Liikenne Uutinen 2.8.2023

Sähköautoilija, tunnetko latauksen aiempaa tiukemmat suositukset?

”Sähköauton lataus on oikein toteutettuna hyvin turvallista”, asiantuntija muistuttaa.

Asiantuntija Tuukka Heikkilä Energiateollisuus ry:stä avaa tuoreimpia sähköajoneuvojen lataukseen liittyviä suosituksia. Ne on valmisteltu SESKO ry:n komiteassa, johon kuuluu 30 asiantuntijajäsentä eri tahoilta.

Autoilun sähköistymiskehitystä seuraava Heikkilä työskentelee Energiateollisuus ry:ssä, joka edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä.

Uudessa suosituksessa on otettu huomioon asennusstandardien kiristyneet turvallisuusvaatimukset. Esimerkiksi vähäisen savunmuodostuksen kaapeleiden käyttö riskikohteissa ei ole enää suositus vaan vaatimus.

Myös latausjärjestelmän säännöllisestä kunnossapidosta muistutetaan. Kuluttajille suunnattu osa suosituksesta on kirjoitettu kokonaan uudestaan. Tavoitteena on entistä selvempi ymmärrettävyys etenkin paloturvallisuuden kannalta.

Nissan_Leaf_1_2022_MJ

Oikea toteutus tuo turvaa

Heikkilä korostaa, että sähköauton lataus on oikein toteutettuna hyvin turvallista.

– Sähköalan ammattilaisen tekemä asennus on keino varmistua myös latauslaitetta syöttävän sähköverkon kunnosta.

Heikkilä tuo esiin muitakin näkökohtia.

– Sähköauton latausmahdollisuus nostaa asunnon arvoa siinä missä auton lämmitystolppakin. Monissa ratkaisuissa nämä saadaan samalla kertaa, jolloin kaikki autoilijat hyötyvät.

SESKOn komitean sihteerinä suosituksen valmistelusta vastannut Vesa Linja-aho tuo esiin latauksen keskeiset ominaispiirteet.

– Sähköautojen latauspisteiden asennuksista käytävässä keskustelussa keskitytään liikaa siihen, mitä mittauksia vaaditaan ja liian vähän työn huolelliseen jälkeen, Linja-aho huomauttaa.

– Sähköauton lataamiseen liittyy suuri, toistuva, pitkäkestoinen ja ympärivuotinen sähkövirta ja huono liitos keskuksessa tai rasiassa voi johtaa tulipaloon.

Suosituksen takana oleva SESKOn komitea vastaa sähköautojen latausjärjestelmiin liittyvästä standardoinnista Suomessa ja edustaa Suomea alan kansainvälisessä standardoinnissa.

Standardeja riittää!

Sähköajoneuvojen liittämiseen sähköverkkoon tarvitaan lukuisia standardeja, jotka koskevat esimerkiksi kiinteän sähköasennuksen vaatimuksia, mekaanisen, sähköisen ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja turvallisuuden varmistavia kytkentätarvike-, ohjaus- ja suojalaitestandardeja sekä sähköajoneuvojen latausjärjestelmästandardeja.

SESKOsta kerrotaan, että sähköajoneuvojen akkujen varaamista ja ajoneuvon liittämistä sähköverkkoon käsitteleviä standardeja on lähes viisikymmentä.

SESKOn tiedotteen mukaan ei riitä, että ”sähköajoneuvoon voidaan pelkästään siirtää sähköä sähköverkosta sen akkujen varaamiseksi, vaan latausjärjestelmän on kyettävä myös kommunikoimaan sähköverkon ja eri taustajärjestelmien kanssa, jotta mahdollistetaan sähköajoneuvojen älykäs lataus ja sähköverkon kuormitusten hallinta sekä käytetyn sähköenergian mittaus ja laskutus.”

Yhteenveto sähköajoneuvojen turvallista lataamista käsittelevistä standardeista löytyy täältä.

Mikä ihmeen SESKO ry?

SESKO ry on sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö. SESKOn asiantuntijaryhmien välityksellä suomalaiset teknologiaosaajat voivat osallistua standardien laadintaan, luoda uusia ratkaisuja sekä ennakoida tulevia käytäntöjä.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli