Liikenne Uutinen 12.2.2017

Varmemmin vesillä – Veneilijän turvallisuusopas Apua! on valmistunut

Rajavartiolaitos toivoo turvallisuusoppaan ja hätä- ja onnettomuustilanteiden toimenpidekorttien auttavan myös veneilykoulutuksessa.

Meripelastuksen johtavana viranomaisena Rajavartiolaitos on laatinut muiden meripelastuksen toimijoiden kanssa turvallisuusoppaan veneilijöille. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi eri hätämerkintäantovälineistä ja autetaan veneilijää valitsemaan omaalle alueelleen parhaiten soveltuvat hätämerkinantovälineet. Apua! – Veneilijän turvallisuusoppaas kertoo myös yleisiä veneilyohjeita sekä toimintaohjeita erilaisten onnettomuuksien varalle.

Raja.fi-verkkosivustolta löytyvä veneilyopas on ladattavissa vapaasti. Ruotsinkielinen versio oppaasta on tulossa vielä tänä keväänä. Laitoksen mukaan oppaan mahdollisesta painamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Opasta täydentämään on tehty myös yhdeksän toimenpidekorttia huviveneilijöille. Kortit löytyvät oppaastakin, mutta ne ovat ladattavissa myös erikseen. Toimenpidekorttien tarkoitus on toimia veneilijän muistirunkona ja tukena.

Lähde: Rajavartiolaitos Kuva: Antti Hentinen

Jaa artikkeli