iäkäs autoilija

Liikenne Uutinen 13.10.2016

Moni uusii ajokorttinsa yli 70 vuoden iässä

Valtaosa yli 65-vuotiaista arvioi oman ajokykynsä hyväksi ja yhä useampi uusii ajokorttinsa yli 70 vuoden iässä.

Seniorikuljettajien kokemat ajoterveyteen liittyvät ongelmat liittyvät pimeällä ja hämärässä näkemiseen. Tiedot ilmenevät Trafin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Noin 40 prosenttia 65–84-vuotiaista arvioi näkökyvyssään ilmenneen vaikeuksia. Hitautta katsomisessa ja ajamisessa risteyksissä olivat havainneet erityisesti yli 84-vuotiaat kuljettajat.

Heikoimpana osa-alueenaan seniorikuljettajat pitivät ajokykyään tuntemattomassa ympäristössä sekä uusien ja muuttuneiden liikennesääntöjen tunnistamista.

Viideksi vuodeksi kerrallaan

– Eläkeikäisten terveydentilan paranemisen lisäksi muun muassa liikkumistottumukset, aiempi aktiivinen ajohistoria ja asuinpaikan sijainti vaikuttavat iäkkäiden halukkuuteen säilyttää ajokorttinsa. Yli 70-vuotiaiden kuljettajien määrä tulee siis moninkertaistumaan tulevien vuosikymmenten aikana,Trafin erityisasiantuntija Elina Uusitalo kertoo.

Nykyisin henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti annetaan 15 vuodeksi kerrallaan aina siihen asti, kunnes henkilö täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti annetaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Harva keskustellut ajokunnosta

Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi luopuvansa kortistaan vasta, kun se on terveydentilan kannalta tarpeellista.

– Vain kymmenesosa yli 80-vuotiaista ilmoitti, että terveydenhuollon yhteydessä heille on esitetty ajoterveyteen liittyviä kysymyksiä. Vain muutama prosentti vastaajista oli keskustellut terveydenhuollon tai sairaanhoidon yhteydessä ajamisesta, ajokunnosta tai ajoterveydestä, Uusitalo taustoittaa.

Moni ajaa päivittäin

Noin 70 prosenttia 65–75-vuotiaista ajokortin haltijoista ajaa henkilöautolla lähes päivittäin. Iäkkäiden ajokortin haltijoiden aktiivisesta auton käytöstä kertovat myös keskimääräiset ajosuoritteet.

Keskimääräinen ajokilometrien määrä on 7 826 kilometriä vuodessa.

Ajaminen vähenee selvästi iän karttuessa. 65–75-vuotiaista noin 70 prosenttia ajoi yli 5 000 km vuodessa, kun taas yli 85-vuotiaista enää 30–40 prosenttia ajoi yli 5 000 km vuodessa.

Trafi on kerännyt vuodesta 2009 tietoa seniorikuljettajien kokemuksista liikenteestä. Aineistoa on kerätty kyselytutkimuksella, joka on suunnattu 65 vuotta täyttäneille ajokortin haltijoille.

Lähde: Trafi Kuva: Liikenneturva

Jaa artikkeli