19.7.2022

Nopeusnäytöt taajamien kaduilla – onko niistä hyötyä liikenneturvallisuudelle?

Poliisin arvioiden ja tehtyjen selvitysten perusteella nopeusnäytöt oikein sijoitettuina alentavat erityisesti suuria ylinopeuksia.

Taajamien katujen varsilla käytetään nopeusnäyttöjä, jotka palkitsevat asianmukaisella nopeudella ajavan kuljettajan hymynaamalla ja ylinopeutta ajavalle vilkuttavat punaista hapannaamaa.

Mutta onko taajamien katujen nopeusnäytöistä hyötyä liikenneturvallisuudelle?

Moottori selvitteli asiaa haastattelemalla kahta asiantuntijaa poliisista. Helsingin osalta vastaukset antoi ylikomisario Dennis Pasterstein, Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja, Turun osalta vastaukset antoi ylikomisario Mika Peltola, Lounais-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisisektorin johtaja

Onko nopeusnäyttöjen vaikutuksesta turvallisuuteen ja ajonopeuksiin tehty uusia, ajantasaisia tutkimuksia esimerkiksi Helsingin seudulla?

Dennis Pasterstein tuo esiin, että vuodelta 2017 on olemassa Espoon kaupungin ja VTT:n selvitys aiheesta. Niiden mukaan nopeusnäyttötaulujen vaikutus ajonopeuksiin oli havaittavissa jokaisessa tutkitussa kohteessa.

– Selvityksen mukaan ajonopeudet kasvavat lähes poikkeuksetta hieman, kun nopeusnäyttötaulu ei ole käytössä.

Nopeusnäyttö Kaarina

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vaikutus vaihtelee

Nopeusnäyttötaulun vaikutuksen suuruus ajonopeuksiin vaihteli. Osassa kohteissa ajonopeudet säilyvät lähes muuttumattomina, vaikka nopeusnäyttötaulu oli pimennettynä. Tähän vaikuttivat olennaisesti nopeusnäyttötaulun sijainti sekä ympärillä oleva ympäristö.

Esimerkiksi Espoon Matinsyrjässä nopeusnäyttötaulun vaikutukset jäivät lähes olemattomiksi, koska Matinsyrjän nopeusnäyttö sijaitsi keskellä risteysaluetta. Espoon Rastaalantiellä nopeusnäyttötaulun vaikutukset ajonopeuksiin olivat taas hyvin havaittavissa, koska kyseessä oli suurempi katuluokka sekä kohdealueella ei ollut muita liikennettä hidastavia tekijöitä.

Sijoituspaikka ratkaisee

Espoon selvityksen tulokset kertoivat, että nopeusnäyttötaululla saadaan eniten vaikusta aikaan, kun se sijoitetaan sellaiseen ympäristöön, josta puuttuvat muut liikennettä hidastavat tekijät kuten hidasteet tai ajoradan korotukset.

– Nopeusnäyttötaulujen vaikutus ajonopeuksiin on myös lähtökohtaisesti suurin alueilla, joissa on leveä ajorata, hyvä näkyvyys sekä tieosuus suorahko.

Selvityksen mukaan nopeusnäyttötaulun vaikutukset ajonopeuteen kasvoivat siinä suhteessa mitä suurempi katuluokka oli kyseessä. Kokoojakaduille sijoitetut nopeusnäyttötaulut olivat hyvin tehokkaita laskemaan alueen ajonopeuksia.

– Kokoojakadulle sijoitettu nopeusnäyttötaulu pystyy tehokkaasti laskemaan ajonopeuksia kaupunginosa-alueen läpikulkevalta liikenteeltä. Nopeusnäyttötaulu olisi hyvä sijoittaa kokoojakadulle ennen mahdollista asutusta, jotta kaupunginosa-alueelle saapuva tai läpikulkeva liikenne huomioisi alueen nopeusrajoituksen.

Dennis Pasterstein kiteyttää selvitysten kertoman.

– Nopeusnäyttötaulut alentavat nopeuksia, erityisesti suuria ylinopeuksia, kun näyttö on päällä. Kun näytöt laitettiin pois päältä keskinopeus, ylinopeutta ajaneiden osuus ja yli 10 km/h ylinopeutta ajaneiden osuus palautuivat lähes alkuperäisiin arvoihin.

Turussa palaute myönteistä

Ylikomisario Mika Peltolan käsityksen mukaan palaute nopeusnäyttötauluista on ollut myönteistä niin nopeuksien laskemisen kuin myös tienkäyttäjien ja alueella asuvien kokemusten osalta.

– Henkilökohtaisesta kokemuksesta voin todeta, että nopeusnäytöt vaikuttavat ainakin minun mieleeni positiivisesti tienkäyttäjänä, kun saan palautetta käyttämästäni nopeudesta. Tutkimustulokset myös käsittääkseni tukevat sitä, että nopeusnäytöt ovat laskeneet nopeuksia.

Teksti: Timo Turkula Kuvat: Moottorin arkisto ja Timo Turkula Lähteet: Fanny Malin, Harri Peltola, Anne Silla ja Juha Luoma VTT Oy: Nopeusnäyttötaulujen liikenneturvallisuushyödyt, Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari 14.11.2017, Matias Pikkarainen: Nopeusnäyttötaulujen vaikutus ajonopeuksiin Espoon kaupunki 2017

a:2:{i:0;s:6:"116517";i:1;s:5:"89868";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat