29.4.2021

Poliisi päivittää sakkokäsikirjan – avaa tiiviisti oikeuskäytännöt

Poliisi_Talvipyöräily_2019_AH

Poliisien kenttäkäytössä tärkeä ohjeistus eli sakkokäsikirja on päivittymässä. Poliisihallituksen työstämässä sakkokäsikirjassa määritellään, minkä suuruinen päiväsakkorangaistus on määrättävä tietynlaisesta nopeusylityksestä.

Liikennevalvontaa suorittavien poliisien kenttäkäytössä oleva niin sanottu sakkokäsikirja on päivittymässä. Tieliikennelaki ja ajoneuvolaki on uudistettu kauttaaltaan, joka vaatii myös muutoksia liikennevalvonnan käytäntöihin. Sakkokäsikirja uudistui edellisen kerran syksyllä 2019.

– Sakkokäsikirja on tarkoitus uudistaa vastaamaan tieliikennelain kokonaisuudistuksessa muotoiltuja tavoitteita. Lakivaliokuntahan totesi, että teosta määrätään päiväsakkoja, vaikka niiden lukumäärä olisikin pienempi kuin nykyisin ohjeistettu määrä, jos teko täyttää liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön, Poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta kertoo.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Jopa yli sata päiväsakkoa

Liikennerikoksista määrättävät sakot pohjautuvat Poliisihallituksen julkaisemaan sakkokäsikirjaan.

Sakkokäsikirja liittyy kiinteästi ylinopeuksiin, sillä siinä määritellään, minkä suuruinen päiväsakkorangaistus on määrättävä tietynlaisesta nopeusylityksestä.

Arvelin taustoittaa, että sakkokäsikirjassa esitetyt rangaistusasteikot sijoittuvat lähes aina päiväsakkoasteikon ensimmäiseen neljännekseen eli 1—30 päiväsakon väliin, koska sakkomenettelyssä käsitellään moitittavuudeltaan vähäisiä rikoksia.

Asteikon yläpäähän sijoittuvat Arvelinin mukaan yksinkertaiset ja selvät alkoholirattijuopumukset, joissa normaalipäiväsakko voi nousta lähemmäksi 100 päiväsakkoa riippuen todetun alkoholin määrästä. Päiväsakkoasteikon yläraja on 120 päiväsakkoa.

Tärkeä työkalu oikeusturvan kannalta

Sakkomenettelyssä poliisi voi käyttää sakkoasiassa asianosaisen suostumuksella merkittävää tuomiovaltaa ratkaistakseen erilaisia yksinkertaisia ja selviä rikosasioita rikesakkomääräyksillä ja sakkomääräyksillä. Osa sakkoasioista kuuluu syyttäjän tuomiovaltaan riippuen asian vakavuudesta ja teon moitittavuudesta. Poliisi käsittelee syyttäjän ratkaistavaksi kuuluvat asiat sakkovaatimuksella.

Sakkokäsikirja on poliisin arjessa keskeinen työkalu, jonka käyttöön liittyy myös autoilijoiden oikeusturva. On hyvä mieltää, että sakkomenettelyssä poliisi toimii tuomarin roolissa ja tekee päätöksiä rikosasioissa. Kun näin on, tulee tuomiovallan käytön olla yhdenmukaista eri puolilla maata.

– Sakkomenettelyn käyttämisen tulee olla laadukasta, huolellista, vastuullista ja yhdenmukaista rikosasioiden laadusta riippumatta, Arvelin tähdentää.

Riittääkö sakkokäsikirja takaamaan, että lakia tulkitaan samanlaisissa liikennerikostilanteissa yhdenmukaisesti eri puolilla maata?

– Riittää. Sakkokäsikirja on tehty juuri tätä tarkoitusta varten. Poliisi noudattaa hyvin säntillisesti ja suorastaan orjallisesti sakkokäsikirjassa ohjeistettuja normaalipäiväsakkomääriä.

Kaavamaisuudesta tilannetulkintaan

Päivitetyssä ja käyttöön otettavassa uudessa sakkokäsikirjassa johtoteemana ei ole yksinomaan kaavamainen sakkoeurosummien taulukko, vaan päiväsakkorangaistuksen määrittämisessä otetaan huomioon myös ylinopeustilanteen moitittavuus.

Arvelin myöntää, että kentällä liikennevalvontaa tekevien poliisien keskuudessa on epäselvyyksiä ylinopeuksien osalta.

– Olen törmännyt niihin epäselvyyksiin itsekin ja niissä on hieman sellaista kaihoa vanhoihin hyviin aikoihin. Toisin sanoen vanhan tieliikennelain soveltamista pidettiin vaivattomana ja uuden omaksumisessa nähdään asiaan kuuluvia kasvukipuja. Virkamiehenhän pitäisi aina yhdessä yössä (kuten 1.6.2020 välisenä yönä, uuden tieliikennelain tultua käyttöön) muuttaa moraalikäsitystään ja ryhtyä noudattamaan kokonaan uutta lainsäädäntöä. Vuoden tai kahden päästä kasvukivut ovat kuitenkin usein historiaa, Arvelin uskoo.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Puuttumiskynnys ohjeistettu erikseen

Ylinopeuksien puuttumiskynnystä ei määritellä sakkokäsikirjassa.

–  Sitä varten Poliisihallitus on antanut oman erillisen ohjeen, joka on ollut jo jonkun tovin voimassa, jossa huomautuksen ja liikennevirhemaksun rajaa aina tasaisin väliajoin tarkastellaan, Arvelin taustoittaa.

Poliisihallituksen päivittyville erillisohjeille on Arvelinin mukaan tarvetta jo ihan yhtenäisen linjauksen ja muistuttamisen näkökulmista.

– On hyvä muistuttaa jokaista tienkäyttäjää siitä, että nopeusrajoitus on aina enintään se mitä taulussa tai tiessä erikseen lukee, eikä ole olemassa mitään sallittua ylinopeutta, Arvelin linjaa.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Poliisihallitus

a:6:{i:0;s:5:"93377";i:1;s:5:"93665";i:2;s:5:"93772";i:3;s:5:"89977";i:4;s:5:"88549";i:5;s:5:"93133";}

Luetuimmat