Lastaus_kuormaus_pysäköinti_2023_MJ

Liikenne Autoilu Tieliikennelaki Uutinen 15.4.2023

Auton saa pysäyttää pyörätielle tai jalkakäytävälle – jos 7 ehtoa täyttyy!

Ikiriitojen aihe: auton pysäyttäminen lastausta tai purkamista varten pyörätielle tai jalkakäytävälle. Helsingin poliisi teetti tuoreen, tieliikennelakiin nojautuvan ohjelehtisen valvonnan tueksi ja kansalaisille jaettavaksi. Pysähdys on lyhytkestoinen, jos se kestää enintään 5–10 minuuttia.

Kevät tuo nettiin yhä enemmän ärsyyntyneiden pyöräilijöiden kuvaamia videoklippejä, joissa jokin moottorikäyttöinen ajoneuvo on pysähtynyt kulkuväylälle hankaloittaen etenemistä tai jopa katkaisten kulkureitin. Seisahtunut ajoneuvo voi olla esimerkiksi tavaroita kuljettava kuorma-auto, lähettifirman pakettiauto, ruokalähetin pikkuauto tai kenen tahansa oma auto.

Osassa videoista oikeuksiensa loukkauksesta suivaantunut kuvaaja on täysin oikeassa sen suhteen, että ajoneuvo on väärässä paikassa tai on pysäytetty kulkuväylälle liian kauaksi aikaa. Osassa videoista ajoneuvo voi kuitenkin olla pysäytetty sallitusta syystä, mikäli tieliikennelakiin kirjatut lyhytaikaista lastausta ja kuormausta koskevat ehdot vain täyttyvät.

Hämmennystä ja eripuraa

Eri kulkijaryhmien keskuudessa vallitsee hämmennystä ja väärinkäsityksiä, siitä mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua.

Ylikomisario, liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että eripuraa ja ärsytystä aiheuttavia tapauksia on niin lukuisasti ja väärinkäsitykset niin tiukassa, että Helsingin poliisi on teettänyt jalkautuville poliisipartioille ja Helsingin pysäköinninvalvojille jaettavaksi ohjelapun, josta käyvät perusasiat ilmi.

Pasterstein tietää, että lastaus ja kuormaus ovat sitkas haaste tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä.

– Lähiaikoina ohjelappu voi löytyä vaikka pysäköintivirhemaksun kaverina.

Helsingin poliisilaitoksen tekemän ohjelapun etusivu.

 

Laki kertoo käytännöt

Pastersteinin mukaan uusi kesällä 2020 käyttöön otettu tieliikennelaki avaa aihetta kattavasti ja selkeästi. Tieliikennelain 37 §:n 4 momentti on lakitekstiä, jonka sisäistäminen ja arkeen soveltaminen helpottaisi eri kulkijaryhmien – autoilijoiden, kävelijöiden kuin pyöräilijöiden – keskinäistä sopua.

Tieliikennelain 37 §:n 4 momentin mukaan muunkin ajoneuvon kuin polkupyörän tai mopon saa edelleen erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä.

Lain mukaan pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä eikä pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Mitä tarkoittaa pysäyttäminen?

Poliisi ohjekirjanen teroittaa mieliin, että pysäyttämisellä tarkoitetaan ajoneuvon lyhytaikaista seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista taikka ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Ja ehkä kaikkein tärkein ohjeista niin partiointiin jalkautuneille poliiseille kuin kaikille autoilijoillekin on jatkovirke: Kaikenlainen muu ajoneuvon lyhtyaikainen seisottaminen on pysäköintiä.

Ruokalähetin tulisi kävellä kauempaa

Poliisitarkastaja Heikki Kallio tähdentää puolestaan Poliisihallituksen tiedotteessa, että esimerkiksi ruokaläheteillä, jakeluautojen kuljettajilla, kiinteistöhuollolla ja muilla vastaavilla toimijoilla ei ole lähtökohtaisesti kestävää perustetta pysäyttää jalkakäytävälle, koska heidän kuljettamansa kuorma ei kuorman pienen massan tai pienten mittojen takia tavallisesti edellytä pysäyttämistä jalkakäytävälle tai pyörätielle kuorman purkamista tai kuorman lastaamista varten.

Kallion mukaan heidän tulee kävellä kauempaa tai etsiä parempi ja laillinen pysäyttämis- tai pysäköintipaikka.

Liikennemerkki velvoittaa

Kallio tuo myös esiin, että esimerkiksi pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella ajoneuvon saa pysäyttää ajoneuvon lyhytaikaista kuormaamista tai kuorman purkamista varten silloin, kun kyse on todellisen kuorman käsittelystä, eikä ainoastaan esimerkiksi pienehköstä paketin toimituksesta.

– Jos tiellä on pysäyttäminen sallittua, ei ajoneuvon pysäyttäminen jalkakäytävälle tai pyörätielle lyhytaikaista purkua tai lastausta varten ole sallittua, Kallio toteaa.

Kaikkien ehtojen täytyttävä

Poliisin työstämän ohjalehtisen mukaan jalkakäytävälle tai pyörätielle saa siis pysäköidä vain polkupyörän tai mopon. Muun ajoneuvon saa pysäyttää jalkakäytävälle tai pyörätielle ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki seitsemän ehtoa täyttyvät:

  1. Läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa
  2. Pysäyttämiseen on pakottavia syitä
  3. Pysäyttäminen tapahtuu erityistä varovaisuutta noudattaen
  4. Pysäyttäminen on lyhytaikaista
  5. Pysäytetty ajoneuvo ei haittaa kohtuuttomasti jalkakäytävällä tai pyörätiellä kulkemista
  6. Kuljettaja pysyttelee ajoneuvonsa läheisyydessä ja siirtää sen tarvittaessa paikkaa, jossa se ei häiritse muuta liikennettä
  7. Pysäyttämisen aikana ajoneuvosta puretaan tai siihen lastataan kuormaa taikka ajoneuvosta poistuu tai siihen nousee matkustajia

Ongelmallisia kohtia

Asianajaja, varatuomari sekä Liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtaja Risto Tuori arvioi, että kuormausta ja lastausta koskevan säännöksen ongelmallisimpia kohtia ovat pysäköinnin pakottavat syyt, lyhytaikaisuus ja kohtuuton haitta.

– Jos tavaraa on paljon esimerkiksi muuttotavaran lastaamisessa ja/tai purkamisessa, niin siinä saattaa hyvin vierähtää puolikin tuntia. Näiltä osin saattavat tulkinnat eri puolilla maata vaihdella, Tuori toteaa.

Mitä tarkoittaa lyhytkestoinen?

Liikennekäytöstä valvova viranomainen eli poliisi on arvioinut, mitä tarkoittaa lyhytkestoinen.

Poliisihallituksen tiedotteessa marraskuulta 2021 todetaan, että pysähdys on lyhytkestoinen, jos se kestää enintään 5–10 minuuttia.

Haaste liikennesuunnittelulle

Tieliikennelain sanamuodot asettavat kunnille ja kaupungeille omat haasteensa, sillä jatkossa katuinfrastruktuuria suunniteltaessa tulisi ottaa nämä tarpeet huomioon siten, että jalkakäytäville pysäyttäminen on mahdollisimman harvoin tarpeen.

Fiksu kaupunkisuunnittelu tarkoittaa toimivia ja kaikki kulkijaryhmät huomioivia lastaus- yms. järjestelyjä erityisesti uusia asuinalueita suunniteltaessa.

Jaa artikkeli