23.12.2021

Kaavailuissa mukana: 30 km/h-nopeusrajoitusten laajentaminen taajamissa

Talviliikenne_Helsinki

Ajonopeuksien rauhoittaminen on yhtenä keinona esillä, kun paraikaa valmistellaan kaikkia liikennemuotoja koskevaa valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa vuosiksi 2022–2026.

Ajonopeuksien laskeminen on esillä yhtenä liikenteen turvallisuutta kohentavana keinona paraikaa valmistelussa olevassa valtakunnallisessa liikenneturvallisuusstrategiassa vuosille 2022–2026.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia koskettaa kaikkia liikennemuotoja autoilusta pyöräilyyn ja raideliikenteestä ilmailuun.

Suunnitteluun liittyy vastikään julkistettu luonnon toimenpideohjelmaksi. Siihen on kirjattu monia eri keinoja, joiden uskotaan kohentavan liikenteen turvallisuutta. Toimenpideohjelman luonnoksen mukaan olisi syytä selvityttää, ovatko maanteiden sekä taajamien nopeusrajoitukset nopeusrajoitusohjeiden mukaisia.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Saavutettavuus myös huomioitava

Nopeusrajoitukset-ohjeen päivitystarpeista luonnos kertoo seuraavasti: ” Ohjeen päivitykseen sisältyisi, että taajamien nopeusrajoitukset tukevat 30 km/h nopeusrajoitusten laajentamista.”

Luonnosdokumentissa tuodaan esiin myös päivityksen yhteydessä tarve arvioida ”Ruotsin ja Norjan mallit, joiden mukaan yli 80 km/h teillä ajosuunnat on eroteltu ottaen huomioon kuljetusten sujuvuus ja tienpidon kustannukset.”

Päivitystä tehtäessä – luonnoksessa tähdennetään – tulisi kiinnittää myös erityistä huomiota nopeusrajoitusten turvallisuusvaikutuksiin ”suhteessa muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, joita ovat esimerkiksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet saavutettavuudesta, kestävyydestä ja tehokkuudesta.”

Yksi kuolema vähemmän

Toimenpideohjelman luonnoksessa esitetään arvio, että taajamien 30 km/h nopeusrajoitusalueiden laajentamisella ja nopeusrajoituksen laskemisella yli 80 km/h keskikaiteettomilla jaksoilla edellä mainitussa laajuudessa ”voitaisiin saavuttaa arviolta yhteensä noin yhden henkilön vähenemä vuosittaisissa liikennekuolemissa.”

Arviot vaikutuksista jatkuu seuraavin sanakääntein: ”Arvioitaessa, että nopeusrajoitusta laskettaisiin 5 %:lla 100 km/h alueista, olisi vähenemä kuolemissa 0,41 henkilöä vuodessa.”

Ja taajama-alueiden osalta kerrotaan, että ”arvioimalla, että taajamien 50 km/h alueista 5 % voitaisiin jatkossa laskea 30 km/h tasolle, vuotuinen kuolemien vähennys olisi noin 0,34 henkilöä.”

Pyöräily ja kävelyvilkkaus vaikuttaa

Nopeusrajoitusten alentaminen taajamissa olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa toimenpideohjelman luonnoksen mukaan paikkoihin, joissa siitä on eniten turvallisuushyötyjä.

Asia on muotoiltu seuraavasti: ”Rauhoitetaan ajonopeudet, esimerkiksi laskemalla nopeusrajoitus 30 kilometriin tunnissa sellaisilla alueilla, joilla on runsaasti pyöräliikennettä ja jalankulkua. Lisäksi kiinnitetään erityishuomiota koulujen ja päiväkotien liikenneympäristön rauhoittamiseen.”

Luonnoksen mukaan ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas keino liikenneonnettomuuksien vähentämisessä. 30 km/h -nopeusrajoitusalueen laajentaminen ”yhdessä muiden liikenneympäristön rauhoittamistoimenpiteiden kanssa” vaikuttaa luonnoksessa esitetyn arvion mukaan myönteisesti erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuteen sekä koettuun turvallisuuteen.

Talvikunnossapito_Helsinki

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kohti nollavisiota vuonna 2050

Valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia koskee vuosia 2022–2026, mutta pitkän tähtäimen kunnianhimoisena tavoitteena on, että suomalainen liikenne on vuoteen 2050 mennessä niin turvallista, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti joulun alla eri tahojen arvioitavaksi eli lausuntokierrokselle valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen liikenneturvallisuusstrategiasta. Luonnoksen lausuntoaika päättyy 31.1.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen periaatepäätöksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Valtioneuvoston periaatepäätös on tarkoitus antaa keväällä 2022. Periaatepäätös osaltaan linjaa myöhempää päätöksentekoa ja mahdollisten lakimuutosten valmistelua

Periaatepäätöksen ja liikenneturvallisuusstrategian taustalla on pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelman kirjaus, jonka mukaan liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuvat: Moottorin arkisto Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö 

a:1:{i:0;s:6:"106837";}

Luetuimmat