26.5.2023

Kysy autoista: milloin auton AdBlue-järjestelmän täytyy olla toimintakuntoinen?

kysy autoista ympäri vuoden kesärenkailla

Vuodesta 2015 lähtien AdBluen käyttö on ollut pakollista, jotta dieselajoneuvot täyttäisivät tiukat päästönormit. Päästörajat ovat kuitenkin yleensä ajoneuvokohtaisia, joten vanhemmassakin autossa urealiuoksen käyttö voi olla pakollista.

Kysymys: Mistä päivämäärästä lähtien auton AdBlue-järjestelmän on oltava toimintakuntoinen?

Ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi on asetettu tiukkoja päästönormeja – erityisesti dieselajoneuvoille. Yksi keskeisimmistä päästöjä vähentävistä keinoista on AdBluen eli urea-vesiliuoksen käyttö, jonka tarkoitus on neutralisoida typen oksideja (NOx).

AdBlue ruiskutetaan SCR (Selective Catalytic Reduction) -järjestelmään, joka on osa dieselajoneuvojen pakokaasujärjestelmää. SCR-katalysaattori neutraloi typen oksidit muuttaen ne vaarattomiksi typen ja vedyn yhdisteiksi. AdBlue on ISO- ja DIN-standardoitu tuote.

Euroopan unioni on asettanut vaiheittaisia päästöstandardeja ajoneuvoille, joita kutsutaan Euro-päästöluokituksiksi. Eri käyttövoimille ja ajoneuvoluokille on laadittu omat päästörajansa.

Euro 4 -standardi tuli voimaan vuonna 2005, mutta AdBlue-järjestelmä ei ollut vielä pakollinen. Euro 5 -standardi, joka otettiin käyttöön vaiheittain vuosien 2009 ja 2011 välillä, vaati joissakin tapauksissa AdBlue-järjestelmän käyttöä. Täytyi täyttää tietyt typen oksidien päästörajat.

Kuitenkin tiukemman Euro 6 -standardin myötä AdBlue-järjestelmän käyttö tuli lähes kaikissa uusissa dieselautoissa pakolliseksi. Euro 6 -standardi otettiin käyttöön vaiheittain vuosien 2014 ja 2015 välillä. Tämä standardi asetti entistä tiukemmat päästörajoitukset, joiden saavuttamiseksi AdBlue-järjestelmä oli välttämätön.

Auton päästöluokka näkyy yleensä rekisteröintitodistuksen I-osan eli teknisen osan "Erikoisehdot ja huomautukset"-kohdasta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Päästömanipulaatiota tiukennetaan lakimuutoksilla

Päästömanipulaatiota ja sen ympärillä toimivaa bisnestä tiukentava lakimuutos hyväksyttiin tänä vuonna.

Päästömanipulaatiolla tarkoitetaan lain mukaan pakokaasupäästöjen jälkikäsittelyjärjestelmän tai moottorin ohjausjärjestelmän tarkoituksellista muuttamista siten, että ajoneuvo ei enää täytä ympäristöominaisuuksiltaan pakokaasupäästöjä koskevia vaatimuksia.

Päästömanipulaation tavoitteena on yleensä vähentää ajoneuvon käyttö- ja huoltokustannuksia tai kasvattaa moottoritehoa. Manipulaation seurauksena ajoneuvon hiukkas- ja typen oksidipäästöt voivat kasvaa jopa moninkertaisiksi.

Lain tarkoitus on kieltää päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti ja asentaminen. Liikenteessä käytettävän ajoneuvon päästömanipulointi on kielletty.

Miksi typen oksidit ovat haitallisia päästöjä?

Typen oksideja päätyy paikallispäästöinä kaupunkien hengitysilmaan ennen kaikkea liikenteestä. Niitä tuottavat varsinkin henkilöautojen dieselmoottorit. Hengitysteihin päätyessään ne voivat aiheuttaa terveysongelmia, kuten astmaa, allergioita ja keuhkosairauksia.

Haitallisin typen oksideista on typpidioksidi NO2. Pakokaasujen typen oksidit ovat enimmäkseen typpimonoksidia. Ilmassa typpimonoksidi hapettuu typpidioksidiksi ja muuttuu muiksi typpiyhdisteiksi.

Etenkin talven pakkasilla päästöjen pitoisuudet lisääntyvät, kun polttoainetta kuluu enemmän kylmässä. Kovilla pakkasilla tuulet tyyntyvät, jonka takia pakokaasut jäävät seisomaan paikoilleen katukuiluihin. Pitoisuudet voivat siis nousta merkittävästi säätilan takia riippumatta liikennemääristä.

Typen oksidit aiheuttavat myös veden ja maaperän happamoitumista sekä rehevöitymistä. Nämä haitalliset ilmiöt heikentävät veden ja maaperän laatua, aiheuttavat kasvi- ja eläinlajien katoamista sekä epätasapainoa ekosysteemeissä. Niiden torjunta on tärkeää ympäristön suojelun ja kestävän maankäytön kannalta.

Teksti: Sini Ylivakeri Lähteet: Eur-Lex, Motiva

Kysy autoista

Jätä meille autoaiheinen sinua askarruttava kysymys. Toimituksemme vastaa viikoittain moottori.fi:ssä tulleisiin kysymyksiin. Voit myös lähettää kysymyksesi suoraan sähköpostilla kysyautoista [ät] moottori.fi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Lisää aiheesta

Luetuimmat