Ajoneuvot | 5.12.2018

Sähköautojen latauspisteitä suunnitteilla joka viidenteen taloyhtiöön

Kiinteistöliitto: ”Taloyhtiöissä ymmärretään sähköautojen lisääntyvän ja nähdään, että kotilatauspisteille syntyy tarpeita.”

Jaa artikkeli

Sähköautojen latauspisteitä suunnittelee noin viidesosa taloyhtiöistä, selviää Kiinteistöliiton tuoreesta Korjausrakentamisbarometrista.

Kerrostaloyhtiöistä runsaat 20 prosenttia ja rivitaloyhtiöistä vajaat 20 prosenttia suunnittelee latauspisteiden rakentamista vuosina 2018–2022. Lukemat ovat nousseet verrattuna vuotta aiemmin tehtyyn kyselyyn.

Kiinteistöliitto toteuttaa Korjausrakentamisbarometrin verkkokyselynä jäsentaloyhtiöilleen kaksi kertaa vuodessa. Sähköautojen latauspisteitä koskevia suunnitelmia kysyttiin taloyhtiöiltä ensimmäistä kertaa syksyllä 2017.

Lataustarpeita on syntymässä

– Barometrin tulokset osoittavat, että taloyhtiöissä ymmärretään sähköautojen lisääntyvän ja nähdään, että kotilatauspisteille syntyy tarpeita, Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy arvioi.

Pylsyn mielestä on tärkeää saada ymmärrys konkretisoitumaan käytännön tekemiseksi.

– Alkuun pääsee sillä, että selvitetään montako latauspistettä taloyhtiön nykyinen sähköjärjestelmä kestää, ja onko osakkailla aikeita hankkia ladattavia autoja. Näiden tietojen avulla pystytään luomaan suunnitelma ja pelisäännöt, miten taloyhtiössä toimitaan latauspisteiden osalta, Pylsy neuvoo.

Päätöksenteko helpottui taloyhtiöissä

Sähköautojen latauspisteisiin liittyvä päätöksenteko taloyhtiöissä on helpottunut uuden laintulkinnan myötä.

– Taloyhtiön sähköjärjestelmän parantamisesta latauspisteitä varten voidaan päättää nyt yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Samalla voidaan enemmistöpäätöksellä päättää toteuttaa tarvittava määrä latauspisteitä yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille. Tässä tilanteessa kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden maksettavaksi vastikeperusteisesti, koska katsotaan, että kyseessä on tavanomainen uudistus, Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen taustoittaa.

Rahatukeakin tarjolla

Myös rahallista tukea latauspisteiden tekemiseen on tarjolla. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA https://ara.fi/fi-FI myöntää sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen avustusta, jota voi hyödyntää taloyhtiön hankkeena toteutettavaan sähköjärjestelmän parantamiseen kuten sähkökeskuksen uusimiseen tai kaapelointeihin.

Suurin saatava avustuksen määrä on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista (sis. alv), kuitenkin enintään 90 000 euroa. Yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voi olla kolmen vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Avustuksen edellytyksenä on, että rakennetaan latauspisteet vähintään viidelle autopaikalle.

Kiinteistöliiton viisi vinkkiä latauspisteiden rakentamiseen

  1. Selvittäkää, kestääkö kiinteistön sähköjärjestelmä sähköautojen lataamista.
  2. Kartoittakaa osakkaiden tarpeet latauspisteille.
  3. Tehkää latauspisteasioista periaatepäätös seuraavassa yhtiökokouksessa. Huomioikaa yhtiöjärjestys erityisesti autopaikkojen hallinnan osalta, kiinteistön sähköjärjestelmän mahdolliset rajoitukset sekä tiedossa olevat muut korjaustarpeet ja luokaa suunnitelma sekä pelisäännöt latauspisteiden hankkimiselle.
  4. Tehkää sopimukset kirjallisesti. Huomioikaa yhtiöjärjestyksen muutostarve vastikepykälän osalta, jos autopaikat ovat osakashallintaisia. Sopikaa lataussähkön laskuttamisen pelisäännöistä ja perehtykää huolella mahdollisten palveluntarjoajien sopimusehtoihin ennen päätösten tekemistä.
  5. Muistakaa aktiivinen viestintä alusta alkaen.

Lähde: Kiinteistöliitto, ARA Kuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli

Keskustelu