9.4.2020

Ministeriö joustaisi katsastuksissa koronan aikaan – Liikenneturva vastustaa

Ministeriö joustaisi katsastuksissa koronan aikaan

Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut, että ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten aikarajassa voitaisiin joustaa koronavirusepidemiasta johtuen. Liikenneturva kuitenkin tyrmää ehdotuksen ja perustelee kantaansa olosuhteisiin nähden varsin byrokraattisesti ja epäkäytännöllisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ehdotusta, jossa määräaikaiskatsastusten aikarajassa voitaisiin joustaa koronaviruspandemiasta johtuen. Asiasta kertoi Ilta-Sanomat 2.4.2020. Ministeriö perustelee ehdotustaan siten, että erityisesti koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvat henkilöt eivät koe turvalliseksi katsastaa autojaan, vaikka auto on heille ainoa turvallinen liikkumistapa juuri lääkärin ja apteekin kaltaisiin kohteisiin.

Ministeriön ehdotuksessa 16.3.–15.6.2020 välillä katsastettavien ajoneuvojen katsastusta voitaisiin lykätä parilla kuukaudella. Koska kyse on osittain takautuvasta aikarajasta, tarkoittaisi se, että myös katsastamattomuudesta johtuva käyttökielto kumoutuisi väliaikaisesti. Tiedossa ei ole, miten esimerkiksi jälkikatsastusajan suhteen toimittaisiin, mutta todennäköisesti poikkeusaikana hylättyjen ajoneuvojen liikennekäyttö sallitaan.

Ministeriön ehdottaman jouston tarkoituksena on helpottaa erityisesti koronaviruksen riskiryhmien (yli 70-vuotiaat ja perussairaat) autoilua poikkeusolojen aikana.

Muutos on tarkoitus saattaa voimaan 17.4.2020 ja se olisi voimassa 31.8.2020 saakka. Liikenne- ja viestinäministeriöstä vahvistetaan, että asetus on ajankohtainen ja se edennee parin viikon sisällä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Liikenneturva: “Vain riskiryhmille”

Liikenneturva on kritisoinut ministeriön ehdotusta (mm. IS 7.4.2020). Yhdistys perustelee, että sen mukaan määräaikaiskatsastus on toimenpide, joka ei edellytä koronavirukselle altistavaa lähikontaktia. Liikenneturva kiittelee myös katsastusasemien varautumista, sillä ne ovat rajoittaneet asiakasmääriään ja tarjonneet noutopalveluita. Tästä johtuen riskiryhmään kuulumattomilla ei pitäisi olla syytä saada vapautusta katsastuksesta.

Liikenneturvan mukaan on todennäköistä, että myös suurin osa muista kuin riskiryhmään kuuluvista autoilijoista hyödyntäisi ministeriön ehdottamaa joustoa. Huolenaiheina ovat, että katsastetuista autoista noin joka neljäs hylätään liikenneturvallisuuteen vaikuttavan vian vuoksi. Joidenkin autojen kohdalla katsastusväli venähtäisi jopa viidellä kuukaudella.

Lisäksi Liikenneturva perustelee, että joustosta johtuen pienemmät katsastusasemat todennäköisesti sulkevat ovensa elokuun loppuun asti. Tämä yhdessä katsastusajan joustovaran kanssa vaikuttaisivat myös kesä- ja harrasteautojen katsastamatta jättämiseen.

– Riski sille, että kesän ajan liikenteessä olisi runsaasti selkeästi liikennekäyttöön kelpaamattomia ajoneuvoja, on ilmeinen, kommentoi Liikenneturvan päätutkija Juha Valtonen.

Liikenneturvan mukaan olisikin tärkeää sopia siitä, miten riskiryhmään kuuluminen selvitetään. Helposti selvitettävän auton omistajan tai haltijan iän lisäksi ehdotetaan, että perussairaat voisivat pitää mukanaan lääkärintodistusta, mikäli he ajavat autolla, jonka katsastus on vanhentunut.
– Muita parempiakin tapoja varmasti löytyisi, Valtonen linjaa.

Muualla liikenteessä joustetaan

Koronaviruspandemia on saanut Suomessa aikaan valtavan määrän nopealla tahdilla tehtyjä laki- ja asetusmuutoksia, joiden tarkoituksena on tuoda sitä kuuluisaa maalaisjärkeä byrokratian tilalle tartuntataudin aikana.

Esimerkiksi nastarenkaiden käyttöaikaa ollaan jatkamassa yli 20.4.2020, sillä muun muassa Uudenmaan liikennerajoitukset ovat katkaisseet monien autoilijoiden kulkureitin kesärenkaiden luokse.

Vielä suoremmin Liikenneturvan ehdottamaan ratkaisuun liittyy Traficomin päätös, jossa koronaviruspandemian (13.3.–31.5.2020) aikana uusittavat ajokortit, jotka vaativat normaalitilanteessa lääkärintodistuksen, voidaan uusia tällä hetkellä ilman lääkärintodistusta. Todistus on toimitettava kuitenkin jälkikäteen, viimeistään kuusi kuukautta ajokortin uusimisen jälkeen. Traficom haluaa toimenpiteellä välttää terveydenhuoltoon kohdistuvaa kuormitusta kriittisellä hetkellä. Lääkärintodistus voidaan toimittaa jälkikäteen myös taksinkuljettajan jatkolupaa hakiessa ja liikenneopettajalupaa uudistettaessa.

Todennäköisesti myöskään riskiryhmäläisillä ei ole juuri koronavirusepidemiaa varten kirjoitettua lääkärintodistusta katsastusleiman korvikkeeksi, eikä erilaisten perussairauksien ja erikoislääkitysten arviointi ole terveydenhuollon resurssien tehokasta käyttöä.

Joustoja nähdään kattavasti myös muualla liikenteessä. Traficom on helpottamassa esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljettamisen ADR-ajolupien, turvallisuusneuvonantajatodistusten ja erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeuden uusimista, mikäli kyseiset luvat ovat vanhenemassa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Jopa ilmailussa ollaan valmiita joustamaan lukuisissa lentäjien ja ilmailuhenkilökunnan kelpuutusten uusimisissa. Merellä on puolestaan mahdollista hakea lykkäystä alusten lakisääteisiin katsastuksiin, sillä COVID-19-epidemiaa pidetään force majeure -tilanteena.

Tekniset viat harvoin osallisena onnettomuuksissa

Tieliikenteessä tekniset viat ovat verrattain harvoin merkittävässä roolissa vakavissa onnettomuuksissa. Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportti 2018 mainitsee, että moottoriajoneuvojen kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa tekninen vika oli osallisena onnettomuuden syntyyn kahdeksassa tapauksessa, eli noin kuudessa prosentissa vakavista onnettomuuksista.

Katsastuksessa tarkkaillaan luonnollisesti itse ajoneuvon lisäksi myös renkaita. Vuosina 2009–2018 rengasviat esiintyivät merkittävässä roolissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 14,2 prosentissa tapauksista. Riskitekijöistä monet, esimerkiksi renkaiden kuluneisuus tai ajoneuvoon soveltumattomuus, ovat katsastuksessa huomioitavia tekijöitä. Toisaalta kesäaikana katsastettavien autojen heikkokuntoiset nastarenkaat tai OTI:n raportissa mainitut keliin sopimattomat renkaat eivät tule määräaikaiskatsastuksessa välttämättä esiin.

Museoajoneuvojen ja yli 40-vuotiaiden autojen katsastusväli harvenee joka tapauksessa, sillä 14.5.2020 astuu voimaan uusi asetus, jonka mukaan yli 40 vuotta vanhat ajoneuvot siirtyvät jatkossa kahden vuoden välein suoritettavan määräaikaiskatsastuksen piiriin. Museoajoneuvojen kohdalla kyse on neljän vuoden niin sanotusta rullaavasta mallista. Rullaavuudella tarkoitetaan, että katsastusajankohtaan voi vaikuttaa itse, joten esimerkiksi kesäautojen katsastaminen onnistuu jatkossa kesäisin. Muutokset eivät koske ajoneuvoja, jotka ovat luvanvaraisessa käytössä esimerkiksi henkilö- tai tavaraliikenteessä.

Teksti: Aake Kinnunen Kuvat: Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat