21.8.2022

Taksien nykymeno ei vetele – näin taksiala korjaisi ongelmat

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Ryöstöhinnoittelu, kyytien luotettavuus, taksien saatavuus sekä alan valvonta vaativat väkevää ryhtiliikettä, arvioivat taksialan asiantuntijat.

Osa kuluttajista on alkanut karsastaa käyttää takseja. Taksien käyttäjiä riipovat ryöstöhinnoittelu, taksien saatavuus ja kyytien luotettavuus.

Taksien käytön nykyhaasteet ovat siis moninaiset. Alalla ollaan huolissaan siitä, että pätevien ja ammattitaitoisten taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien maine lokaantuu häiriköiden vuoksi.

Moni kuluttaja ja taksitoimija kaipaa nykyistä järeämpää ja säännönmukaisempaa viranomaisvalvontaa. Taksialan yleinen luotettavuus ja turvallisuus on heikentynyt asiakkaiden, taksiyrittäjien ja taksinkuljettajien palautteiden sekä kyselytutkimusten mukaan.

Alan ongelmien vuoksi ja nykyistä tiukemman valvonnan järjestämiseksi on käynnistetty myös kansalaisaloite, kuten Moottori aiemmin kertoi.

Varsin karuja kokemuksia on ollut myös taksinkäyttäjillä Uudellamaalla, sillä 70 oli kokenut turvattomuutta viimeisen vuoden aikana taksilla matkustaessaan, kuten uutisoimme tuoretta tutkimustulosta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kyytihinta voi yllättää

Taksiasiakkaan kannalta kilpailun vapautumisen seuraukset kuten taksialan yrittäjien määrän kasvu ja se, että tolpalta saa valita minkä auton tahansa, kuulostavat hyviltä muutoksilta – mutta toisessa vaakakupissa on, että vuoden 2018 taksiuudistus toi mukanaan muun muassa kyytihinnoittelun epäselvyyden.

Näin ala taklaisi haasteet

Moottori pyysi alan etujärjestö Suomen Taksiliitolta sekä kahdelta alan suurelta toimijalta eli Lähitaksilta ja Taksi Helsingiltä arvioita siitä, mitkä ovat taksialaa vaivaamat merkittävimmät haasteet ja kuinka ne saataisiin ratkaistua, jotta taksialan rapautunut luottamus palautuisi.

Vastaajina ovat Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen (TK), Lähitaksi Oy:n viestintäpäällikkö Sakari Lauriala (SL) ja Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Juha Pentikäinen (JP).

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Mitkä ovat kuluttajien kannalta taksitoiminnan suurimmat epäkohdat, jotka tulisi ratkoa?

(TK, Suomen Taksiliitto):

Hinnoittelun osalta hinnoittelun selkeys ja yksiselitteisyys, jotta asiakas todella tietää mikä on hinnoitteluperuste ja miten hinta sitten loppujen lopuksi muodostuu. Tähän liittyy kuitin antamisen velvoite ja kuittiin tulevat riittävät ja selkeät tiedot. Taksin kassakonevaatimus (taksamittari) on edelleen joiltakin osin epäselvä ja vaatii täsmennystä ehdottomasti.”

”Saatavuuden osalta ongelmia ei aivan suurimpien kaupunkien (pk-seutu, Turku, Tampere, Oulu) osalta ole, mutta jo vaikkapa Hämeenlinnan tyyppisellä paikalla saatavuuden varmistaminen on vaikeata. Kilpailuoikeudellisesti yksittäiset taksit ovat keskenään kilpailevia yrityksiä, jotka eivät pääsääntöisesti edes voi sopia mm. päivystyksestä. Tämä tulisi saada korjattua lainsäädännön osalta.”

Taksiliiton Timo Koskinen myös huomauttaa, että saatavuuden osalta olisi yhteiskunnan eri toimijoiden – kuten kuntien, Traficomin sekä liikenne ja viestintäministeriön – syytä miettiä millaista palvelutasoa taksien osalta maassa halutaan olevan. Linja-autoliikenteen osalta on perinteisesti tehty erilaisia joukkoliikenteen palvelutasoselvityksiä ja sen mukaan on yhteiskunta osatanut linja-autoliikennettä, vastaavasti tulisi toimia myös taksiliikenteen osalta.

