14.3.2023

EU-aie: liikennerikkomukset esiin oikeudella penkoa ajokorttirekisterejä laajemmin

EU-komissio ei ole tyytyväinen nykyiseen liikennerikkomusten rajatylittävään täytäntöönpanoon vaan haluaa tehostaa järjestelmää direktiivimuokkauksella.

Rajatylittävää valvontaa koskevat EU:n nykysäännöt ovat auttaneet varmistamaan, että asuinmaansa ulkopuolella liikennerikkomuksiin syyllistyvät henkilöt tunnistetaan. Tämä ei kuitenkaan tyydytä EU-komissiota, joka on tehnyt ehdotuksen direktiivimuutoksesta.

Sen taustalla on tieto, että esimerkkivuonna 2019 noin 40 prosenttia ulkomailla tehdyistä rikkomuksista jäi rankaisematta joko siksi, että rikoksentekijää ei tunnistettu, tai siksi, että maksua ei peritty.

Komission tuoreella ehdotuksella pyritään korjaamaan tämä puute antamalla lainvalvontaviranomaisille pääsy kansallisiin ajokorttirekistereihin.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Lievemmätkin rikkomukset mukaan

Nykyinen laki kattaa joitakin yleisimpiä ja räikeimpiä rikkomuksia, kuten ylinopeuden ja rattijuopumuksen. Komissio ehdottaa, että soveltamisalaa laajennetaan kattamaan myös seuraavat liikennerikkomukset:

  • riittämätön turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon
  • vaarallinen ohitus
  • vaarallinen pysäköinti
  • yhden tai useamman yhtenäisen valkoisen viivan ylittäminen
  • kiellettyyn ajosuuntaan ajaminen
  • hälytysajoneuvoille avattavien ns. ”pelastuskujien” käyttöä koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen
  • ylikuormitetulla ajoneuvolla ajaminen

EU-komission ehdotuksen perustelujen mukaan ”lisäykset auttavat varmistamaan, että tällaisista rikkomuksista koituu seuraamuksia, ja parantavat EU-maiden mahdollisuuksia määrätä muista EU-maista tuleville kuljettajille rangaistuksia liikennerikkomuksista.”

Lisäyksillä myös varmistettaisiin kuljettajien yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, mikä on heidän asuinmaansa.

Tavoitteen a on myös, että kuljettajat saavat helposti tietoa kussakin EU-maassa voimassa olevista liikenneturvallisuussäännöistä ja voivat tulevaisuudessa maksaa mahdolliset sakot suoraan erityisessä IT-järjestelmässä.

Kovat tavoitteet

Taustana direktiivimuokkauksille ovat kunnianhimoiset tavoitteet vähentää tieliikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset lähes nollaan EU:n teillä vuoteen 2050 mennessä (ns. nollavisio) ja puolittaa niiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

Komissio vahvisti sitoutumisensa tavoitteeseen vuosia 2021–2030 koskevissa EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan puitteissa. Direktiivien muutosehdotuksilla pyritään saavuttamaan nämä tavoitteet.

Mitä seuraavaksi?

Ihan heti eivät käytännöt tule muuttumaan, sillä komission maaliskuun alussa julkistamat esitykset pitää hyväksyä niin EU-parlamentissa kuin jäsenmaissakin. Prosessi voi kestää useamman vuoden.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuva: Moottorin arkisto Lähde: EU-komissioehdotus direktiivin muuttamisesta

a:1:{i:0;s:6:"131484";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat