9.5.2021

Riittääkö ajo-oikeutesi matkailuauton rattiin?

Matkailuautoilun suosio kotimaan matkailussa on kasvussa. Matkailuautoa vuokraavan kannattaa selvittää ennakolta, mihin oma ajo-oikeus riittää.

Moni mielii vuokrata matkailuauton kesäisen kotimaan matkaelämyksiin tutustumiseksi. Korona-aika ja matkailuun liittyvät rajoitukset ovat nostaneet niin mökkeilyn ja lähimatkailun kuin matkailuautoilunkin suosiota. Autoja myydään ja vuokrataan ahkerasti.

Matkailuautoilusta on tullut aiempaa laajemman käyttäjäkunnan juttu, ja eniten harrastuksen kasvua on ilmennyt nuoremmissa kohderyhmissä, selviää ison matkailuajoneuvotoimija Best Caravanin tilastoista.

– Matkailuautoilu on ollut kasvussa jo ennen koronaa, mutta selkeä kasvu nuoremmissa kohderyhmissä on nähty kevään 2020 jälkeen. Uusien asiakkaiden kasvu on noin kaksinkertainen edellisvuoteen nähden, ja haasteeksi tuleekin jo kysyntään vastaaminen, Best Caravanin markkinointi- ja ajoneuvoliiketoiminnan johtaja Tuomas Salminen kertoo.

Yrityksen mukaan retkeily- ja matkailuautot viedään käsistä.

Adria Matrix

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mutta riittääkö oma ajokortti?

Moni matkailuauton rattiin käyvä kotimaanmatkailija on liikkeellä ensikertalaisena. Siksi olisi hyvä ajoissa selvittää perusasiat.

– Matkailuautoa vuokraavan kannattaa varmistaa itselleen, mihin oma ajo-oikeus riittää, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vinkkaa.

Vesalainen käy lävitse eri ajokorttiluokat ja niiden riittämisen erilaisten matkailuautojen ajamiseen.

  • B-luokan ajo-oikeudella saa ajaa autoa, jonka rekisteröintitodistukseen merkitty kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joka on rekisteröity kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle. Mikäli matkailuauton kokonaismassa on suurempi, tarvitaan C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vaikka kyseisen auton rekisteritiedoissa olisinkin maininta ”henkilöauto”.
  • C1-luokan ajo-oikeus oikeuttaa ajamaan muita kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja, joiden rekisteröintitodistukseen merkitty kokonaismassa on yli 3 500 kg, mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
  • C-luokan ajo-oikeudella saa kuljettaa muita kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja, joiden rekisteröintitodistukseen merkitty kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
  • Mikäli ajoneuvo on rekisteröity kuljettajan lisäksi useamman kuin kahdeksan henkilön kuljettamiseen, tarvitaan sen ajamiseen D1- tai D-luokan ajo-oikeus. D1-ajokortilla saa ajaa autoa, joka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä ja jonka pituus on enintään kahdeksan metriä. D-luokan ajokortilla saa puolestaan kuljettaa ajoneuvoa, joka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksan henkilöä.

Entä riittääkö ajokortti perävaunun vetoon matkailuautolla?

Vedettäessä matkailuautolla perävaunua, on ajo-oikeuden riittävyyden kanssa oltava erityisen tarkka. Jos kyseessä on B-kortilla ajettava matkailuauto, saat vetää pelkällä B-luokan ajo-oikeudella rekisteritietoihin merkityltä kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunua. Myös painavampaa perävaunua saa vetää pelkällä B-luokan ajo-oikeudella, kunhan vetoauton ja perävaunun rekisteröintitiedoissa mainittujen kokonaismassojen summa ei ylitä 3 500 kg:aa – matkailuautolla vedettäessä näin kuitenkin pääsääntöisesti tapahtuu.

Olennaista Autoliiton Teppo Vesalaisen mukaan on huomata, että monen nykyään myynnissä olevan kevytperävaunun suurimmaksi sallituksi kokonaismassaksi on merkitty kuitenkin 825 kg. Tällaista vaunua saa siis vetää pelkällä B-luokan ajo-oikeudella vain siinä tapauksessa, ettei vetoauton ja perävaunun rekisteritiedoissa mainittujen suurimpien sallittujen kokonaismassojen summa ylitä 3 500 kg:aa.

– Kyseisen perävaunun vetäminen useimmilla matkailuautoilla jääkin siis haaveeksi, ellei kortista löydy erikseen perävaunun vetämiseen oikeuttavia kirjaimia, Vesalainen toteaa.

Adria Matrix

B-ajokorttiin voi hakea erityisehdon

Jos B-luokan ajokorttiin on haettu erityisehto 96, saa sen haltija kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg mutta ei 4 250 kg.

BE-luokan ajo-oikeudella saa B-luokan vetoautolla vetää perävaunua, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg. Jos on tarve vetää painavampaa perävaunua, tarvitaan C1E- tai CE-luokan ajo-oikeus, vaikka vetoautona on B-luokan auto.

Kokonaismassan yläraja 12 000 kiloa

Pelkillä C1- tai C-luokan korteilla saa vastaavan luokan vetoautolla vetää rekisteritietoihin merkityltä kokonaismassaltaan enintään 750 g:n perävaunua. Aiemmin esimerkkinä mainitun, tänä päivänä tyypillisen, kokonaismassaltaan 825 kg:n kevytperävaunun vetäminen ei siis tässäkään tapauksessa ole mahdollista ilman lisäkirjaimia.

C1E-luokan ajokortti tuo oikeuden kuljettaa yhdistelmää, jossa on C1-luokan vetoauto ja perävaunu, jonka kokonaismassa on yli 750 kg. Yhdistelmän kokonaismassa saa tällöin kuitenkin olla enintään 12 000 kg.

Lisäksi C1E-luokan ajokortti mahdollistaa B-luokan vetoautolla kokonaismassaltaan yli 3 500 kg perävaunun vetämisen. Tällöinkin ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on rajoitettu enintään 12 000 kg:aan.

CE-luokan ajo-oikeus oikeuttaa ajamaan yhdistelmää, jossa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg sekä sellaista yhdistelmää, jossa on C1-luokan vetoauto ja perävaunu, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg:aa.

D1E-luokan ajokortilla saa ajaa yhdistelmää, jossa on D1-luokan vetoauto ja perävaunu, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg. DE-luokan kortilla saa ajaa yhdistelmää, jossa on D-luokan vetoauto ja perävaunu, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

Todettakoon vielä, että C-luokka sisältää C1-luokan ajo-oikeuden, CE-luokka C1E-luokan ajo-oikeuden, D-luokka D1-luokan ajo-oikeuden, DE-luokka D1E-luokan ajo-oikeuden sekä C1E-, CE-, D1E- ja DE-luokan ajokortti BE-luokan ajo-oikeuden. Ajo-oikeuden riittävyys määräytyy aina vetoauton ja perävaunun rekisteritietoihin merkittyjen suurimpien sallittujen kokonaismassojen – ei todellisten massojen – mukaan.

Ajo-oikeuden riittävyyden lisäksi on olennaista varmistaa vetoauton suurin sallittu perävaunumassa jarruin tai jarruitta sekä suurin sallittu yhdistelmämassa. Toisin kuin ajo-oikeuden riittävyyttä pohdittaessa, tarkoitetaan näillä todellisia massoja.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto

Lisää aiheesta

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat