Liikenne Uutinen 20.11.2014

Teiden kunto kismittää entistä enemmän

Autoilijat ovat yhä tyytymättömämpiä maanteiden tilaan ja kuntoon. Kaikkein eniten teiden nykytila kismittää ammatikseen autoilevia.

Tyytyväisyys tiestön kuntoon on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Autoilijat ovat tyytymättömiä pääväylien lisäksi muidenkin teiden kuntoon, paljastuu Liikenneviraston tuoreesta tienkäyttäjätyytyväisyys-tutkimuksesta.

Myös Liikenneviraston omat kuntomittaukset osoittavat tiestön kunnon heikenneen.

Urat häiritsevät kulkemista

Tähän asti ammattiautoilijat ja yksityishenkilöt ovat olleet melko tyytyväisiä pääteiden päällysteiden kuntoon, mutta nyt tyytyväisiä on enää vajaa puolet yksityishenkilöistä ja vain 30 prosenttia raskaan liikenteen vastaajista.

Eniten tiellä liikkumista häiritsivät päällystevauriot ja urat.

Liikkumisen sujumista ja mukavuutta haittasivat sekä yksityisten että raskaan liikenteen vastaajien mielestä muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen sekä teiden huono kunto.

Onko pakko laskea nopeusrajoituksia?

Liikennevirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon 1–2 vuoden välein tehtävillä asiakaskyselyillä: talvikysely tehdään vuosittain ja kesäkysely joka toinen vuosi.

Teiden huonon kunnon vuoksi tienpitäjä joutuu harkitsemaan nopeusrajoitusten alentamista 100 kilometrin tuntinopeudesta 80 kilometriin tai alemmaksikin, Liikenneviratosta kerrotaan.

Tutkimuksen mukaan tienkäyttäjät suhtautuvat huonokuntoisten teiden nopeusrajoitusten alentamiseen ymmärtäväisesti. Yksityisistä vastaajista 72 prosenttia ja ammattiautoilijoista 52 prosenttia hyväksyy nopeusrajoitusten alentamisen, jos tien huono kunto sitä edellyttää.

Korjaustarve vain kasvaa

Helpotusta ei ole ihan heti luvassa, sillä vuoteen 2018 mennessä korjaustarpeessa olevan päällysteiden määrän arvioidaan kasvavan kaksinkertaiseksi, mikäli kunnossapidon rahoitustaso ei oleellisesti parane.

Kaikkia päällystevaurioita ei pystytä korjaamaan ja osa päällystetyistä teistä joudutaan palauttamaan sorateiksi. Väylien huonon kunnon takia teille on pakko lisätä myös painorajoituksia.

Jaa artikkeli