mopoautojen korvaaminen henkilöautoilla

Liikenne Uutinen 10.7.2017

Ministeri Berner: Rajoitettu henkilöauto voisi tarjota rakenteeltaan vankemman vaihtoehdon mopoautoille

Aamulehden mukaan Euroopan unioni ei ole asettautumassa poikkiteloin, jos mopoautoja halutaan korvata nopeusrajoitetulla henkilöautoilla.

Sastamalan kahden nuoren kuolemaan johtaneen mopoautosurman seurauksena on selvinnyt, ettei Euroopan Unioni vastustaisi yksittäisen jäsenmaan tahtoa sallia nopeusrajoitetut henkilöautot 16-vuotiaiden käyttöön. Aiheesta uutisoi Aamulehti.

Unionin kieltoa on käytetty suomalaisten virkamiesten toimesta tekosyynä nopeusrajoitettujen henkilöautojen käyttöönoton estämiseksi. Onnettomuuden jälkeen europarlamentaarikko Merja Kyllönen (vas.) jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavalle komissaari Elżbieta Bieńkowskalle.

– Jäsenvaltiot voivat rajoittaa ajoneuvojen nopeutta. Nopeudeltaan rajoitetut ajoneuvot hyväksytään kansallisten sääntöjen mukaisesti. Hyväksyminen ja täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden vastuualueeseen, Bieńkowska vastasi.

Bieńkowskan mukaan mopoautojen osuus tieliikenneonnettomuuksissa on Euroopassa varsin alhainen eikä komissio siksi aio ryhtyä edistämään nopeudeltaan rajoitettujen autojen asiaa. Estettä edellä mainitun ajoneuvoluokan sallimiseen yksittäisessä jäsenvaltiossa ei sen sijaan vaikuttaisi olevan.

– Vaihtoehtona mopoautoille on esitetty rajoitetun henkilöautoluokan (L7E-kevytauto) käyttöönottoa, joka olisi teknisiltä ja turvallisuusominaisuuksiltaan tavallista henkilöautoa vastaava, mutta maksiminopeudeltaan rajoitettu. Tällainen ajoneuvo palvelisi erityisesti 16–18-vuotiaiden sekä ikääntyneiden turvallista liikkumista tieliikenteessä, perusteli Kyllönen.

Kokeile itse Porissa

Autotuojat ja teollisuus järjestää yhteistyössä Suomen Autokoululiiton ja LähiTapiolan kanssa tutustumistilaisuuden tällaisiin autoihin torstaina 13.7. Porissa. Paikalla on mahdollisuus kaikille vähintään 15-vuotiaille halukkaille verrata mopoautoa ja nopeudeltaan rajoitettua henkilöautoa keskenään.

– Autoja on kaikkiaan viisi. Nopeus on nyt rajoitettu 50 kilometriin tunnissa noin 700 euroa maksavalla elektronisella laitteella, Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi tarkentaa.

Nopeudeltaan rajoitettuja henkilöautoja harkitaan vaihtoehdoksi mopoautoille ja Porin tapahtumassa onkin paikalla runsaasti asiasta päättäviä virkamiehiä. Nopeusrajoitettu henkilöauto tarjoaa mopoautoa parempaa kolariturvallisuutta, joka hyödyttäisi erityisesti taajamien ulkopuolella liikuttaessa.

Tämä vaatisi suomessa kuitenkin uuden ajoneuvoluokan käyttöönottamista, sillä kyseessä olisi nelipyöräinen L7e-luokan ajoneuvo. Nopeudeltaan rajoitetun kevyen henkilöauton kuljettajalta vaadittaisiin B1-luokan ajokorttia ja 16-vuoden ikää.

– Koska luokan massaraja on hieman korkeampi kuin mopoautoluokan, säädöksistä ei tarvitsisi paljon poiketa, jotta myös henkilöauto voitaisiin hyväksyä luokkaan mukaan. Nopeudeksi tulisi kuitenkin rajata enintään 60 kilometriä tunnissa, Jarmo Jokilampi kertoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää

Myös Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tarttuneensa aiheeseen. Ministeriö kertoo selvittävänsä nopeusrajoitettujen henkilöautojen käyttöönoton toteutusmahdollisuuksia ja vaikutuksia.

Anne Berner

– Rajoitettu henkilöauto voisi tarjota rakenteeltaan vankemman vaihtoehdon mopoautoille ja tuoda siten mahdollisuuksia nuorten liikkumiseen, pohtii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Henkilöauton ajo-oikeus on rajoitettu liikenneturvallisuussyistä 18 vuoden ikään, joten kansallisesti on varmistettava, että liikenneturvallisuustavoitteita ei vaaranneta tekemällä esimerkiksi autojen virityksestä liian helppoa, ministeri Berner sanoo.

EU:n sisämarkkinakomissaari Elżbieta Bieńkowskan vastaus edustaja Kyllösen kysymykseen tukee ministeriön ja komission välillä kesällä käytyjä keskusteluja, joissa selvitettiin mahdollisuuksia sallia nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotto kansallisesti nuorten käyttöön. Ajoneuvoteknisten vaatimusten lisäksi selvitettäväksi tulevat soveltuvat ajokorttisäännökset.

Liikenneturvallisuuden kohentumisesta halutaan varmuus

Ministeriö selvittää nyt käytännön toteutusvaihtoehtoja yhdessä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa ja erityisesti eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Kuten komissaari omassa vastauksessaan on korostanut, on tärkeää että nopeusrajoitus toteutetaan siten, että sitä pystytään käytännössä valvomaan.

Ministeriö selvittää vaikutuksia myös laajemmin, jotta voidaan varmistua siitä, että mahdollisten muutosten seurauksena liikenneturvallisuus paranee ja ympäristönsuojelusta huolehditaan, eikä muutos johda epätoivottuihin muutoksiin nuorten liikkumisessa.

Ministeri Berner ei pidä Ruotsissa käytössä olevaa mallia parhaana ratkaisuna Suomessa käyttöön otettavaksi, sillä Ruotsissa säännökset edellyttävät merkittäviä teknisiä muutoksia ajoneuvoihin ja niiden huippunopeus on rakenteellisesti rajoitettu 30 kilometriin tunnissa.

– Pyrimme löytämään modernin, nuorten liikkumista tukevan ratkaisun käytettäväksi Suomen olosuhteissa, ministeri Berner toteaa.

Selvitystyön alustavia tuloksia voidaan odottaa loppuvuodesta.

Lähteet: Aamulehti, Autoalan Tiedotuskeskus, Liikenne- ja viestintäministeriö Kuvat: Antti Hentinen ja Henri Posa

Jaa artikkeli