Liikenne | Uutinen | 18.11.2019

Autoliitto: Ylimitoitettu latauspistevelvoite voi hidastaa tehokkaampaa latausinfraa

Ympäristöministeriön lakiehdotus sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoitteesta sai yli sata lausuntoa. Autoliitto ei näe lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena tulevaisuutta ajatellen.

Jaa artikkeli

Hallituksen latauspisteiden rakentamiseen velvoittava lakiehdotus keräsi noin kuukaudessa yli sata lausuntoa. Ehdotuksen tavoitteena olisi kohentaa sähköautojen latausinfrastruktuuria velvoittamalla rakentaa latauspisteitä taloyhtiöiden ja liikehuoneistojen suurten remonttien yhteydessä.

Aiemmin kritiikkiä etenkin ei-asuinrakennusten osin lakiehdotus on saanut muun muassa Kuntaliitolta ja Matkailu- ja ravintolapalvelualan etujärjestö MaRalta, jonka mukaan velvoite voisi toteutuessaan tulla maksamaan yrityksille jopa satoja tuhansia euroja.

Hitaat latauspisteet lyhytaikaisilla pysähdyksillä ei tarkoituksenmukaisia

Autoliiton jättämän lausunnon mukaan Suomen vanha autokanta ja vuotuiset myyntimäärät huomioiden latauspaikkojen kysynnän kasvu ei todennäköisesti ole yhtä voimakasta, kuin monissa autokannaltaan ja -myynniltään suuremmissa maissa.

Järjestön mielestä sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittäminen on kuitenkin tärkeä asia ladattavien autojen yleistyessä, mutta ylimitoitettu rakentamisvelvoite voisi johtaa investointeihin, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi hitaita latauspaikkoja parkkipaikoilla, joilla viivytään vain lyhyen aikaa, koetaan ennemin vievän mahdollisuuksia muilta energiatehokkuuden ja ympäristön kannalta vaikuttavammilta investoinneilta.

Autoliitto myös kokee, ettei Suomessa ole erityisiä perusteita Euroopan Unionin direktiivin latauspisteiden rakentamisvelvoitteen ylittämiseen, vaan markkinoiden uskotaan vastaavan kysyntään sen kasvaessa. Esimerkiksi kauppaketjujen ja ostoskeskusten pysäköintialueilla näin nähdään jo tapahtuneen.

Erityisesti ongelmaksi nähdään ei-asuinrakennukset, joissa vieraillaan kausiluontoisesti, esimerkiksi useat matkailukohteet eri puolella Suomea.

Lisäksi latauslaitteiden hintojen Autoliitto uskoo alenevan kysynnän lisääntyessä ilman rakentamisvelvoitettakin, sekä teknisten ominaisuuksien paranevan. Etupainotteisen rakentamisen uskotaan voivan myös hidastaa tarkoituksenmukaisen latausinfrastruktuurin kehittämistä, koska latauspisteiden kehittyminen tarkoittaa tulevaisuudessa halvempia ja parempia ratkaisuja.

Helsingin kaupunki ei halua käyttämättömiä latauspisteitä

Hiilineutraaliksi vuoteen 2035 pyrkivä Suomen pääkaupunki Helsinki on kertonut pyrkivänsä kaupunkistrategian mukaisesti mahdollistamaan sähköautojen määrän voimakkaan kasvun julkisen latausinfran markkinaehtoisella rakentamisella. Lakiehdotuksen kaupunki kuitenkin kokee tarpeeseen nähden ylimitoitetuksi.

Helsingin kaupungin lausunnossa kerrotaan latausinfrastruktuurin kehittämisen olevan tärkeää siellä, missä suurin osa päivittäisistä matkoista tapahtuu, kuten asuinkiinteistöissä, työpaikoilla ja joukkoliikenteen liityntäpysäköintialueilla.

Lisäksi lausunnossa mainitaan, että lainsäädännössä tulisi pitäytyä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin minimitasossa, koska sähköautojen määrän kasvun tukemisessa voidaan käyttää muitakin keinoja, kuin latauspaikkojen rakentamista paikkoihin missä niitä ei käytetä.

Taloudellisistakin vaikutuksista lausunnossa ollaan huolissaan, sillä arvioiden mukaan lakiehdotuksen mukaisen latausjärjestelmän rakentaminen nostaisi sähköliittymän laskennallista maksimitehoa jopa neljänneksellä, joka johtaisi poikkeuksellisen kalliiseen liittymätoteutukseen.

Sisäministeriöllä ei sanottavaa, mutta huolta paloturvallisuudesta

Sisäministeriön jättämässä lausunnossa kerrotaan, että Ympäristöministeriö on pyytänyt heiltä lausuntoa lakiehdotuksen luonnoksesta. Sisäministeriöllä ei kuitenkaan ole lausunnon mukaan esitysluonnokseen lausuttavaa, mutta haluaa tuoda esille tarpeen tarkistaa pysäköintirakennusten ja -tilojen paloturvallisuutta koskevat vaatimukset. Sähköajoneuvojen ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien liittyviä riskejä ei ole Sisäministeriön mukaan otettu riittävästi huomioon nykyisissä säädöksissä.

Jaa artikkeli

Keskustelu