Liikenne Uutinen 12.11.2015

Segwayt ja muut kevyet sähköajoneuvot tulossa laillisiksi

Liikenneturvaa huolettaa jalankulkijoiden turvallisuus.

Segwayt ja monet muut eri tyyppiset kevyet sähköajoneuvot ovat olleet kulkuneuvoja, joita nykylait eivät ole tunteneet, ja joilla ei ola saanut ajaa tieliikenteessä.

Hallitus antoi syyskuussa esityksen ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta, jotta nämä kevyet sähköajoneuvot saataisiin laillisiksi.

Lakimuutoksella poistettaisiin myös Suomen ja EU:n säädösten välisiä päällekkäisyyksiä, jotka koskevat kaksi- ja kolmepyöräisiä ajoneuvoja sekä maa- ja metsätaloudessa käytettävien nelipyöräisten tyyppihyväksyntää.

Ilman ajokorttia ja katsastusta

Lakimuutoksessa esitetään, ettei kevyiden sähköajoneuvojen ajamiseen tarvita ajokorttia, rekisteröintiä tai katsastusta.

Alle 15 kilometriä tunnissa kulkevat kevyet sähköajoneuvot noudattaisivat jalankulkijan liikennesääntöjä. Isompia enintään 25 kilometriä tunnissa kulkevia laitteita saisi käyttää polkupyöräilijöiden liikennesäännöillä. Segwayn kaltaisilla kulkuneuvoilla saisi ajaa myös jalkakäytävillä, mikäli niillä ajetaan enintään kävelynopeutta. Käyttäjältä edellytettäisiin kypärää.

Lakimuutos on näillä näkymin tulossa voimaan viimeistään vuoden 2016 alussa.

Vaarana nopeuserot

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen arvioi, että jalankulkuväylillä liikkujien suuret nopeuserot ja kirjavat liikkumistavat heikentävät liikkumisen turvallisuutta ja mukavuutta.

Auto- ja liikennetoimittajat ry:n (AuLi) seminaarissa torstaina esiintynyt Tarvainen tähdentää, että kaikkien kuljettimien ja ajoneuvojen käyttö jalkakäytävällä tulisi rajata niin, että näiden välineiden koko ja nopeus on sovitettava kävelijöiden mukaan.

Tarvaisen mukaan on ongelmallista, jos kevyen sähköajoneuvon kuljettajaan sovelletaan jalankulkijoita koskevia säännöksiä.

– Jalankulkijaksi rinnastettavien kuljettimien rakenteellinen maksiminopeus tulisi olla selvästi ehdotettua alhaisempi. Kävelynopeuden mukaan sovitettu nopeus olisi enintään 8 km/h.

Äänettömyys huomioitava

Yksi uusien sähkökulkuneuvojen ominaisuus on niiden äänettömyys joka voi aiheuttaa myös ikäviä yllätyksiä. Niiden välttämiseksi kaikkein kanssaliikkujien on totuteltava uudenlaiseen varovaisuuteen kevyen liikenteen väylillä.

Kevyet sähköajoneuvot voidaan Tarvaisen mukaan toki vapauttaa ajoneuvolain soveltamisesta ja sallia niillä kulkeminen kevyen liikenteen väylillä, mutta nimenomaan jalankulkijan ehdoin.

– Olisi tärkeää säilyttää kevyiden sähköajoneuvojen ajoneuvostatus.

Kypärän käyttöä harkittava

Tarvainen nostaa esiin myös tarpeen vielä harkita sitä, voidaanko uusien liikkujaryhmien lisäksi myös polkupyöräily sallia jalkakäytävällä jalankulkijan ehdoilla.

Tarvaisen mukaan kevyen sähköajoneuvon kuljettajan ja matkustajan suojakypärän käyttöä koskeva säännös tulisi kirjata uusiin lakipykäliin selkeästi. Nyt hallituksen esityksessä kypärä mainitaan vain perustelutekstissä.

– On tarpeen harkita, pitäisikö suojakypärän käyttösäännös laajentaa koskemaan myös alhaisemman nopeuden sähkökäyttöisten laitteiden käyttäjiä, Tarvainen linjaa.

IMG_2010

Laaja kirjo uusia liikkumisvälineitä

Kevyen liikenteen väylille on tullut ja tulossa laaja kirjo erilaisia uusia kulkuvälineitä.

Ajoneuvot

  • Polkupyörä, ml. enintään 250 W:n moottorilla varustettu sähköavusteinen polkupyörä.
  • Muut kevyet sähköajoneuvot, enintään 1 kW:n sähkömoottori ja rakenteellinen nopeus enintään 25 kilometriä tunnissa.

Potkulaudat

  • Apumoottorilla (kaksiakseliset), 1 tai 2 pyörää akselia kohden.
  • Istuimella varustetut potkulaudat.
  • Kokoon taittuvat potkulaudat moottorilla.
  • Kahdella jalalla seisottavat potkulaudat.

Kuljettimet (yksiakseliset)

  • Jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet. Enintään 15 km/h rakenteellinen nopeus ja enintään 1 kW:n sähkömoottori.
  • Itsevetävät tasapainottuvat ajoneuvon päällä seisottavat laitteet.
  • Yksi akseli, jolla yksi tai kaksi pyörää, istuimella varustettu, tasapainottuva.

Sähköajoneuvot itsenäisesti toimivalla moottorilla

  • Moottorin teho enintään 1 000 W.

Jaa artikkeli