Liikenneturva: taajamanopeudet osalle heikkous

Liikenne Liikenneturvallisuus 8.8.2023

Suojateiden turvallisuudessa puutteita – Liikenneturva vaatii autoilijoilta asennemuutosta  

Neljäsosa kyselyyn vastanneista autoilijoista kertoo, ettei aina anna tietä suojatiellä, vaikka tietää, että tilanteessa pitäisi. Liikenneturva on aloittanut kampanjan, jossa kerrataan sekä suojatie- että väistämissääntöjä turvallisuuden parantamiseksi suojateillä koulujen alkaessa.

Liikenneturvan kyselyn tulokset osoittavat, että liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen suojateiden kohdalla ei useimmiten johdu tietämättömyydestä. Neljäsosa autoilijoista kertoo, ettei aina pysähdy suojatien kohdalla antamaan tietä, vaikka tietää, että tilanteessa pitäisi.

Huomattavasti harvempi, mutta kuitenkin muutama autoileva myöntää, ettei aina pysähdy useampikaistaisella tiellä suojatien eteen, vaikka viereisellä kaistalla ajava on pysähtynyt. Tienylitystilanteiden turvallisuus paranee, kun säännöt tunnetaan ja niitä maltetaan myös noudattaa.

– Kyselymme tulokset kielivät siitä, että erityisesti suojatien kohdalla liikennesääntöjen noudattamattomuudessa ei niinkään ole kyse siitä, etteikö sääntöjä tunnettaisi. Tietä ei pysähdytä antamaan jostain muusta syystä. Taustalla voi olla silkkaa piittaamattomuutta tai kiireen tunnun, oman etenemisen tai ajomukavuuden arvottaminen sääntöjä korkeammalle, pohtii Liikenneturvan koulutusohjaaja Sami Kivilä.

Alenna nopeutta reilusti ennen suojatietä

Tilanne, jossa suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo ohitetaan pysähtymättä ei vain lisää vaaratilanteiden riskiä, vaan vaikuttaa myös negatiivisesti jalankulkijoiden turvallisuudentunteeseen. Vaaratilanteita voi omalla toiminnallaan ehkäistä hiljentämällä vauhtia hyvissä ajoin, kun havaitsee suojatielle tulevan jalankulkijan.

Kivilä korostaa, että suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei koskaan saa ohittaa pysähtymättä. Nopeutta alentamalla viestit muillekin kuljettajille siitä, että nyt on hiljennettävä. Jos auto pitää pysäyttää, se kannattaa tehdä reilulla turvavälillä suojatiehen. Näin autat muita havainnoimaan suojatien ja sitä ylittävät jalankulkijat.

– Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut jotenkin muuten, kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä. Pensaiden ja pysäköityjen autojen katveisiin jää helposti pienemmät ja isommatkin kulkijat, Kivilä huomauttaa.

Koulujen alku vilkastuttaa suojatiet ­– kertaa liikennesäännöt

Liikenneturvan aiemmat kyselyt ovat tuoneet ilmi epäselvyyksiä liikennesäännöissä – etenkin kun puhutaan autoilevien ja pyöräilevien välisistä väistämissäännöistä. Koulujen alkaessa Liikenneturva kampanjoikin edistääkseen suomalaisten sääntötuntemusta.

– Kun liikennesäännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, vältetään vaaratilanteita ja jopa onnettomuuksia. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee. Koulujen alku vilkastuttaa taas jalankulku- ja pyöräilyväylät, joten tämä on hyvä hetki jokaisen varmistua omasta sääntötuntemuksestaan, Kivilä summaa.

Lähde: Liikenneturva

Jaa artikkeli