Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 27.7.2023

Poliisin tehovalvonnan tulos – raskaassa liikenteessä runsaasti ylikuormia

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla. Valvontaan osallistuivat kaikki Suomen poliisilaitokset ja ajoneuvoja tarkastettiin yli 1 200.

Suomen kaikki poliisilaitokset valvoivat viime viikolla tehostetusti raskasta liikennettä. Ajoneuvoja poliisilaitokset tarkastivat tehovalvontaviikon aikana kaikkiaan 1206.

Valvontaviikolta löytyi huomautettavaa, mutta myös positiivista kehitystä.

– Tällä kertaa valvonnan tuloksissa kiinnitti erityisesti huomiota se, että ajo- ja lepoaikarikkomusten määrä oli merkittävästi vähäisempi kuin aiemmin, kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

Kallio on tyytyväinen tulokseen, sillä positiivista kehitystä on ollut havaittavissa. Kaikissa tänä vuonna tehdyissä valvonnoissa rikkeitä on ollut aiempaa vähemmän. Ajo- ja lepoaikoihin kohdistuvia rikkomuksia paljastui viimeisimmän valvontaviikon aikana 73 kertaa, mikä on jopa poikkeuksellisen vähäinen määrä suhteessa tehtyjen tarkastusten määrään.

Ylikuormia runsaasti

Poliisin valvonnassa todettujen raskaan liikenteen ylikuormien määrä oli kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon kokonaismäärään. Valvontajaksolla tarkastettiin 1 206 raskasta ajoneuvoa. Ylikuormia todettiin yhteensä peräti 45:ssä ajoneuvossa.

– Muutosta parempaan ei ole edelleenkään tapahtunut toivotulla tavalla, Kallio sanoo.

Poliisin tehovalvonnan aikana kuljettajille määrättiin kokonaisuudessaan 264 eri seuraamusta. Seuraamusten määrä oli hieman pienempi suhteessa tarkastusmääriin kuin vastaavalla valvontajaksolla vuosi sitten. Osalle kuljettajista sai poliisilta seuraamuksen useammasta kuin yhdestä rikkeestä. Poliisin tarkastamista ajoneuvoista Tnoin 14 prosenttia oli ulkomaalaisia.

Ylikuormien ja työ- ja lepoaikasäädösten lisäksi poliisi tarkisti, että raskaan liikenteen kuljettamat kuormat on varmistettu oikein. Puutteellisten kuormanvarmistusten vuoksi seuraamuksia määrättiin useita, kaikkiaan 64 tapauksessa. Ajoneuvojen epäkuntoisuuksien takia seuraamuksia määrättiin 46 tapauksessa. Näistä ajoneuvoista viiden matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan. Huomautuksia erinäisistä pienemmistä rikkeistä poliisi kirjoitti kaikkiaan 242 kappaletta.

Poliisin valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Valvontaa kohdennettiin aiemmilla valvontajaksoilla havaittuihin selkeisiin epäkohtiin, kuten ylikuormiin, ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon.

Lähde: Poliisi

Jaa artikkeli