pysäköinti 2021

Liikenne Tieliikennelaki Uutinen 17.7.2022

Uusi tieliikennelaki: miten pysäköinti tapahtuu suojatien läheisyydessä?

Suojatien eteen on aina jätettävä viisi metriä tyhjää tilaa, vaikka auton pysäköisi kaksisuuntaisella tiellä tien vasempaan laitaan.

Kun Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta kirjoitti vuosina 2019 ja 2020 reilut 10000 pysäköintivirhemaksua per vuosi liian lähelle suojatietä pysäköidyistä autoista, vuonna 2021 pysäköintivirhemaksunen määrä nousi 14500 kappaleeseen.

Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnasta epäillään, että uusi tieliikennelaki on aiheuttanut autoilijoille ajatusvirheen, jonka vuoksi autoja pysäköidään enemmän väärin suojateiden läheisyyteen.

Uusi, vuonna 2020 voimaan astunut tieliikennelaki mahdollisti sen, että myös kaksisuuntaisella tiellä auton saa pysäköidä taajamassa vasempaan reunaan. Vanhan lain mukaan auton pysäköinti vasempaan reunaan oli mahdollista vain yksisuuntaisella tiellä.

Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnassa epäillään, että uuden lain mahdollistama pysäköintitapa eli auton pysäköinti vasemmalle puolelle katua aiheuttaa kuljettajille sen ajatusvirheen, että auto on pysäköity suojatien jälkeen, koska suojatie jää auton taakse, jolloin viiden metrin väliä ei tarvitse jättää.

Tosi asiassa auto on kuitenkin tällöin pysäköity liikenteen kulkusuuntaan nähden, vastaantulevalle liikenteelle, suojatien eteen – tällöin se peittää näkyvyyden suojatielle ratkaisevassa kulkusuunnassa.

– Liian lähelle pysäköity ajoneuvo muodostaa näköesteen suojatielle ja vaarantaa esimerkiksi jalankulkijoiden turvallisuutta. Kun vielä huomioidaan, etteivät ohiajavat autot usein pysähdy virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon vieressä, kuten pitäisi, seuraa tästä todella vaarallisia tilanteita, kertoo Helsingin kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila.

Kossila muistuttaa, että sillä ei ole väliä, onko pysäköidyn auton perä suojatien lähellä, vaan viiden metrin suojaetäisyys katsotaan aina kaistan ajosuunnasta.

Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnan mukaan tien vasempaan laitaan pysäköiminen on yleistynyt hyvin nopeasti Helsingissä.

Suojatiellä piilee muitakin vaaroja

LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri sanoo, että väärin suojatien läheisyyteen pysäköity auto aiheuttaa vaaratilanteita myös muille, kuin suojatiellä kohtaavalle autoilijalle ja jalankulkijalle.

–Vaaratilanteita voi syntyä esimerkiksi siitä, että kuljettaja havaitsee suojatielle tulevan henkilön vasta sitten, kun tämä jo on suojatiellä. Tällöin voi tulla tarve tehdä äkkijarrutus, mikä lisää myös peräänajojen riskiä ajoradalla, Alaviiri sanoo.

Tien vasemmalle puolelle parkkeeraavan kannattaa muistaa myös yksi liikkeelle lähtemiseen liittyvä riski. Kun auto on pysäköity tien vasempaan laitaan, joutuu kuljettaja usein peruuttamaan paljonkin, jotta saa käännettyä auton keulaa riittävästi ja saa näkyvyyden ajoradalle.

Jos auto on valmiiksi liian lähellä suojatietä, autoilija joutuu peruuttamaan suojatielle – jossa voi liikkua jalankulkijoita ja tällöin tapahtumaan liittyy eittämättä myös törmäyksen riski.

Muistilista suojatien läheisyyteen pysäköitäessä:

  1. Tieliikennelain mukaan taajamassa kaksisuuntaisella tiellä auton saa pysäyttää tai pysäköidä tien vasempaan reunaan, jos se ei haittaa tai vaaranna muuta liikennettä.
  2. Viiden metrin suojaetäisyys ei päde ainoastaan suojateihin. Viisi metriä tyhjää tilaa tulee jättää pysäyttäessä tai pysäköidessä myös risteävän pyörätien ja risteävän pyörätien jatkeen eteen.
  3. Pysäköitäessä tien vasempaan laitaan, autoilijan täytyy huomioida sekä vastaantuleva että takaa tuleva liikenne. Tämä korostuu autolla liikkeelle lähtiessä: kun auto on parkissa tien vasemmalla puolen ja kuljettaja istuu kauempana ajoradasta, on havainnointi tien suuntaan vaikeampaa. Apua liikkeelle lähtiessä voi tarvita etenkin tilanteissa, jos auton eteen on pysäköity toinen ajoneuvo.
  4. Pysäköinnistä kertovat liikennemerkit ovat aina tien oikealla puolella eli sijoitettu vallitsevaan ajosuuntaan nähden. Jos pysäköit tien vasempaan reunaan, muista katsoa, miten pysäköinti on alueella sallittu.

Jaa artikkeli