Eila Parviainen

Pääkirjoitus: Yhteiskunnan peili

Humala, huumeet, väsymys, älytön riskinotto ja piittaamattomuus toistuvat kuukaudesta toiseen kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien raporteissa keskeisenä tapahtumien syntyyn vaikuttavana tekijänä. Vähintään puolet viime syyskuun kuolemaan johtaneista kolareista aiheutti kuljettaja, jonka ajokunto oli tavalla tai toisella puutteellinen.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) kerää ja analysoi tietoa liikenneonnettomuuksista. Tuoreimmat raportit vuosien 2014–2018 onnettomuuksista kertovat päihteiden ja sairauksien osuudesta vakavien onnettomuuksien taustalla. Ajanjaksolla tapahtui 907 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 837:n osalta tiedetään, ajoivatko he alkoholin, huumeiden tai ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisina. Näistä kuljettajista kolmannes oli päihtynyt mainituista aineista. Päihtyneiden kuljettajien aiheuttamissa onnettomuuksissa kuoli 320 kuljettajaa tai matkustajaa.

Saman ajanjakson yhteensä 907 kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta 141 onnettomuutta eli 16 prosenttia johtui kuljettajan saamasta sairauskohtauksesta. Niissä kuoli 169 ihmistä. Lisäksi fyysinen tai psyykkinen sairaus oli taustariskinä 352 onnettomuudessa eli peräti 39 prosentissa kaikista ajanjakson kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Näissä onnettomuuksissa kuoli 391 ihmistä.

Kovia lukuja. Niin kovia, että niitä ei voida sivuuttaa, kun puhutaan liikenneturvallisuudesta ja sen parantamisesta. Liikenne on yksi osa toimivaa yhteiskuntaa, mutta samalla se myös heijastelee yhteiskunnan ongelmia.

Elokuussa lausuntokierroksella ollut luonnos liikenneturvallisuusstrategiaksi listaa paljon toimenpiteitä, mutta jättää epäselväksi, miten toimenpiteiden valinnassa ja vaikuttavuudessa huomioidaan liikenteen ulkopuolisten ongelmien kanssa kamppailevat kuljettajat, joiden ongelmat purkautuvat liikennekäyttäytymiseen ja pahimmillaan vakaviin onnettomuuksiin. Liikenteen kiellot, rajoitukset tai sakot eivät pure, kun elämänhallinta on menetetty.

Päihteiden käyttöön, itsemurhiin tai ajoterveyteen liittyviin haasteisiin liikenteessä voidaan puuttua vain moniammatillisen yhteistyön kautta. Tarvitaan tehokasta hoitoonohjausta, vaikuttavaa hoitoa ja sujuvaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Läheisten roolia ja yhteiskunnan ilmapiiriä unohtamatta.

On hyvä, että liikenneturvallisuuden kehittämiseen luodaan pidemmän aikavälin strategia, mutta sen onnistumisen ratkaisee, osataanko toimenpiteet kohdistaa todellisiin ongelmiin ja niiden aiheuttajiin. Liikenneturvallisuus kuuluu mukaan kaikkeen yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvään suunnitteluun ja kehittämiseen.

15.9.2021 Eila Parviainen