Taksilaki 2020

Liikenne Uutinen 12.1.2022

Yli 500 taksiliikennelupaa on peruttu – seuraava pommi muhii jo

Nyt yli 500 taksiliikennelupaa on peruttu Traficomin toimesta Y-tunnuksen puuttumisen johdosta. Seuraavana erääntyy yrittäjäkokeen suorittamisen vaatimus.

Taksialaa on uudistettu vähemmän ja enemmän onnistuneesti monella tapaa viimeisten vuosien aikana. Nyt yli 500 taksiliikennelupaa on peruttu Y-tunnuksen puuttumisen johdosta. Y-tunnus on lisätty vaatimuksiin viime vuoden toukokuun alusta alkaen.

Tämä ei kuitenkaan vielä ole tässä, sillä seuraava pommi muhii jo. Traficomin tämän hetkisen tietojen mukaan vielä tuhansilta puuttuva ammatillisen pätevyyden vaatimus on täytettävä toukokuun alkuun mennessä. Se saattaa johtaa vielä valtavaan määrään taksilupien perumisia.

Yli 500 taksiliikennelupaa on peruttu

Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin tuli muutoksia toukokuun alusta 2021 alkaen. Yhdeksi uudeksi taksiliikenneluvan myöntämisen edellytykseksi tuli tuolloin Y-tunnus. Uusi vaatimus koski myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden liikennelupa oli myönnetty ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Luvanhaltijoilla oli elokuun alkuun saakka aikaa hankkia Y-tunnus, jos tunnus vielä puuttui.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo taksiliikenneluvan haltijoita ja luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä. Y-tunnusta koskevassa valvonnassa todettiin, että tunnus puuttui elokuussa 2021 vielä noin 700 taksiliikenneluvan haltijalta. Nyt 520 taksiliikennelupaa on peruttu, koska luvanhaltija ei korjannut Y-tunnusta koskevaa puutetta.

– Näille toimijoille lähetettiin selvityspyyntö puuttuvasta Y-tunnuksesta ja asetettiin määräaika tunnuksen hankkimiseksi uhalla, että lupa peruutetaan, jos puutetta ei asetetussa määräajassa korjata. Valvonnan lopputuloksena olemme peruuttaneet 520 taksiliikennelupaa, koska luvanhaltija ei korjannut Y-tunnusta koskevaa puutetta. Lisäksi 101 liikennelupaa on peruutettu luvanhaltijan omasta pyynnöstä. Y-tunnuksen hankki asettamassamme määräajassa 76 luvanhaltijaa, kertoo Traficomin ammattiliikennepalvelun päällikkö Sari Veija.

Seuraava uhka toukokuussa

Lisää saattaa olla luvassa. Muitakin vaatimuksia on lisätty ja näistä seuraavana Traficom aikoo valvoa taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisen täyttymistä.

– Traficomin taksiliikenneluvan haltijoihin kohdistuva rekisterivalvonta tulee seuraavaksi kohdistumaan ammatillisen pätevyyden vaatimukseen. Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä on ollut toukokuusta 2021 alkaen myös taksiliikenteen yrittäjäkoe. Tämä vaatimus koskee myös luvanhaltijoita, sanoo Veija.

Taksiliikenneluvan haltijoiden tulee täyttää ammatillisen pätevyyden vaatimus viimeistään 1.5.2022. Tämän hetkisen tiedon mukaan yrittäjäkoe on suorittamatta vielä tuhansilta taksiliikenneluvan haltijoilta ja liikenteestä vastaavilta henkilöiltä.

– Yrittäjäkokeeseen ja tarvittaessa sitä edeltävään koulutukseen kannattaa pyrkiä mahdollisimman pian, jotta vaatimus tulisi täytettyä ennen toukokuun alkua, huomauttaa Veija.

 

Kuvituskuva: Antti Hentinen/Moottorin arkisto, Lähde: Traficom

Jaa artikkeli