27.11.2022

Alle 25-vuotiaiden tapaturmakuolemien taustalla liikenneonnettomuudet

Peltipoliisi Turku
Liikennekamera Vähäheikkiläntiellä Turussa. Sijainti on hyvä, sillä läheisyydessä sijaitsee muun muassa ammattiopisto, kaksi koulua, päiväkoti, kauppa, katsastusasema ja asuintaloja. Alueella on runsaasti autoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sekä useita suojateitä.

THL: Nuorilla tieliikenneonnettomuuksien tyypillistä aikaa ovat viikonloput ja yöt. Lasten haasteena ovat liikenneympäristön hahmottaminen ja kokemattomuus.

Tieliikenneonnettomuudet aiheuttavat eniten alle 25-vuotiaiden tapaturmaisia kuolemia ja toiseksi eniten tapaturmaisista syistä johtuvia sairaalahoitojaksoja Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kohdistanut katseensa liikenteeseen ja lasten sekä nuorten aikuisten vakaviin tapaturmiin.

Nuorilla tieliikenneonnettomuudet liittyvät usein vapaa-ajan liikkumiseen. THL tuo esiin, että nuorten liikenneonnettomuuksien tyypillistä aikaa ovat viikonloput ja yöt, etenkin kesälauantait.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Huomataanko lapset?

Lasten haasteena ovat liikenneympäristön hahmottaminen ja kokemattomuus.

THL:n ulostulossa tähdennetään, että ”liikenneympäristö on pienelle lapselle hankala, mikä johtuu pienestä koosta ja kehittymisvaiheessa olevasta havaintokyvystä.”

Muiden tienkäyttäjien voi olla myös vaikea huomata pienikokoisia lapsia liikenteessä.

”Lisäksi lapsen liikennekäyttäytyminen on usein ennakoimattomampaa kuin aikuisella. Lasten huomio kiinnittyy ympäristössä herkemmin epäolennaisiin asioihin. Lapsi ei osaa usein arvioida mahdollisia vaaroja.”

Vastuu erityisesti alle 7-vuotiaiden liikenneturvallisuudesta on THL:n mukaan huoltajilla ja muilla lähipiirin aikuisilla.

Riskialtista käytöstä

Nuorilla on usein liikenteessä riskialtista käyttäytymistä, kuten suuria ajonopeuksia ja humalassa ajamista. Nuorten onnettomuusriski kasvaa myös sen myötä, kun he saavat esimerkiksi mopoajoneuvojen ajo-oikeuden.

Ja kuten THL tähdentää, nuorten miesten riski kuolla esimerkiksi moottoriajoneuvon kuljettajana on moninkertainen nuoriin naisiin verrattuna.

THL listaa nuorten miesten riskikäyttäytymisen vakavimmat haasteet:

  • suuria ajonopeuksia
  • liikennesäännöistä piittaamattomuutta
  • humalassa ajamista
  • turvavyön käytön laiminlyöntiä

Turvallisesti kaiken ikää

THL käy ongelmien ratkaisuun Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmalla. Sen tavoitteena on ehkäistä tieliikenneonnettomuuksia lisäämällä turvallista omaehtoista liikkumista ja vähentämällä päihtyneenä ajamista.

Ohjelman yleistavoite vuosille 2021–2030 on, ettei yksikään lapsi ja nuori kuole tai vammaudu pysyvästi tieliikenteessä. Ohjelma huomioi erityisesti nuoret miehet, joiden riski kuolla tai loukkaantua tieliikenteessä on suurentunut.

Tavoitteena on, että nuorten tieliikenneonnettomuuksien trendi kääntyisi pysyvään laskuun vuoden 2019 tasosta.

Turvallisesti kaiken ikää -tavoitteet:

  • edistää lasten ja nuorten turvallisen omaehtoisen liikkumisen edellytyksiä ja kulkutapaosuuden kasvua eli lisätä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä
  • vähentää ylinopeuksista johtuvia onnettomuuksia
  • saada nuorten kuljettajien rattijuopumustapausten ja huumaantuneena ajamisen tapausten määrä laskuun
  • kehittää liikenneympäristöjen turvallisuutta kiinnittämällä huomiota systemaattiseen turvallisuuskasvatukseen
  • tukea jalankulkua avustavien ja korvaavien liikkumisvälineiden ja kevyiden sähköajoneuvojen turvallista käyttöä

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Miten höllätä kaasujalkaa?

Mutta kuinka voitaisiin hillitä vaarallisia ja ylisuuria ajonopeuksia, siinä pula, johon THL:n ohjelmalla yritetään vastata.

THL:n mukaan vastaus olisi vähentää nopeuksia muun muassa automaattisen ja perinteisen nopeusvalvonnan sekä koulutuksen ja valistuksen avulla. THL kannattaa myös taajamien 30km/h -alueiden nopeusrajoituksia ja niitä tukevia toimia.

THL myös hyödyntäisi ja kehittäisi nykyistä jämäkämmin erilaisia liikenneturvallisuuskasvatuksen materiaaleja ja työmuotoja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ja kanavissa, kuten neuvolapalveluissa,  varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja Puolustusvoimissa.

Päihteetöntä liikkumisen edistämisessä tulisi THL:n mukaan ottaa huomioon erityisesti nuoret miehet, koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat lapset.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuva: Timo Turkula Lähteet: THL / eri tutkimukset  

Luetuimmat