päätyi syksyllä 2019 tekemällään päätöksellä lykkäämään lakien voimaantuloa vuodella 1.11.2020 saakka.

Koska EU:n komissiota tyydyttävää ratkaisua kevytautolakien muuttamiseksi paremmin direktiiviä vastaavaksi ei ollut löydettävissä tänä aikana, todettiin lakien kumoaminen lopulta ainoaksi oikeudellisesti päteväksi vaihtoehdoksi. Näin ollen kevytautoja ei ole mahdollista ottaa Suomessa käyttöön ainakaan lähivuosina.

Ehkä vielä joskus

Suomi pyrkii kuitenkin vaikuttamaan EU:n ajokorttidirektiivin tulevaisuuteen eli ajatusta ei ole täysin haudattu. Liikenne- ja viestintäministeriön yhteydenpito komission suuntaan jatkuu ajokorttidirektiivin mahdollisen uudistamisprosessin aikana.

Komission mukaan sen järjestämä julkinen kuuleminen ajokorttidirektiivistä on tarkoitus avata vielä syksyn 2020 aikana. Komission lainsäädäntöehdotus annetaan mahdollisesti alkuvuodesta 2021. Suomella on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan hyvät edellytykset tarjota direktiivin uudistamiseksi komissiolle konkreettisia ehdotuksia ja ratkaisuja, joilla voidaan edistää nuorten kuljettajien turvallista liikkumista.

Euroopan unionin lainsäädäntömenettely vie itsessään keskimäärin 1-2 vuotta komission annettua säädösehdotuksensa. Tämän lisäksi tulee huomioida kansallisen täytäntöönpanon edellyttämä aika, joten odottamaan ei ehkä kannata kuitenkaan jäädä.

 

Kuvituskuva: Lauri Ahtiainen/Moottorin arkisto, Lähde: LVM

Jaa artikkeli

Keskustelu