18.1.2022

Autoliitto ilmastotoimista: henkilöauto välttämätön nyt ja tulevaisuudessa

väärin kuormattu peräkärry moottorin peräkärrytesti perävaunu peräkärry aisapaino

Päästövähennystavoitteet tulisi Autoliiton mukaan saavuttaa toimilla, jotka varmistavat sen, että liikkuminen on Suomessa jatkossakin mahdollista.

Käytännössä henkilöauto on nyt ja tulevaisuudessa ohuiden liikennevirtojen harvaan asutussa ja pinta-alaltaan suuressa maassa välttämätön liikkumismuoto. Näin kiteyttää Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö lausunnossaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta, josta ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja.

Ympäristöministeriön mukaan keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi liikenteen päästöjen puolittaminen ja öljylämmityksestä luopuminen. Päästöjä pyritään vähentämään pääasiassa erilaisin tuin ja avustuksin sekä muun muassa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteita korottamalla, ministeriöstä kerrotaan.

Hallitusohjelmassa on tavoitteena, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastosuunnitelma luo näkymän, millä toimilla tavoitteisiin olisi mahdollista yltää.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autoilun edellytykset taattava

Autoliitto tähdentää, että liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltavia toimenpiteitä valittaessa on varmistettava se, että liikkuminen on Suomessa jatkossakin mahdollista.

Henkilöautojen päästöjen nopea aleneminen tekee autosta myös koko ajan paremman ympäristön kannalta, Autoliitto huomauttaa.

”Henkilöautojen päästöt ovat vähentyneet ja vähenevät jatkossakin merkittävästi. Kehitys kiihtyy nopeasti toisin kuin monen muun osa-alueen päästöjen kohdalla”, lausunnossa todetaan.

Biopolttoaineiden tarjonnan edistäminen on suotavaa, joskin bio-osuuksien lisääminen nostaa liikennepolttoaineiden hintoja, joten tätä hinnannousua tulee Autoliiton mukaan kompensoida verotuksen keinoin.

”Kansalaiset pitävät kiinni vanhoista autoistaan”

Autoliitto kaipaa enemmän kunnianhimoa iäkkään autokantamme uudistamiseen ja muistuttaa, että yhtä uutta autoa kohden Suomessa myydään kuusi käytettyä autoa. Tarjolla tulisi olla hyviä käytettyjä autoja.

Autoliitto Uusia veroja ei tarvita ruuhkamaksut
Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Esimerkiksi käytettyjen sähköautojen tarjonta on Suomessa vielä hyvin pientä moniin muihin Euroopan maihin verrattuna, Autoliitto huomauttaa.

Autoliitto penää valtiovallalta lisää kunnianhimoa.

”Valtion tulee arvioida, halutaanko kerätä mahdollisimman paljon verotuloja vai saavuttaa asetetut tiukat ilmastotavoitteet huolehtien kuitenkin kansantaloudesta. Jos valtio pitää kiinni korkeista veroista, kansalaiset pitävät kiinni vanhoista autoistaan”, arvioidaan Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen allekirjoittamassa lausunnossa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Latausverkostoa kehitettävä

Sähköautojen ja ladattavien hybridien käytön kasvulle elintärkeän julkisen latausverkoston rakentamisen edellytysten parantaminen on Autoliiton kannanoton keskiössä.

Liikenteen toivottu sähköistyminen kun vaatii riittävää latausverkkoa.

”Toimiva latausverkko tarvitsee kattavaa yön yli tapahtuvan latauksen mahdollisuutta erityisesti asuinalueilla. Myös kaupunkialueilla pitää olla tilaa pysäköintiin ja lataamiseen”, Autoliitto linjaa.

Autoilijoiden etujärjestö kummeksuu myös sitä, että moniaalla karsitaan

pysäköintipaikkoja auton käytön hankaloittamiseksi, kun pitäisi päinvastoin pyrkiä pysäköinti- ja latausmahdollisuuksien varmistamiseen.

”Myös kaupunkilaisilla on jatkossakin autoja, vaikka kaupunkialueen lyhyempiä matkoja olisikin mahdollista tehdä muilla kulkutavoilla. Sähköautojen yleistymisen myötä ja mahdollistamiseksi myös katuverkon varrelle on voitava rakentaa latauspisteitä.”

Tätä kaikkea suunnitelma ilmastopolitiikasta koskee

Ympäristöministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa valmistellut luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Ilmastolain mukaan valtioneuvosto hyväksyy keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan kerran vaalikaudessa.

Lain mukaan suunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma, jossa esitetään, millä toimilla ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään ja ilmastonmuutosta hillitään taakanjakosektorilla, sekä päästökehitysarviot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä ja politiikkatoimien vaikutuksista siihen.

Suunnitelman kattamalle taakanjakosektorille kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja F-kaasujen päästöt sekä päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja muun energiankäytön päästöjä.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Autoliitto, ympäristöministeriö, Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 – Kohti ilmastoviisasta arkea 

Luetuimmat