Rikosuhrimaksu

Liikenne Uutinen 30.11.2016

Rikosuhrimaksu tulee – törttöily ratissa käy yhä kalliimmaksi

Joulukuu tuo mukanaan uuden rikosuhrimaksun. Autoliiton mukaan 40 tai 80 euron maksu on ongelmallinen lisärangaistus.

Liikenteessä törttöily käy yhä kalliimmaksi, sillä joulukuun alusta tulee käyttöön uusi rikosuhrimaksu. Oikeusministeriön arvion mukaan valtaosa rikosuhrimaksuista tulee kertymään liikennerikoksista.

Ylinopeudesta, joka katsotaan liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi, rapsahtaa 40 euron suuruinen rikosuhrimaksu.

Ja jos autoilija syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kohoaa rikosuhrimaksu 80 euroon. Tyypillinen esimerkki törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on huomattava ylinopeus.

Rikesakolla rangaistavista rikkomuksista ei kuitenkaan määrätä rikosuhrimaksua.

Maksusta lisärangaistus!

Suomessa tieliikenteen rangaistusjärjestelmä on Autoliiton mukaan kansainvälisesti arvioiden erittäin ankara, eikä rangaistusluonteiselle lisämaksulle ole olemassa perusteita.

– Rikosuhrimaksu on hyvä esimerkki siitä, miten maksusta tehdään vero tai lisärangaistus, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kritisoi.

Nieminen näkee ongelmallisena myös sen, ettei rikosuhrimaksua huomioida rangaistusta määrättäessä, koska se on ”vain” maksu.

Autoliiton mukaan maksujen kohdistaminen ja kerääminen on laajennettu taloudellisista syistä koskemaan laajaa joukkoa rikoksia, joissa ei ole tyypillisesti uhria tai joiden osuus esimerkiksi rikosuhripäivystyksessä käsiteltävistä tapauksista ei ole mainittava. Näiltä rikoksilta puuttuu Autoliiton mukaan yhteys rikosuhripalvelujen kysyntään ja tarpeeseen.

– Liikennerikoksista maksun maksajat eivät ole teoillaan aiheuttaneet rikosuhripalvelujen tarvetta. Sinänsä tarpeellinen toiminta tulisi näissä tilanteissa maksattaa kaikilla veronmaksajilla, jos aiheuttajilta niitä ei saada perittyä.

Yli tai alle 6 kuukautta vankeutta

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Maksu määräytyy rangaistusasteikon perusteella riippumatta siitä, onko rikoksella uhria.

Vaikka uutta rikosuhrimaksua aletaan periä muistakin kuin liikennerikoksista, kertynee pääosa rikosuhrimaksuista liikennerikkomuksista.

Maksun suuruus on 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja 80 euroa, jos säädetty ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoksen uhrien hyödyksi

Uudesta maksusta kerätyt varat päätyvät hyvään tarkoitukseen: rikoksen uhrien hyödyksi.

Tarkoituksena on vahvistaa valtion rahoitusta rikoksen uhrien tukipalveluihin. Rahoitus osoitetaan muun muassa Rikosuhripäivystyksen toimintaan.

Varoja on määrä käyttää myös uuteen lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelimeen, jonka perustaminen on vireillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Uhrien tukipalveluiden järjestämistä edellyttää esimerkiksi EU:n uhridirektiivi.

Koskee myös yrityksiä

Joulukuussa käyttöön tuleva rikosuhrimaksu koskee myös oikeushenkilöitä eli yrityksiä tai yhteisöjä, jotka on tuomittu yhteisösakkoon. Yritysten ja yhteisöjen rikosuhrimaksu on 800 euroa. Yhteisösakkoja tuomitaan lähinnä työturvallisuusrikoksista.

Rikosuhrimaksu määrätään myös rikoksista, joita ei käsitellä tuomioistuimessa. Tällöin maksun määrää poliisi tai syyttäjä sakon antamisen yhteydessä. Jos asia käsitellään oikeudessa, tuomioistuin määrää rikosuhrimaksun rangaistukseen tuomitessaan. Maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta vain samalla kuin varsinaiseen rangaistukseen.

Lähde: Oikeusministeriö Kuvituskuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli