Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 7.12.2021

Tienkäyttäjät aiempaa tyytyväisempiä maanteiden kuntoon

Tyytyväisimpiä suomalaiset olivat pääteiden kuntoon, eniten moitittavaa taas oli sorateiden kunnossa.

Vaikka Suomen tiestö on paikka paikoin kehnossa kunnossa ja teiden korjausvelkaa riittää, ovat tienkäyttäjät kuitenkin varsin tyytyväisiä pääteiden kuntoon.

Yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden kuntoon on noussut viime vuodesta. Tyytyväisimpiä suomalaiset olivat pääteiden kuntoon, eniten moitittavaa taas oli sorateiden kunnossa, käy ilmi Väyläviraston tilaamasta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Päätiet saaneet pintaa

Yksityishenkilöt sekä raskaan liikenteen kuljettajat ovat tänä vuonna hieman tyytyväisempiä maanteiden tilaan ja kuntoon kuin vuonna 2020. Viime vuoteen verrattuna selkeintä nousua on tyytyväisyydessä pääteiden kuntoon. Lisäksi tyytyväisyys alemman verkon päällysteihin on vähän parantunut.

– Päällystimme viime vuonna yli 4 000 kilometriä maanteitä. Uskon, että viime vuoden panostukset näkyvät nyt tienkäyttäjien paremmassa tyytyväisyydessä, Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman arvioi.

Lumitalvi vaikuttaa kantoihin

Kyselyissä on havaittu, että tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä.

Väylävirastosta arvioidaan, että tänä vuonna päällysteiden parempaan kuntoon saattoi vaikuttaa myös perinteinen lumitalvi. Jää- ja lumikerrokset suojaavat tien pintaa, kun taas nollakeli aiheuttaa herkästi päällysteisiin vaurioita.

Päällystys jäi 2 700 kilometriin

Harmi kyllä, teiden kunnostuksessa jäätiin kuluvana vuonna selvästi viime vuodesta.

– Kuluvana vuonna päällystysmäärä jäi vain 2 700 kilometriin johtuen muun muassa vähäisemmästä rahoituksesta ja bitumin hinnannoususta, Wihlman huomioi.

Tulevien vuosien rahoitus ja päällystysmateriaalien hinnat vaikuttavat suoraan väylien kunnossapitoon, asvaltoinnin määriin – ja sitä kautta myös tienkäyttäjien tyytyväisyyteen.

Raskas liikenne kriittistä

Tutkimuksen perusteella raskaan liikenteen edustajat kriittisempiä kuin yksityishenkilöt. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa, yksityishenkilöt ovat tyytyväisempiä teiden kuntoon kuin raskaan liikenteen kuljettajat.

– Tulokset noudattavat molemmilla ryhmillä kuitenkin samaa trendiä. Esimerkiksi tämän vuoden tutkimuksessa molemmilla ryhmillä tyytyväisyys pääteiden kuntoon parantui, Väyläviraston väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila kertoo.

Kameravalvonta_peltipoliisi

Ryhmien välillä on toki myös eroja.

Raskaassa liikenteessä varsinkin yli 28-metrisillä yhdistelmillä ajavat henkilöt ovat muita tienkäyttäjiä tyytymättömämpiä liittymien toimivuuteen ja levähdysalueisiin.

– Raskaan kaluston mitat ovat kasvaneet. Rakenteet on aikanaan suunniteltu lyhyemmille ajoneuvoille. Kun uusia liittymiä tai levähdysalueita suunnitellaan tai parannetaan, niissä otetaan paremmin huomioon myös pidemmät yhdistelmäajoneuvot.

Sorateillä haasteita

Valtion tieverkolla sorateitä on noin 27 000 kilometriä ja tyypillisesti ne ovat vähäliikenteisiä teitä.

Suomen Tieyhdistys on ollut niin huolissaan vähäliikenteisten teiden kunnosta, että yhdistys on luovuttanut vetoomuksen vähäliikenteisten teiden puolesta eduskunnalle.

Yhdistyksen mukaan vähäliikenteisen tieverkon huono kunto vaarantaa maamme huoltovarmuuden.

– Myös matkailu elinkeinona on vähäliikenteisten teiden ja niiden kunnon armoilla, tieyhdistys tähdentää.

Tieyhdistys tuo ilmi, että Suomen pinta-alasta 70 prosenttia on saavutettavissa ainoastaan teitä pitkin ja pääosa tästä Suomesta on pääteiden ulkopuolella.

Tutkimuksessa selvin tyytyväisyyden lasku koski sorateiden kuntoa. Sää ja muut olosuhteet vaikuttavat varsinkin sorateiden kuntoon. Vuosi 2021 on ollut sorateille vaikea. Keväällä ongelmana olivat laajat kelirikot, ja kesällä kuivuus sai soratiet pölyämään. Nyt syksyllä sateet ovat pehmentäneet sorateitä ja tehneet niihin kuoppia.

– Tyytyväisyys sorateiden kuntoon laski viime vuodesta. Keväällä ja kesällä pitkään jatkuneet hankalat keliolosuhteet näkyivät tuloksissa, Anttila taustoittaa.

Pyöräilykannat pysyneet vakaina

Tutkimuksen perusteella tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin ja tietyömaiden järjestelyihin pysyivät samalla tasolla kuin viime vuonna. Pientä laskua oli tyytyväisyydessä liikennemerkkien kuntoon sekä kasvillisuuden niittoon ja pusikoiden raivaukseen.

Näin kantoja tutkittiin

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Nyt uutisoidut tulokset pohjautuvat kesäkauden tutkimukseen.

Kohderyhmänä ovat 18–74-vuotiaat kansalaiset sekä ammattiautoilijat. Tiedot kerättiin 16.8.–19.9.2021 väestöä edustavalla internet-paneelilla. Raskaan liikenteen osalta vastauksia kerättiin kirjekyselyllä. Tutkimukseen vastasi noin 3 800 kansalaista ja noin 1 000 raskaan liikenteen edustajaa.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli