Liikenne Uutinen 18.10.2021

Ennakkotieto: sähköautojen latausinfra-avustuksiin merkittäviä muutoksia

Asuntojen pysäköintipaikkojen latausinfra-avustuksiin ensi vuodelle 2022 muutoksia. Tarvetta avustuksille on, sillä täyssähköautojen ja lataushybridien suosio on kasvussa.

Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on kertonut ennakkotietoa ensi vuoden avustuksista sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Näiden avustusten ehdot ovat muuttuneet vuosittain. Ensi vuodelle on luvassa useita muutoksia asuntojen parkkipaikkojen latausinfra-avustuksiin ja lisäksi tulee täysin uusi avustusmuoto eli latauspisteavustus työpaikoille.

Jatkossa ARAn avustuskelpoisuus­vaatimuksissa huomioidaan EU:n sähkömarkkinadirektiivin (EU) 2019/944 vaatimukset koskien sähköautojen latausjärjestelmiä, SESKO ry:n lataussuositus (17.2.2021 5. painos) sekä kiinteistön sähköjärjestelmän pitkä käyttöikä.

Taustalla on myös valtioneuvoston toukokuussa hyväksymä linjaus fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti, jonka perusteella sähköautojen latausinfra-avustusta myönnetään asuinrakennuksille jatkossakin. Vuosille 2022 ja 2023 on vuosittain varattu avustusmäärärahaa 8,5 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoista.

Tarvetta avustuksille on, sillä täyssähköautojen ja lataushybridien suosio on kasvussa.

Tarpeeksi järeät ratkaisut

Tavoitteena on, että avustuksella toteutettava järjestelmä palvelee taloyhtiötä vielä 20 vuoden kuluttuakin, kun suurin osa autoista vaatii latausta. Tämä merkitsee sitä, että latausinfra on rakennettava niin järeäksi, että kaikilla latauspaikoilla on vähintään 11 kW:n lataustehon käyttömahdollisuus.

35 prosentin avustusosuus

Vuoden 2022 määrärahasta avustusta myönnetään hankkeille 35 prosenttia päätöksellä avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi avustettaville kustannuksille tulee latausvalmiuskohtainen yläraja, joka on 4 000 euroa.

Avustus on 35 prosenttia eikä erillistä tehokannustinta enää ole. Jatkossa jokaiselta hankkeelta vaaditaan kaapeloinnin osalta vähintään 11 kW kolmivaiheisen lataustehon käyttömahdollisuus kaikilla latauspaikoilla. Muu sähköjärjestelmä voidaan toteuttaa hakijan tarpeen mukaan. Tällä edistetään sekä järjestelmän parempaa kokonaispalvelutasoa että tulevaisuudessa sähkömarkkinoiden joustomekanismeihin osallistumista.

Latauslaitteelle selkeä vaatimus

Jatkossa vain vähintään 11 kW:n tehoa tukevat tyypin 2 -koskettimella varustetut latauslaitteet ovat avustuskelpoisia. Tämä koskee myös aiemmin myöntävän avustuspäätöksen suko-koskettimellisten hankkeiden toteutukseen saaneiden jälkihankintoja.

Hakijat voivat jaksottaa latausinfran investoinnin tarpeen mukaan, kuitenkin niin että jokaisessa osatoteutuksessa valmistuu vähintään viisi toiminnallista latausvalmiutta.

Nämä tiedot perustuvat hallituksen esitykseen ja ovat vahvistamattomia, muutokset ovat siis vielä mahdollisia. ARA julkaisee sähköautojen latausinfran avustuksesta uuden päivitetyn hakuohjeen joulukuussa 2021 tai viimeistään heti vuoden 2022 alussa.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli