Näillä keinoin ryhtiä taksialan epäkohtiin – vihdoin

Kuva Marko Jokela
Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Liikenneministeriön suunnitelmissa on pakollisen taksinkuljettajan koulutuksen paluu sekä se, että ajoluvan myöntämisen esteeksi tulisi nykyistä laajempi joukko rikostuomioita. Kaavailtujen lakimuutosten tarkoituksena on lisätä luottamusta taksialaan ja parantaa turvallisuutta.

Taksialan ryvettynyt maine on puhuttanut pitkään. Jotain tarttis tehdä – ja mieluusti pikaisesti. Kuten Moottori on useaan otteeseen kertonut, on ongelmia viljalti. Yksi artikkeleista oli otsikoitu kiteytyksellä Taksien ryvettynyt maine vaatii korjausta – mutta mitä toimia?

Toinen tuoreehko artikkeli käsitteli alan haasteita otsikolla Näin taksien ryvettynyt maine palautuisi – eikä toimia ole ihan vähän!

Ala on itsekin ollut varsin huolissaan, kuten kävi ilmi artikkelista Taksiliitto: Keskeistä on saavuttaa kuluttajan luottamus.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ryöstöhinnoittelua, sekavia ajoreittejä

Taksin käyttäjiä korpeaa taksikuskien ammattitaidon kuten paikallistuntemuksen puutteet, turvallisuutta koetteleva ajokäytös, epäselvä ryöstöhinnoittelu, taksien saatavuus harvempaan asutuilla alueilla, kuskin ja asiakkaan välisen kielimuurin haasteet sekä taksiajoneuvoina käytettävien autojen siisteys.

Ongelmaksi on koettu myös kuluttajan erehdyttäminen nimeämällä taksi hyvämaineisen taksiyrityksen tavoin, epäselvät tai olemattomat palautekanavat asiakkaan jälkikäteiselle reklamaatiolle palveluvirheistä, lainvastaiset puutteelliset kuittikäytännöt ajetusta matkasta, kuljettajien tiedot eivät esillä taksissa tai kuljettajana joku toinen kuin kuuluisi olla…

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Ministeriö tunnistaa epäkohtia

Liikenne- ja viestintäministeriö on nyt muokannut taksitoimintaa koskevan ns. arviomuistion, joka on lausunnoilla ja jonka jälkivalmistelut tarkoittavat taksilainsäädännön muutoksia alan epäkohtien korjaamiseksi.

Lakimuutosten tarkoituksena on lisätä luottamusta taksialaan ja parantaa turvallisuutta.  Arviomuistiossa tarkastellaan ensisijaisesti sääntelyn mahdollistamia keinoja vaikuttaa taksialan toimintaan ja toimijoihin. Lisäksi muistiossa käsitellään alan toimintatapoja, viranomaisten yhteistyötä ja muita keinoja, joilla voitaisiin puuttua taksialan toimintaan.

Muistiossa esitetään alustavia ehdotuksia kuljettajien ammattitaidon ja alan turvallisuuden vahvistamisesta, taksiliikenneluvan ehtojen tiukentamisesta sekä koulutuksen ja kokeiden valvonnan tehostamisesta. Lisäksi muistiossa käsitellään keinoja torjua harmaata taloutta ja parantaa taksien tunnistettavuutta sekä hintojen merkitsemistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps) toteaa, että arviomuistiossa on runsaasti konkreettisia ehdotuksia, joilla luottamusta taksialaan saadaan palautettua.

– Haluamme korjata taksilainsäädäntöä kunnolla, turvallisuus edellä. Toivon sidosryhmiltä runsaasti lausuntoja, jotta saamme yhdessä rakennettua parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Ammattitaidon kohentamista

Taksien turvallisuutta parannetaan kuljettajien ammattitaitoa vahvistamalla. Arviomuistiossa ehdotetaan, että otettaisiin takaisin käyttöön pakollinen taksinkuljettajan koulutus.

Kuljettajakokeen suorittamiseen tehtäisiin muutoksia muun muassa erilaisten karenssien avulla ja kokeiden valvontaa parantamalla.

Vastuu yrittäjäkokeen järjestämisestä siirrettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtäväksi, jotta kokeen laatu voitaisiin varmistaa nykyistä paremmin. Tällä hetkellä yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta järjestävät Traficomin hyväksymät koulutusorganisaatiot. Arviomuistiossa koulutusorganisaatioille ehdotetaan asetettavan tarkempia kelpoisuusvaatimuksia.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Yhä useampi rikostuomio estäisi

Ajoluvan myöntämisen esteeksi tulisi laajempi joukko rikostuomioita, kuten vaarallisen esineen hallussapito, petos ja maksuvälinerikos. Lisäksi turvallisuutta lisätään taksien tunnistettavuutta, valvontaa ja hintojen merkitsemistä parantamalla.

Liikenneministeriön mukaan lakia ehdotetaan muutettavan siten, että puutteellisesta taksivalaisimesta ja hintojen merkitsemisestä voitaisiin määrätä liikennevirhemaksu. Taksien valvontaa tehostettaisiin kytkemällä ajoneuvo taksiliikennelupaan.

Kuinka harmaa talous kuriin?

Arviomuistiossa esitetään myös erilaisia vaihtoehtoja harmaan talouden torjumiseen. Harmaan talouden torjunnassa tiedolla on keskeinen rooli.

Arviomuistiossa todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriö aikoo selvittää jatkovalmistelussa tarkemmin mahdollisuutta kerätä tietoa taksiliiketoiminnasta uudenlaiseen, pilvipohjaiseen järjestelmään.

Hallitusohjelmassa on linjattu takseja koskevan lainsäädäntöhankkeen toteuttamisesta. Kesällä 2023 ministeriössä alettiin valmistella toimia, joilla korjataan taksialan epäkohtia ja lisätään luottamusta koko alaan.

Kommentoi artikkelia