Tietyö

Liikenne Uutinen 22.2.2019

Autoliitto: tiestön korjausvelka ja siltarumpupolitiikka saatava kuriin

Teiden rapautuminen huolettaa matka-aikojen, liikenneturvallisuuden ja päästöjen näkökulmasta.

Autoliitto kiittelee ehdotusta, että valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan 12 vuodeksi kerrallaan eli useamman vaalikauden ajaksi.

– Se on hyvä ja kannatettava asia. Ruotsissa on vastaavasta suunnitelmallisuudesta hyviä kokemuksia, joista kannattaa ottaa mallia, arvioi autoliitto lausunnossaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Lausunto liittyy valtioneuvoston selontekoon valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta.

Käynnissä evoluutio, ei revoluutio

Autoliiton mukaan on tärkeää, että suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan eri liikennemuotojen osuudet ja niiden kehitys sekä kasvutrendit.

Tieliikenne kattaa yli 90 prosenttia Suomen henkilöliikenteestä sekä kaksi kolmasosaa tavaraliikenteen tonnikilometreistä. Näissä luvuissa ei ole tapahtunut isoja muutoksia eikä ole näköpiirissä, että tieliikenteen osuus merkittävästi muuttuisi lähitulevaisuudessakaan.

– Käynnissä oleva muutos on evoluutio, ei revoluutio, Autoliitto kiteyttää.

Tiestön korjausvelka kuriin

Tieliikenteen toimivuuden ja sujuvuuden varmistaminen on Suomen kansantalouden kannalta elintärkeää myös tulevaisuudessa, linjaa Autoliitto, jonka mukaan onkin tärkeää, että matka-aikoihin kiinnitetään huomiota myös tieliikenteessä, joka kattaa ylivoimaisesti suurimman osan niin yritysten kuin yksityishenkilöiden liikkumisesta.

Yksi haaste uhkaa monesta näkökulmasta, ja se on tiestön kunto.

– Tiestön korjausvelka on saatava laskuun. Tämä on tärkeää niin matka-aikojen, liikenneturvallisuuden kuin päästöjen kannalta.

Autoliitto ottaa esiin myös hallituksen, joidenkin puolueiden ja monien asiantuntijatahojen näkemykset, joiden mukaan Suomen henkilöautoliikenne sähköistyy erittäin nopealla aikataululla. – Tämä tarkoittaa, että tieliikenteen aiheuttamat ajonaikaiset päästöt alenevat rajusti. Kuljetusten suurimpien sallittujen mittojen ja massojen nostaminen vaatii myös panostuksia tieverkolle, sillä toimenpiteet eivät saa johtaa tiestön rapautumiseen tai liikenneturvallisuuden heikkenemiseen, Autoliitto tähdentää lausunnossaan.

Näkemyksellisyyttä, ei siltarumpolitiikkaa

Autoliitto nostaa – näin kevään eduskuntavaalien alla – esiin myös näkemyksellisen liikennepolitiikan. Liiton mukaan suunnitelmia laadittaessa on tehtävä kattavat vaikutusten arvioinnit ja niille on annettava myös painoarvoa päätöksiä tehtäessä.

– On tärkeää, että näkemykset liikennejärjestelmän kehittämiseksi ovat valtakunnallisia. Siltarumpupolitiikkaa pitää välttää. Muuten pitkäjänteisen suunnitelman hyödyt jäävät saavuttamatta.

Realistisuutta laskelmiin!

Autoliitto peräänkuuluttaa myös pohjalaskelmien realistisuutta. Liikennejärjestelmän kehityshankkeiden tulee Autoliiton näkemyksen mukaan maksaa itsensä takaisin ja tuottaa yhteiskunnallista hyötyä.

– Keskeistä tässä kaikessa on myös se, että hankkeiden lähtöarviot ovat realistisia. Nyt esimerkiksi kaikki raideliikennehankkeet päätetään säännönmukaisesti erittäin alimitoitetulla talousarviolla, mikä mahdollistaa kannattamattomien hankkeiden käynnistämisen ja toteuttamisen.

Autoliitto kritisoi, että projektien loppulaskuja kauhistellaan, mutta kukaan ei todellisuudessa ole niistä vastuussa.

– Tällainen vastuuton julkistaloudenhoito ei ole hyväksyttävää ja se vie pohjan koko 12-vuotisen suunnitelmakauden laatimiselta ja toteuttamiselta.

Lähde: Autoliitto

Jaa artikkeli