’”Jos taksin halutaan päivystävän muulloinkin kuin kannattavan liiketoiminnan aikoina, joka on suurien kaupunkien ulkopuolella käytännössä arkipäivät kello 7–17, niin jonkinlainen päivystävän taksin ostopalvelu voisi tulla kyseeseen.”

Koskisella on terveisiä myös taksien käyttäjille.

”Saatavuuden osalta myös kuluttajien on syytä oppia tilaamaan palvelunsa ennakolta monilla alueilla, jos taksi on tilattu hyvissä ajoin, niin kyllä sen yleensä saa koko maan alueella edelleen. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että hinnoittelu on vapautunut, jolloin poikkeuksellisiin aikoihin liittyen ei ehkä aivan muutamalla eurolla kotiovelleen palvelua saa.”

(SL, Lähitaksi Oy):

”Suurin ongelma on koko alan luottamuksen ja turvallisuuden lasku erityisesti suurimmissa kaupungeissamme, vaikka samalla on yhä hyvä muistaa, että alalla on yhä tuhansia hyviä/erittäin hyviä kuljettajia.”

”Erityisesti ongelmakuljettajien ja yrittäjien ammattitaito, luotettavuus ja alan yleisten pelisääntöjen tuntemus luotettavasta hinnoittelusta kielitaitoon ja paikallistuntemukseen on saatava paremmalle tasolle. Olennaista tässä on alalle tulon edellytysten tiukentaminen, viranomaisvalvonta sekä koulutuksen lisääminen. Lain korjaukset eivät auta, jos niitä ei valvota.”

Lähitaksin Sakari Lauriala nostaisi taksialan yrittäjäkokeen rimaa.

”Taksinkuljettajan koetta on tiukennettava, taksinkuljettajan kurssi on määrättävä kaikille pakolliseksi sekä taksiyrittäjäkoe tehtävä ja valvottava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin alaisuudessa. Rekisteröidyt ja tarkastetut yritykset voivat hoitaa yrittäjäkoulutuksen.

”Lisäksi, kuten olemme aikaisemmin Invalidiliiton kanssa esittäneet, erityisryhmäkoulutus on saatettava pakolliseksi kaikille kuljettajille. Hyvää on, että Kela vaatii kaikkia Kela-kyytejä ajavia erityisryhmäkoulutuksen suorittamaan 31.12.2023 mennessä.”

(JP, Taksi Helsinki Oy):

”Tämä vaihtelee varmasti alueittain melkoisesti.”

”Isoissa kaupungeissa palvelun ennakoitavuus eli esimerkiksi hinnoittelu on herättänyt paljon kysymyksiä. Osalla palveluntarjoajista paikallistuntemuksessa on ollut parannettavaa. Maaseudulla ja haja-asustusalueilla palveluiden saatavuus varsinkin öisin ja viikonvaihteisin on monesti heikentynyt ja se on koettu todella hankalaksi asiaksi, koska seillä välimatkat ovat usein pidempiä eikä joukkoliikennettä (esimerkiksi linja-autoja) ole tarjolla.”

Tarvitaanko valtiovallan toimia eli uusi aiempaa jämäkämpi ns. korjaussarja muokkaamaan lakia liikenteen palveluista?

(TK, Suomen Taksiliitto):

”Kyllä.”

”Osa ongelmista on alan omissa käsissä, osa ongelmista hoituu kuluttajien käyttäytymisen muutoksella, mutta myös lainsäädännöllisiä korjauksia tarvitaan.”

