4.12.2022

Muutoksia ajoneuvolakiin – robotteja kadulle ja etanolia tankkiin

Starship-robotti

Hallituksen esittämät muutokset ajoneuvolakiin tulisivat voimaan jo alkuvuodesta 2023.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, joka sisältää muutoksia ajoneuvolakiin sekä ajoneuvolakiin liittyviin lakeihin.

Esityksellä on myös tarkoitus tehdä kansalliseen lainsäädäntöön ne vaadittavat muutokset, joita henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta annettu EU:n täytäntöönpanoasetus edellyttää.

Hallituksen esitys perustuu aiemman ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä esiin nousseisiin tarpeisiin, teknologian ja kansainvälisen sääntelyn kehitykseen sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin käyttövoimakonversioiden osalta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuljetusrobotit luokiteltaisi ajoneuvoiksi

Lakiesitykset sisältävät muun muassa pienten kuljetusrobottien luokittelua ajoneuvoiksi.

Hallitus katsoo, että tällä selkiytettäisi pieniä kuljetusrobotteja koskevaa sääntelyä. Sääntelyllä mahdollistettaisiin automaattisilla ajojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen kokeilu- ja testaamistoiminta yleisillä teillä myös ilman ihmiskuljettajaa sekä vastikkeellisuus automaatiokokeiluissa. Automaation edistämisen taustalla on etenkin Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutos, jonka hyödyntäminen edellyttää kansallista sääntelyä.

Jatkossa pienet kuljetusrobotit luokiteltaisiin ajoneuvoiksi, mutta ne saisivat edelleen liikkua jalkakäytävillä. Esimerkiksi Espoossa oli käynnissä kokeilu, jossa kuljetusrobotit ovat kuljettaneet ruokaa kaupasta. 

Etanolikonversiot mahdollisia uusimpiin autoihin

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös päästömanipulaatioiden selkeämpää kieltämistä ja tuntuvampaa sanktiointia sekä ajoneuvojen käyttövoimien muuttamisen, eli konversioiden sallimista laajasti sekä tieliikenteen automaatiokokeilujen edistämistä.

Konversioiden laajempi salliminen mahdollistaisi etanoliautoja koskevien konversioiden tekemisen laajemmin. Tähän mennessä etanolimuunnoksen on voinut tehdä vain ennen 1. syyskuuta 2009 ensirekisteröityyn, eli yli 10 vuotta vanhaan autoon, mutta lakimuutoksen myötä se olisi mahdollista myös uudempaan autoon ilman kallista päästömuunnostodistusta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaisi tarkemmat määräykset konversioiden teknisistä vaatimuksista ja toteuttamisedellytyksistä.

– Otamme jälleen tärkeitä askeleita liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Mahdollistamme käyttövoimien muuttamisen, kuten etanolikonversioiden, toteuttamisen nykyistä joustavammin, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Päästömanipulaatioon sanktiot

Ajoneuvolain täydennyksen tavoitteena on myös selkeyttää päästömanipulaatioita koskevaa sääntelyä. Sääntelyllä kiellettäisiin päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti ja asentaminen. Myös ajoneuvon muuttaminen päästöjä manipuloimalla olisi kiellettyä.

Sääntelyllä tiukennettaisiin myös päästömanipulaatioiden sanktiointia eli liikennevirhemaksun ja seuraamusmaksun määräämistä. Lain tarkoituksena on kitkeä päästömanipulaatioihin perustuva liiketoiminta sekä päästömanipuloitujen ajoneuvojen käyttö tieliikenteessä, ja näin vähentää etenkin liikenteen päästöjä. Seuraamusmaksun määräisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä käydään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelu. Lähetekeskustelun ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla tulevien täysistuntojen kohdassa. Eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka käsittelyn jälkeen asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alussa.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuva: Moottorin arkisto, Manu Tuppurainen

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat