Talviautoilua

Liikenne Uutinen 16.4.2016

Suomessa maailman ensimmäinen kansallinen selvitys automaattiajamisesta

Lajinsa ensimmäinen selvitys linjaa nipun liikenteen kehityksen vaatimia toimenpiteitä.

Liikenneviraston julkaisema ”Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–2020” tarkastelee Suomen liikenneverkoston tilaa liikenteen automatisoitumisen kannalta. Nimensä mukaisesti julkaisu sisältää listan toimenpiteistä, joita maassa pitäisi toteuttaa automaatiokehityksen kärjessä pysymiseksi.

Raportin mukaan jo tämän ja ensi vuoden aikana pitäisi toteuttaa yli 100 erilaista toimenpidettä, joten tehtävää ja kunnianhimoa riittää. Osittain työryhmä perustelee lähivuosiin painottuvaa aikataulutustaan sillä, että nopeasti kehittyvän alan trendien ennustaminen paria vuotta pidemmälle on huomattavan hankalaa. Erilaisia toimenpiteitä esitetään aina viranomaistasolta tienpidollisiin seikkoihin. Myös kuljettajien koulutus ja erilaiset palvelukokonaisuudet huomioidaan.

– Tämä on maailman ensimmäinen automaattiajamisen kansallinen ohjelmaselvitys. Siinä esitetyt välittömästi tieverkkoon liittyvät toimet kohdistuvat tiemerkintöihin, paikantamiseen, ajoneuvon ja infrastruktuurin väliseen tiedonsiirtoon sekä näitä koskeviin kokeilualueisiin, toteaa johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

– Työssä pohdittiin asiaa laajalti myös kuljettajan sekä ajoneuvon ja sen järjestelmien näkökulmasta. Näistä esimerkkinä ovat kuljettajaopetus, ajo-oikeus, ajoneuvon varuste‐ ja ominaisuustietojen saatavuus, tiedon turvallinen käyttäminen sekä ajoneuvon tekninen hyväksyntä, toteaa puolestaan Trafin johtava asiantuntija Anna Schirokoff.

Selvityksen antoisinta osa-aluetta satunnaiselle lukijalle lienee kuitenkin erilaisten automaatiotasojen määrittely lievästi avusteisista nykyautoista aina täyteen, itsenäiseen automaatioon. Samalla työryhmä luo katsauksen eri autovalmistajien näkemyksiin autonomisista ajoneuvoista. Mainitaanpa julkaisussa jopa Applen vahvasti huhuttu Project Titan -autohanke.

Raportti on osa liikenne- ja viestintäministeriön linjausta, että Suomen on oltava liikenteen automatisaation osalta kehityksen kärjessä niin kehitykseen varautumalla kuin sitä hyödyntämällä.

Lähde: Liikennevirasto, kuva: Antti Hentinen

Jaa artikkeli