Liikenne | Uutinen | 13.7.2018

Autoliitto: nuorten kevytautot saisivat kulkea 60 km/h

Henkilöautoihin perustuvat mopoautojen korvikkeet olisivat Autoliiton mielestä hyvä ajatus. Muutama kohta lakiesityksessä vaatisi kuitenkin vielä tarkennusta.

Jaa artikkeli

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti kesäkuussa asiantuntijatahojen lausuntokierrokselle esityksen niin kutsutuista kevytautoista, jotka perustuisivat henkilöautoihin ja tarjoaisivat uudenlaisen liikkumismuodon teini-ikäisille nuorille.

Esityksen mukaan perustettaisiin uusi ajoneuvoryhmä, kevytautot, jotka olisivat T1-luokkaan sijoittuvia henkilöautoista muunnettuja ajoneuvoja. Rakenteellinen nopeus olisi näissä rajoitettu 45 kilometriin tunnissa.

Talvirenkaatkin turvana

Tavoitteena on ennen kaikkea parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Kevytauton ”aihioksi” kelpaisi vuoden 2014 jälkeen käyttöön otettu ja korkeintaan 1,5 tonnia painava henkilöauto, ja myöhemminkin kevytautoksi saisi muuntaa enintään kymmenen vuotta vanhan auton.

Autoliiton mukaan hallituksen esityksen luonnos on hyvä ja kannatettava. Kevytautojen tuominen uudeksi vaihtoehdoksi olemassa olevien rinnalle lisää liiton mukaan kilpailua, ja mahdollistaa monipuolisemmin perheiden ja nuorten erilaiset valinnat.

Kuten esityksen yhtenä tavoitteena onkin, kevytautojen käyttöönotto lisäisi myös Autoliiton mielestä turvallisuutta paremman koriturvallisuuden ja paremman aktiivisen turvatekniikan ansiosta. Tämän lisäksi talvirenkaiden käyttöpakko lisäisi turvallisuutta nykytilanteeseen verrattuna.

mopoauto kolmio

Punainen kolmio perään

Aivan sellaisenaan Autoliitto ei kuitenkaan kevytautoesitystä niele.

Kevytauto tulisi kilpailemaan markkinoilla mopoautojen, mopojen ja traktoriluokan mönkijöiden kanssa. Viimeksi mainituissa suurimmat sallitut nopeudet yltävät nykyään jopa 80 kilometriin tunnissa, joten Autoliiton mukaan olisi liikenteen sujuvuuden kannalta perusteltua, että kevytautojen maksiminopeus säädettäisiin tasoon 60 km/h esitetyn 45 km/h:n asemasta.

Autoliitto painottaa myös, että kevytautot tulisi merkitä nykyisin käytössä olevalla hitaan ajoneuvon merkillä mopoautojen tapaan. Vaikka lain valmistelu jatkuu, aivan heti kevytautoja ei Suomen teillä nähdä: lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan vasta marraskuussa 2019.

Jaa artikkeli

Keskustelu