30.9.2022

Kysy autoista: pitääkö vasta-asvaltoidulle tielle odottaa tiemerkintöjä viikkokaupalla?

kysy autoista ympäri vuoden kesärenkailla

Monia autoilijoita närästää, että uudenkarhea tienpinta ei saa heti asvaltoinnin valmistuttua kaistaviivoitusta pintaansa, keskeneräisyys kun tarkoittaa tavallista alhaisempaa nopeusrajoitusta.

Autoilijoita närästää, että uudenkarhea eli vasta-asvaltoitu tienpinta jää joskus yllättävänkin pitkäksi aikaa odottamaan kaistamerkintöjä pintaansa. Jos kaistamerkinnät eli kansanomaisemmin maalattava keskiviivoitus ja/tai reunaviivat ovat tekemättä, on kyseisellä tieosuudella käytössä alhaisempi nopeusrajoitus kuin mihin tieluokka ja uusitun tien kunto ja ajettavuus antaisivat myöten.

Mutta mikä on aikatavoite kaistamerkintöjen valmistumiselle? Vastaajaksi käy projektipäällikkö Niklas Nevalainen, joka työskentelee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Eteläisellä hankinta-alueella, joka vastaa päällysteiden ja tiemerkintöjen hankinnasta Uudenmaan sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.

Millä aikatauluin teiden rakentamisessa tai kunnostamisessa edetään tiemerkintöjen suhteen, eli kuinka kauan kestää, että uusi asvalttipinta saa päälleen myös kaista- ja reunaviivoituksen?

– Keskimäärin 1–2 viikon kuluessa siitä, kun päällystysurakoitsija ilmoittaa kohteen valmiiksi tiemerkintöjä varten, kun tehdään pelkät tiemerkinnät. Kun tehdään lisäksi täristävät herätejyrsinnät (esimerkiksi Valtatiellä 3) ja mahdolliset tiemerkintöjen upotusjyrsinnät, tiemerkintöjen teko kestää noin 2–3 viikkoa.

Jos uudelta tiepäällysteeltä puuttuu viivoitus, kuinka tieosuuden nopeusrajoitus on alennettu?

– Mikäli tiemerkinnät eivät ole päällystyksen jälkeen säilyneet, alennetaan nopeusrajoitukset pysyvän 100 km/h tieosuudella 80 km/h:ssa ja 120 km/h:ssa tieosuudella 100 km/h:ssa siihen saakka, kunnes tiemerkinnät ja reunatäyttö ovat valmiit, ellei kohdekohtaisesti toisin sovita. Kaksiajorataisilla teillä käytetään päällystämisen jälkeen tien pysyvää nopeusrajoitusta, jos tiemerkinnät säilyvät ennallaan. Erikseen sovittaessa pysyvää tiekohtaista rajoitusta käytetään myös silloin, kun uudelleenpäällystetyn ajokaistan tummempi väri osoittaa selkeästi eri ajokaistojen eron.

Kuinka paljon autoilijoilta tulee yhteydenottoja/valituksia siitä, että jollakin tieosuudella viivoitus puuttuu kauan ja ajettavuutta hankaloittaa turhan alhainen nopeusrajoitus?

– Palautetta tulee vuosittain jonkin verran liittyen puuttuviin tiemerkintöihin uudelleenpäällystyskohteilla sekä alennettuihin työnaikaisiin nopeusrajoituksiin. Palautteen määrä suhteessa alueen liikennemääriin on kuitenkin pieni ja suurin osa autoilijoista ymmärtää, että tiemerkintöjen tekeminen ottaa oman aikansa ja että keskeneräisellä kohteella nopeusrajoitus on alennettu, kunnes kohde on täysin valmis mukaan lukien tiemerkinnät ja reunatäytöt.

Onko olemassa urakoitsijoita velvoittavia aikatavoitteita koska viivoitusten tulisi olla valmiita?

– Tiemerkinnät hankitaan palvelusopimuksilla ja sopimuksiin on kirjattu välitavoitteet tiemerkintöjen tekemiselle. Päällystyskohteen tiemerkinnät tulee toteuttaa kahden tai kolmen viikon kuluessa siitä, kun tiemerkintäurakoitsija saa tiedon päällystyskohteen valmistumisesta. Kahden viikon aikaraja koskee tiemerkintöjen tekoa massavaatimusteille ja jos kohteelle tehdään ensin täristävät herätejyrsinnät, aikaraja on kolme viikkoa. Massavaatimusteistä poiketen maalivaatimusteillä tiemerkintöjen välitavoite on kolme viikkoa.

Mitä ratkaisuja käytetään, jotta pimeällä autoilijat havaitsevat tielinjaukset vaikkei viivoitusmerkinnät ole vielä valmiina?

– Päällystysurakoitsija on velvollinen merkitsemään 1.9. alkaen valmistuville päällystyskohteille tilapäiset kaistamerkinnät heijastavalla teipillä, jotta ajokaistat erottuvat pimeällä. Tämä tehdään turvallisuuden vuoksi ennen lopullisten tiemerkintöjen toteutusta.

Niklas Nevalainen kertoo, että palvelusopimusten sisältö on pääpiirteissään samanlainen kaikissa tiemerkintöjä hankkivissa ELY-keskuksissa. Välitavoitteet on laadittu ELY-keskusten ja Väyläviraston yhteisessä asiantuntijaverkostossa.

– Tavoitteena on, että valtakunnallisesti pelisäännöt olisivat yhtenäiset.

Joitain eroavaisuuksia voi kuitenkin olla eri alueiden kesken

– Sopimuksissa voi olla pieniä eroja alueellisten erityispiirteiden vuoksi sekä siksi, että sopimukset ovat monivuotisia, jolloin vanhemmissa sopimuksissa voi olla erilaisia kirjauksia. Välitavoitteet merkintöjen tekemiselle ovat kaikissa sopimuksissa lähtökohtaisesti samankaltaiset.

Voidaanko tiemerkintöjen aikatavoitteista joustaa ja myöntää lisäaikaa?

– Välitavoitteisiin voidaan myöntää lisäaikaa, mikäli välitavoitteen aikana on ollut vähemmän kuin seitsemän sateetonta päivää, sillä merkintöjä ei voida tehdä sateella tai märälle alustalle. Välitavoitteet on sanktioitu ja lisäksi käytössä on bonusmenettely, jolla kannustetaan urakoitsijaa tekemään merkinnät välitavoitteita nopeammassa ajassa.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kysy autoista

Jätä meille autoaiheinen sinua askarruttava kysymys. Toimituksemme vastaa viikoittain moottori.fi:ssä tulleisiin kysymyksiin. Voit myös lähettää kysymyksesi suoraan sähköpostilla kysyautoista [ät] moottori.fi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Luetuimmat