22.4.2020

Kiistelty, jo myöhässä oleva latauspistevelvoite valiokunnan käsittelyssä – osa haluaa lykätä yhä koronan vuoksi

Sähköauton latauspiste

EU-direktiivin määräämän latauspisteiden rakentamiseen velvoittava laki piti olla voimassa viimeistään 10.3.2020. Suomessa tämä ei kuitenkaan täyttynyt, ja korona aiheuttaa omat hidasteensa lain voimaan astumiselle.

EU-direktiiviin perustuva, mutta hieman tätä kunnianhimoisemmaksi asetettu latauspistevelvoite on ympäristövaliokunnan käsittelyssä. Lailla on tarkoitus lisätä sähköautojen latauspisteitä uusiin ja laajamittaisesti korjattaviin asuinrakennuksiin ja ei-asuinrakennuksiin.

Latauspaikkojen lisäämisen taustalla ylisummaan ovat EU:n tavoitteet ja niihin sitoutuneen Suomen kansalliset velvoitteet. Jos  sähköautojen määrää liikenteessä saadaan kasvatettua, voi Suomi yltää liikenteen päästöjen osalta hiilineutraaliksi vuonna 2035.

Direktiivin mukaan EU-jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10.3.2020. Tämä ei Suomessa toteutunut, ja nyt hallituksen esityksessä HE 23/2020 kerrotaan tavoitteeksi ajaa laki voimaan mahdollisimman nopeasti. Valiokuntaneuvoksen arvion mukaan esitys valmistuisi kesäkuussa 2020.

Koronaepidemia tuo tosin lain valmisteluun omat vaikeutensa. Vuonna 2019 alkuperäinen lakiesitys keräsi 124 lausuntoa. Yleisesti ottaen lausuntopalautteesta voitiin todeta lausunnonantajien vastustaneen direktiivin perustasoa tiukempia velvoitteita, joten direktiivin toimeenpanon kunnianhimon tasoa laskettiin direktiivin perustasolle olemassa olevien rakennusten osalta. Muiden kuin asuinrakennusten uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen osalta muutoksia ei tehty.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Hoskonen Uutissuomalaiselle: ’’ei voi olla millään valmis kevätkaudella’’

Uutissuomalainen uutisoi 21.4. puolueiden välillä olevan yhä erimielisyyksiä hallituksen esityksestä. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskosen (kesk) ennakoinnin mukaan hallituksen esitys ei voi olla millään valmis kevätkaudella. Hoskonen ei paljastanut Uutissuomalaiselle mitkä asiat vaativat tarkastelua, mutta kommentoi julkisuudessa esitettyjen pelkojen kustannusten noususta asiattomiin summiin olevan jossain määrin aiheellisia.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitien mukaan latauspistevelvoitteen kohtuullistaminen pienten yritysten osalta on tehty, mutta alueelliset eroavaisuudet on unohdettu. Talvitien mukaan sähköautojen latausinfran vaatimukset taloyhtiöille eivät voi olla samanlaiset esimerkiksi Inarissa ja Espoossa.

Perussuomalaisten Sheikki Laakson mukaan koronaepidemian vuoksi kaikkia ei pakollisia esityksiä on pyritty siirtämään, ja hämmentävää on miksei latauspistevelvoitettakin ole lykätty. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd) puoltaa esityksen edistämistä sillä, että se perustuu EU-lainsäädäntöön ja se on jo valmiiksi myöhässä.

Asia on lähetetty ympäristövaliokunnan lisäksi perustusvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Asiantuntijoiden kuuleminen jatkuu torstaina 23.4.

Teksti: Eetu Kokkonen Kuvituskuva: Moottorin arkisto

Luetuimmat