”Taksi poikkeaa monista muista palveluyrityksistä sillä, että taksilla ei ole kiinteätä toimipaikkaa. Jos kuluttaja käy parturissa tai kahvilassa ja saa sellaista palvelua tai hinnoittelua, joka ei tyydytä, kuluttaja ei enää tuon toimijan ovesta sisään kävele. Taksissa tämä ei onnistu kovin helposti ja siksi tämä toimiala tarvitsee toisenlaisia valvonnan keinoja. Taksissa asiakas on myös yksin palvelutilanteessa ja poistuminen paikalta kesken palvelutapahtuman on käytännössä mahdotonta, joka omalta osaltaan vaatii omia lainsäädännöllisiäkin toimia.”

Taksiliiton toimitusjohtaja ottaa tervetulleena vastaan Lähitaksin idean perustaa uudenlainen Taksitarkastajayksikkö alan epäkohtia karsimaan ja toimintaa valvomaan.

”Selkeä valvova viranomainen tarvitaan, olkoon se nimeltään mikä tahansa. Nyt valvontaa hoitaa osaltaan poliisi (hyvä), Traficom (hyvä), verottaja (hyvä), aluehallintoviranomaiset (hyvä), mutta valtuudet, osaaminen ja alan kokonaiskuva jää kaikilta osatekijöiltä puutteelliseksi. Ei poliisilla voi olla riittävää osaamista, aikaa ja resursseja taksiyrityksen kokonaisuuden valvonnan osalta, siksi esimerkiksi Taksitarkastajayksikkö, jolla olisi kokonaisuus käsissään, olisi hyvä.”

(SL, Lähitaksi Oy):

”Ilman muuta.”

”Umpisurkeaa taksilakia kesältä 2018 pitää korjata, eikä siinä pienet viilaukset tai moottoritilan pölyjen pyyhkimiset auta, jos kone on leikannut lähes kiinni. Viranomaisvalvontaa on oikeasti tehostettava, Taksitarkastajayksikkö perustettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteyteen, taksinkuljettajakurssi ja erityisryhmäkoulutus tehtävä kaikille pakolliseksi sekä taksiyrittäjäkokeen toteuttaminen ja valvonta asetettava Traficomin yhteyteen. Rekisteröidyt ja tarkastetut yritykset voivat hoitaa yrittäjäkoulutuksen.”

”Lisäksi alalle tulon edellytyksiä täytyy yhä tarkastaa: onhan taksinkuljettajan koe vain lyhyt monivalintakysymys-koe verkossa.”

”Tarvitsemme korjausliikkeitä sekä alan sisäistä ryhdistäytymistä, jotta luottamus palautuu taksiasiakkaiden osalta alalle ja hyvät kuljettajat, yrittäjät ja yritykset eivät kärsi enempää. Ja asiakkaille haluan välittää sen viestin, että hyvän ja luotettavan taksin saa yhä, kunhan katsoo tarkkaan taksia valitessaan, minkälaisen taksin asemalta ottaa. Tunnettujen brändien kautta saa soittamalla tai mobiilisovelluksella yhä soivan pelin.”

(JP, Taksi Helsinki Oy):

”Ensisijaisesti tarvittaisiin sitä, että edes nykyisen lain vaatimuksien täyttämistä aidosti valvottaisiin. Kun sen vaikuttavuudesta on kokemuksia, kyetään myös paremmin arvioimaan lain lisämuutostarpeita.”

Vastaajien taustat

Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö, jolla on 70 vuoden kokemus ammattiliikenteestä. Liitto valvoo taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa.

Lähitaksi Oy on taksiyrittäjien vuonna 1965 perustama taksien tilausvälitysyhtiö ja taksikeskus, jolla autoja on noin 1 400 ja kuljettajia lähes 4 000.

Taksi Helsinki Oy on perustettu vuonna 1989, ja on nykyisin Suomen suurin taksien välitysyhtiö. Yrityksen omistavat noin 800 helsinkiläistä taksiyrittäjää sekä Helsingin Taksiautoilijat ry.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuvat: Moottorin arkisto

a:5:{i:0;s:6:"119034";i:1;s:6:"118897";i:2;s:6:"118935";i:3;s:6:"119038";i:4;s:6:"106451";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat