Liikenne | 22.11.2018

Teknisen Kaupan Liitto murjoo eduskunnan käsittelyssä olevan esityksen kevytautoista

Teknisen Kaupan Liiton moottoripyörämaahantuojat esittävät, että hallituksen olisi luovuttava esityksestä.

Jaa artikkeli

Hallituksen lakiesitys kevytautoista on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja aihe herättää odotetusti keskustelua. Nyt kantansa esittää Teknisen Kaupan Liitto, johon kuuluvat myös merkittävimmät moottoripyörien ja mopoautojen maahantuojat. Kevytautojen olisi tarkoitus korvata turvattomiksi mielletyt mopoautot liikenteessä ainakin osin.

Moottorin koeajama Hyundai i10 on esimerkki elektronisesti rajoitetusta autosta, joka soveltuu kaavailtuun kevytautokategoriaan.

Teknisen Kaupan Liitto ei niele hallituksen esityksen perusteluja kevytautojen edistämiseksi. Esimerkiksi näkemys liikenneturvallisuuden parantamisesta herättää vastaväitteen päinvastaisesta kehityskulusta. Liiton mukaan vaikutukset liikenneturvallisuuteen on arvioitu vähintäänkin puutteellisesti ja kevytautojen sallimisen uskotaan jopa heikentävän koululaisten liikenneturvallisuutta.

Trafin näkemys tueksi

Tiukan kannan tukijaksi on nostettu Trafin selvitys, jonka mukaan liikenneturvallisuusvaikutusta arvioitaessa olisi huomattava, että rajoitetun henkilöauton käyttöönotto lisää moottoriajoneuvojen käyttöä iässä, jossa liikennekäyttäytyminen on korostuneesti riskejä ottavaa.

Trafin selvityksessä todetaan muun muassa, ettei tämä lakimuutos saisi heikentää muiden tielläliikkujien turvallisuutta.

Teknisen Kaupan Liitto korostaa, että muutoksen turvallisuusvaikutusta muille tielläliikkujille, erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöille, ei ole arvioitu lainkaan. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on liiton mukaan merkittävä tekijä, jonka pitäisi olla tiedossa tästä asiasta päätettäessä.

Asiantuntijatahot ovat varsin erimielisiä kevyautoista. Esimerkiksi Autoliitto näkee, että henkilöautoihin perustuvat mopoautojen korvikkeet olisivat hyvä ajatus. Onnettomuustietoinstituutti puolestaan näkee mahdollisen uudistuksen tuovan hyötyjä ja haittoja.

Hyundai i10 kevytauto

Auto riski lapsille?

Teknisen Kaupan Liitto nostaa esiin myös Helsingin Sanominen tekemän selvityksen*, jonka mukaan lapsille sattuu erityisen paljon onnettomuuksia koulujen läheisillä suojateillä. Kun lapsi joutuu vakavaan onnettomuuteen, toisena osapuolena on lähes aina auto.

Alle kahdensadan metrin päässä koulusta kouluaikaan sattuneissa onnettomuuksissa on ollut vuosina 2010–2017 osallisena yhteensä yli 11 700 ihmistä. Onnettomuuteen joutuneista 90 prosenttia on selvinnyt ilman henkilövahinkoja, mikä on johtunut siitä, että valtaosa onnettomuuteen joutuneista on liikkunut henkilöautolla.

Liiton mukaan lapsilla ja nuorilla suhde on täysin toinen: jos he joutuvat onnettomuuteen koulun lähellä, he hyvin todennäköisesti saavat jonkinlaisia vammoja.

Tällä vuosikymmenellä sattuneissa onnettomuuksissa, joissa peruskouluikäinen on kuollut tai loukkaantunut korkeintaan 200 metrin päässä lähimmästä koulusta, noin 80 prosentissa on ollut osallisena auto. Liikenneturvan mukaan tämä luku on nykytilanteessakin aivan liian suuri.

Ministeri Anne Bernerin mukaan hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.

– Voidaankin perustellusti kysyä, millaisia vaikutuksia tulee liikenneturvallisuuteen, jos varsinkin kaupunkiseutujen vilkasliikenteisillä sisääntuloväylillä on uusia autoja jopa viisinkertainen määrä nykyiseen mopoautokantaan verrattuna. Puhumattakaan koulujen lähiliikenteestä ympäri maata, toteaa asiamies Hannu Kyyhkynen Teknisen Kaupan Liitosta.

– Lisäksi voidaan ihmetellä, miksi ministeriöllä on nykytilanteessa kiire viedä eteenpäin esitystä, joka kasvattaa henkilöautoliikennettä ja sen päästöjä – etenkin, kun ministeriön oman alan virastot ja suuri osa asiantuntijatahoista kyseenalaistaa esityksen niin liikenneturvallisuuden kuin päästöjen näkökulmasta.

Hyundai i10 kevytauto

Komissiolta keppiä suunnitelmista

Euroopan komissio on kyseenalaistanut Suomen ajatuksen kevytautojen kuulumisesta traktoriluokkaan. Komission mukaan kevyiden nelipyörien ajamiseen oikeuttavalla AM-luokan ajokortilla ei voi ajaa hallituksen esityksessä tarkoitettuja kevytautoja. Tämä vääristää markkinoita ja asettaa eurooppalaiset toimijat epätasa-arvoiseen asemaan suomalaisilla markkinoilla.

Teknisen Kaupan Liiton moottoripyörämaahantuojat esittävät, että hallituksen olisi luovuttava esityksestä ja sen sijaan olisi selvitettävä EU-tasolla, miten liikenneturvallisuutta parhaiten voidaan edistää nuorten kuljettajien, etenkin mopoilijoiden, keskuudessa.

Lähteet: Teknisen Kaupan Liitto, Liikennevirasto, Liikenneturva, Trafi, *) hs.fi 2.10 2018 Kuvituskuvat: Moottorin arkisto/Petri Munukka

Jaa artikkeli

Keskustelu