31.5.2023

Kuka vastaa? – Näin viranomaiset kommentoivat Moottorin polkupyörätelinetestin tuloksia

Kysyimme viranomaisilta kommentit polkupyörätelinetestin tuloksiin. Saimme vastaukset Liikenneturvasta, Poliisilta, Traficomilta ja Tukesilta.

Testasimme, miten edulliset polkupyörien kuljetustelineet käyttäytyvät äkillisessä väistötilanteessa. Tulos oli karu: lähes kaikki telineet irtosivat auton vetokoukusta ja tuhoutuivat käyttökelvottomiksi.

Kysyimme viranomaisilta kommentit polkupyörätelinetestin tuloksiin. Kysymyksiin vastasivat Liikenneturvan johtava asiantuntija Juha Valtonen, poliisitarkastajat Tuomo Katajisto ja Konsta Arvelin, Traficomin ylitarkastaja Mika Loponen ja Tukesin johtava asiantuntija Pipsa Korkolainen.

Onko mielestänne viranomaisten valvottava asia, että polkupyörän kuljetusteline kestää normaalilla nopeudella ja sallitulla kuormalla tehdyn väistöliikkeen?

Liikenneturva: Kyllä, mutta nähdäkseni tämä – valitettavasti – j­ää vain poliisin liikennevalvonnan harteille ja silmämääräiseen tarkasteluun. Kyseessä on ajoneuvon kuorma, joten sitä koskevat tieliikennelain 107–110 pykälien kuormaamista koskevat vaatimukset.

Poliisi: Ajoneuvolain 5 § mukaan myöskään ajoneuvoon asennettavaa varustetta ei saa käyttää liikenteessä, jollei varustetta ole asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen. Traficom on Suomessa markkinavalvontaviranomainen ja osaa kertoa, mitä vaatimuksia pyöränkuljetustelineen tulee täyttää. Kuluttajan on joka tapauksessa yksittäistapauksessa vaikea tietää tai päätellä, kestääkö teline äkillisen ohjausliikkeen aiheuttamat vääntövoimat.

Traficom: Tuotteiden käyttöä ja kuorman kuormaamista liikenteessä valvoo Poliisi normaalin tieliikennevalvonnan yhteydessä.

Tukes: Lähtökohtana tuotelainsäädännössä yleensä on, että tuotteen markkinoille saataville asettava taho – toiminnanharjoittaja – on vastuussa sen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Vain hyvin harvoille tuoteryhmille on minkäänlaista ennakkotarkastusta. Yleensä tuotteiden viranomaisvalvonta on pistokokeenomaista.

Onko polkupyörien kuljetustelineille minkäänlaisia teknisiä vaatimuksia ja testataanko telineitä millään tavalla ennen myyntiin asettamista?

Liikenneturva: Tietääkseni näille ei ole mitään vaatimuksia. Vaikka teline kiinnitetäänkin auton vetokoukkuun, ei kyseessä ole ajoneuvo. Joten jäljelle jäänee yleinen kuluttajaturvallisuuslaki, joka kuuluu myös Tukesin valvontaan.

Traficom: Tieliikenneajoneuvoja ja tiettyjä niihin liittyviä tuotteita koskee tyyppihyväksyntävelvoite, (muutamia kansallisia poikkeuksia lukuun ottamatta) jossa tuotteen vaatimustenmukaisuus tarkastetaan ennen kuin ne voi saattaa markkinoille. Nämä vetokoukkuun kiinnitettävät polkupyörätelineet eivät kuitenkaan ole tyyppihyväksyntävaatimuksen alaisia tuotteita. Tässä on selkeästi mahdollisuus parantaa lainsäädäntöä, jotta liikenneturvallisuus paranisi.

Tukes: Tukesin valvoman yleisen kuluttajaturvallisuuslainsäädännön (Kuluttajaturvallisuuslaki, 920/2011) puitteissa polkupyörien kuljetustelineille ei ole yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia, eikä Tukesilla ole tietoa, tekevätkö valmistajat niille testauksia ennen myyntiin asettamista.

Valvotaanko polkupyörien kuljetustelineitä ja niiden kiinnityksiä ym. tien päällä?

Poliisi: Poliisin liikennevalvonnassa tarkastetaan kohdalle osuvia pyöränkuljetustelineitä. Lähinnä tarkastetaan pyörän kiinnitys telineeseen ja se, onko ajoneuvon valojen ja rekisterikilven näkyvyys taaksepäin huomioitu telineen asennuksessa. Telineen kiinnitys vetokoukkuun tai muuhun ajoneuvon osaan tarkastetaan, jos se vaikuttaa huteralta tai varmistamattomalta.

Traficom: Tuotteiden käyttöä ja kuorman kuormaamista liikenteessä valvoo Poliisi normaalin tieliikennevalvonnan yhteydessä. Poliisi tulkitsee lainsäädännön vaatimuksia esimerkiksi kuorman kuormaamisen osalta toimivaltansa puitteissa.

Mitä muita ajatuksia testimme herättää teidän näkökulmastanne?

Liikenneturva: Sinänsä surkeat tulokset eivät olleet suuri yllätys, sillä tällaisia on kyllä kuulunut aiemminkin, ainakin ulkomailta. Kuluttajan olisi voitava luottaa siihen, että kuljetustarkoitukseen suunniteltu teline on kiinnitykseltään luotettava ja käyttöohjeet ovat riittävät kiinnityksen ja kuorman varmistamiseksi.

Poliisi: Hyvä, että asiaan kiinnitetään huomiota.

Traficom: Testituloksenne vaikuttavat huolestuttavilta. Traficomin tieliikenteen markkinavalvonnan tärkeimpiä tehtäviä on, etteivät tuotteet vaaranna terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja.

Tukes: Jos kerran testeissänne on käytetty pyöränkuljetustelineitä ohjeiden mukaan ja tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, tulokset saattaisivat olla valvontaviranomaisten kannalta hyvinkin mielenkiintoisia.

Tutustu tarkemmin testiin ja tuloksiin Moottorin fillaritelinetestissä. Tämän jutun ja monet muut mielenkiintoiset artikkelit löydät Moottorin uusimmasta numerosta, jonka voit tilata täältä. Saat Moottorin myös liittymällä Autoliiton jäseneksi.

Teksti: Tuomas Rajala

a:2:{i:0;s:6:"137864";i:1;s:6:"137362";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy