Liikenne | Uutinen | 7.10.2018

Nuorten kevytautot etenevät – taustalla muhii lihava riita

Hallituksen tuore lakiesitys jakaa kannat: toisten mukaan kolariturvallisuus paranee, toisten mukaan heikkenee. Nyt peliin on nostettu EU:n huomautus, jonka sisällöstä ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa.

Jaa artikkeli

Hallitus vie eduskuntaan esityksen niin sanotuista kevytautoista. Esitys toisi liikenteeseen uuden enimmäisnopeudeltaan 45 km/h rajoitettujen henkilöautojen luokan. Näitä kevytautoja saisivat ajaa 15 vuotta täyttäneet mopoautokortilla.

Esityksen mukaan laki tulisi voimaan ensi vuoden marraskuussa.

Autotuojat: kannatettava aie

Autotuojat on hallituksen tämän viikkoisen lakiesityksen kannalla.

– Pitkät välimatkat, heikko joukkoliikenteen palvelutaso maaseudulla ja kaupunkiseutujen reuna-alueilla sekä haastavat talvikauden liikenneolosuhteet puoltavat kevytautoa nuorten itsenäisenä kulkutapana, Autotuojat linjaa tuoreessa kannanotossaan.

Kevytautot olisivat kotitalouksien kannalta mopoja, mopoautoja ja maataloustraktoreita edullisempi ja turvallisempi vaihtoehto omaehtoiseen liikkumiseen.

Vanha kosla ei kelpaa

Kevytautoksi saisi esityksen mukaan muuttaa henkilöauton, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen.

Autotuojat kiittelevät ikärajausta, sillä se varmistaa, että kokemattomilla kuljettajilla on käytettävissään uusimmat aktiiviset ja passiiviset turvavarusteet. Ikärajaus on Autotuojien mukaan liikenneturvallisuusvaikutusten kannalta tarkoituksenmukainen, sillä esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä on ollut pakollinen kaikissa automalleissa vuodesta 2014.

Autotuojat nostaa myös esiin Trafin tekemän selvityksen, jonka mukaan kevytautot vähentäisivät 15–17-vuotiaiden tieliikenneonnettomuuksien uhrien kokonaismäärää 28–62 loukkaantuneella vuodessa. Kevytautojen suurin turvallisuusvaikutus syntyisi niiden korvatessa mopolla ajettuja kilometrejä.

Autoliitto: nopeus voisi olla 60 km/h

Kevytauto tulisi kilpailemaan markkinoilla mopoautojen, mopojen ja traktoriluokan mönkijöiden kanssa. Viimeksi mainituissa suurimmat sallitut nopeudet yltävät nykyään jopa 80 kilometriin tunnissa.

Autoliitto kannattaa kevytautojen tuloa. Kevytautojen käyttöönotto lisäisi Autoliiton mielestä turvallisuutta paremman koriturvallisuuden ja paremman aktiivisen turvatekniikan ansiosta.

Esitystä tulisi Autoliiton mielestä kuitenkin muuttaa liikenteen sujuvuuden kannalta siten, että kevytautojen maksiminopeus säädettäisiin tasoon 60 km/h esitetyn 45 km/h:n asemasta.

Ristiriita EU-lakien kanssa?

Erityisen käärmeissään kevytautojen etenemisestä on Teknisen Kaupan Liitto, jonka mukaan hallituksen vastikään eduskuntaan viemä lakiesitys on ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.

Liitto huomauttaa, että Euroopan komissio on antanut Suomelle huomautuksen esityksestä, koska komission mukaan ehdotetut lakimuutokset ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa. Liitto pelkää, että menettely voi pahimmillaan johtaa siihen, että komissio käynnistää Suomea vastaan virallisen rikkomusmenettelyn.

– Olemme pöyristyneitä, että Suomi on päättänyt edetä hankkeen kanssa, vaikka komissio on todennut sen olevan ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa. Hankkeen eteenpäin viemiseen liittyvää kiireen ja hätiköinnin tuntua on vaikeaa ymmärtää, asiamies Hannu Kyyhkynen Teknisen Kaupan Liitosta kummeksuu.

nopeudenrajoittimella varustettu auto

Väkevästi puolesta ja vastaan

Lakiesitys kevytautoista on jakanut asiantuntijatahot kahteen leiriin.

Teknisen Kaupan Liitto on tuonut esiin, että tuore lakiesitys kevytautoista sai merkittävää kritiikkiä liikenneturvallisuuden näkökulmasta jo heinäkuussa päättyneen lausuntokierroksen aikana.

– Hankkeen valmistelusta käyvät ilmi muun muassa lakiesityksen vaikutukset kevyen liikenteen eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisääntyvään turvattomuuteen sekä infrastruktuurin riittämättömyys, eli muun liikenteen hidastuminen kevytautojen määrän kasvaessa merkittävästi suhteessa nykyiseen mopoautomäärään, todetaan liiton tiedotteessa.

Toisaalta lakiesitys sai myös vahvaa kannatusta, mikä kävi ilmi, kun Moottori kävi heinäkuussa yksityiskohtaisesti lävitse lausunnot lakivalmisteluun liittyen.

Lausunnon antoi takarajaan eli heinäkuun 10. päivään mennessä 49 tahoa. Ehdotusta kannatti 26 ja vastusti 13 lausunnonantajaa. Lisäksi kymmenessä lausunnossa ei otettu erityisesti kantaa puolesta tai vastaan, vaan tyydyttiin käsittelemään ehdotuksen hyviä ja huonoja puolia.

Varsinaisista asiantuntijatahoista ehdotusta kannattivat Suomen Autokoululiitto ry, Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Autoalan Keskusliitto ry, Autotuojat ja -teollisuus ry, Autoliitto, OP Ryhmä, Liikenteen turvallisuusvirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Poliisihallitus, Sisäministeriö, Suomen Autoteknillinen Liitto ry sekä Suomen Taksiliitto ry.

Näiden joukossa kevytautojen aktiivista ja passiivista turvallisuutta pidettiin mopoautoja parempina. Kevytautojen todettiin myös parantavan nuorten liikkumismahdollisuuksia harvemmin asutulla seudulla.

Esitystä vastustivat Suomen Mopoauto Oy, Suomen Motoristit ry, Oy Brandt Ab, Teknisen Kaupan Liitto ry:n moottoripyöräjaosto, Ympäristöministeriö, Helsingin seudun liikennekuntayhtymä, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, SF-Caravan ry sekä Pyöräliitto ry.

Yhtenä perusteena oli, että mopoautoja painavammat ja nopeammin kiihtyvät kevytautot olisivat vastustavien tahojen mukaan vaarallisempia erityisesti kevyelle liikenteelle. Mopo- ja moottoripyöräkauppiaiden edustajat näkivät lisäksi, että esitys heikentäisi alan liiketoimintaedellytyksiä.

Lähteet: Autotuojat ja -teollisuus ry, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teknisen Kaupan Liitto, Autoliitto, Trafi

Lue myös:

Jaa artikkeli

Keskustelu