Mondeon huolto

Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 10.3.2023

Linjaus: tietosuoja ei estä auton huoltohistorian antamista uudelle omistajalle

Autoliitto: On tärkeätä, että auton ostaja saa tietää huoltohistorian aukottomasti eli mitä kaikkea hänen ostamalleen autolle on aiemmin tehty.

Tietosuojavaltuutettu on arvioinut, voiko uusi omistaja saada käytetyn ajoneuvon huolto- ja korjaushistoriatiedot huoltoliikkeeltä yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyn tarkastusoikeuden nojalla. Nyt tietosuojavaltuutettu on tehnyt linjauksen, joka koskettaa tavallisia autoilijoita ja on merkittävä asia myös kuluttajansuojan näkökulmasta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin. Koska huoltohistoria- ja korjaustiedot eivät ole käytettynä ostetun ajoneuvon uuden omistajan henkilötietoja, ei uudella omistajalla ole tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta saada tutustua niihin.

Valtuutettu tuo esiin, että auton huoltohistoriatiedot voivat kuitenkin suoraan tai välillisesti kuvata ajoneuvon omistajaa tai tämän toimintaa. Toisaalta osa huoltohistoriatiedoista voi olla muita kuin henkilötietoja.

Tietojen antaminen voi siten olla mahdollista muulla kuin tietosuoja-asetuksen tarkastusoikeuden perusteella, valtuutettu katsoo linjauksessaan.

Ei lähtökohtaista estettä

Tietosuojavaltuutetun mukaan tietosuojasääntely ei lähtökohtaisesti estä ajoneuvon huoltohistoria- ja korjaustietojen luovuttamista käytetyn ajoneuvon ostaneelle henkilölle. Tämä saattaisi olla mahdollista esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeutetun edun puitteissa.

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus avaa nyt tehdyn linjauksen perusteita.

– Vaikka huoltoliikkeellä ei ole tietosuoja-asetuksesta johtuvaa velvollisuutta antaa tietoja ajoneuvon huoltohistoriasta, se ei lähtökohtaisesti myöskään muodosta estettä tietojen luovuttamiselle. On tärkeää, ettei tietosuoja-asetusta ylitulkita niin, että ostaja ei saa autoon liittyviä tärkeitä tietoja.

Autoliitto: kuluttajansuoja-asia

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen tähdentää, että on kyse autoa ostavan kansalaisen kuluttajan suojasta, joka pitäisi pystyä takaamaan edellisen omistajan yksityisyyden suojaa vaarantamatta.

– On tärkeätä, että auton ostaja saa tietää huoltohistorian aukottomasti eli mitä kaikkea hänen ostamalleen autolle on aiemmin tehty, Tolvanen kiteyttää.

Käyttötesti käytetyllä

Mitä tarkoittaa autoilijalle?

Liikenneoikeuteen perehtynyt asiantuntija, asianajaja Risto Tuori toimii myös Liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtajana. Hän on asiantuntija vastaamaan peruskysymykseen, mitä tuore linjaus tarkoittaa yksityisautoilijan näkökulmasta?

– Ei oikeastaan mitään muutosta nykyiseen jossakin määrin epämääräiseen nykytilanteeseen. Kaikki merkkiliikkeet eivät anna huoltohistoriaa uudelle omistajalle, vaikka se on kaikkien merkkikorjaamojen käytettävissä, Tuori arvioi.

Tuorin mukaan linjaus ei siten kaikissa tilanteissa tarkoita kuluttajan aseman kohentumista. Auton huoltohistorialla on kuitenkin vaikutusta käytetyn auton arvoon.

– Tietosuojavaltuutetun kannanotto ei paranna kuluttajan oikeusturvaa niissä autokauppariidoissa, joissa nousee esiin kysymys siitä, miten autoa on edellisen omistajan aikana huollettu. Toisaalta en yht´äkkiä keksi, miten huoltohistorian avaaminen omistajalle heikentäisi aikaisemman omistajan yksityisyyden suojaa, Tuori pohtii.

Vaadi tuloste huoltokirjasta!

Tuori arvioi, että nyt tehty ratkaisu tuskin vaikuttaa mitenkään siihen, miten autojen merkkiliikkeet luovuttavat autojen huoltohistoriaa uudelle omistajalle.

– Ostajat voisivat saada muutosta aikaan vaatimalla käytetyn auton kaupan yhteydessä mukaan tulosteen sähköisestä huoltokirjasta aivan samalla tavalla kuin aiemmin auton mukana on annettu painettu huoltokirja siihen tehtyine merkintöineen, Tuori vinkkaa.

Uutinen on julkaistu alunperin kesäkuussa 2022. 

Jaa artikkeli