19.12.2021

Tehoiskut sen todistivat – taksien valvonnalle on tarvetta

Taksilaki 2020

Viranomaisten eri puolilla Suomea suorittamat taksitoiminnan valvontaiskut ovat tuoneet esiin lukuisia epäkohtia – ja ovat omiaan ryhdistämään taksitoimintaa.

Tuorein eri viranomaisten yhteistyönä suorittama valvontaisku suoritettiin Tampereella. Valvontaan osallistuivat sisä-Suomen poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Verohallinto.

Taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Tampereella toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 60 taksia, joista 33:ssa oli huomautettavaa. Liikennevirhemaksuja määrättiin 25. Eniten puutteita todettiin tietojen esittämisessä.

Valvonnassa havaittuja rikkeitä tai puutteita sekä niiden määrät:

  • Ajoneuvon määräaikaiskatsastus suorittamatta 1
  • Ajoneuvovero maksamatta 1
  • Ajoneuvoa ei ollut rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 1
  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 8
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 19
  • Hintatietoja esittämisessä puutteita 13
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 6
  • Taksivalaisin ei määräyksen mukainen 3

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Taksien valvontaa tarvitaan

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta Tampereella suoritettu valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on lukuisasti.

Liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Tällä kertaa myös taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

Tampereella tarkastetuista 60 taksista 25:lle määrättiin liikennevirhemaksu.

− Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti valvonnan tärkeyden, ylikonstaapeli Petri Tynjälä Sisä-Suomen poliisista toteaa.

– Sakkomääräyksiä ei jouduttu määräämään. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitääkin olla hyvin hoidossa. On kaikkien etu, että taksiliikenne on asiallista, avointa ja selkeää asiakkaille, Tynjälä jatkaa.

Toimintaan tullut muutoksia

Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna. Muutokset ovat tulleet voimaan vaiheittain. Toukokuusta lähtien taksiliikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tullut muun muassa käyttää taksivalaisinta ja taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulee liikennöitäessä olla mukana.

Syyskuussa astuivat voimaan tietojen keräämistä koskeva velvoite sekä taksamittarin käyttämistä ja hinnoittelua koskevat muutokset.

Hinnat tulee olla nähtävillä

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

Hintatietojen tai nimi- ja yhteystietojen puuttuminen tai hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia, sillä niillä on vaikutusta asiakkaan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

Valvonta osoitti, että myös hintojen esittämisessä taksimatkustajalle on vielä parannettavaa. Traficom on antanut syyskuun alussa voimaan tulleen määräyksen siitä, miten taksimatkan hintatiedot ja esimerkkimatka tulee taksimatkustajalle esittää.

−  Yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on helpottaa hintojen vertailemista, Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen tähdentää.

Selkeästi näkyvillä olevassa keltamustassa hinnastossa on oltava muun muassa esimerkkimatkan hinta ja hinnastosta on käytävä ilmi, jos erityisryhmille tarjotaan lisäpalveluita. Hinnastovaatimus koskee taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Verottajalla tehotarkastus

Verohallinto keräsi valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia.

Verohallinnossa on käynnissä tehostettu taksialan valvontahanke, jossa hyödynnetään eri valvontaiskuissa kerättyä tietoa. Valvonnassa nyt nousseita kuljettajia ja yrityksiä koskevia ilmoituksia seurataan muun muassa tulorekisteristä.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuva: Moottorin arkisto Lähde: Traficom

Luetuimmat